LATEST ARTICLES

#เตรียมสอบทนายความภาคทฤษฎีรุ่น53

#เตรียมสอบทนายความภาคทฤษฎีรุ่น53 เปิดติวหลักสูตรเตรียมสอบใบอนุญาตทนายความเพื่อเตรียมสอบทฤษฎีรุ่น 53 (ระบบออนไลน์) สรุปทั้งหลักการเขียน มรรยาททนายความ รวมทั้งข้อสอบปรนัย สามารถดูผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้ 1,500 บาทพร้อมเอกสาร รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทาง Tel >>> 084-7068581 Line@ >>> https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m บรรยากาศและตัวอย่างการสอน คลิกเพื่อชม https://youtu.be/I-qP38ztq2g คลิกเพื่อชม https://youtu.be/YIxhzVYfs1c ยินดีกับความสำเร็จ ...

คดีเช่าซื้อ ฟ้องเรียกค่าส่วนต่างฯ ที่ศาลพิพากษาให้ชำระเพียงหลักพัน!!

เคสนี้ผู้เช่าซื้อถูกหลอกว่าถ้าไม่ผ่อนให้เอารถมาคืนถือว่าจบกัน ปรากฎว่าคืนแล้วยังถูกฟ้องเป็นคดีนี้ คดีเช่าซื้อ ฟ้องเรียกค่าส่วนต่างจากการประมูลผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันเอาแนวตามคำพิพากษานี้ไปใช้ได้เลยครับ ธนาคารฟ้องค่าส่วนต่างและค่าขาดประโยชน์มาจำนวน 4 แสนเศษ แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ชำระเพียงหลักพัน !! โดยศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคำพิพากษาศาลชั้นต้น ในหน้าที่ 6 ใจความสำคัญว่า กรณีผู้เช่าซื้อได้ส่งมอบคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อและโจทก์(ธนาคาร)รับไว้โดยไม่โต้แย้ง ถือว่าสมัครใจเลิกสัญญา มิใช่เพราะเหตุคู่สัญญาเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือตามกฎหมาย (มิใช่เหตุผู้เช่าซื้อผิดสัญญา) โจทก์(ธนาคาร) จึงจะฟ้องเรียกค่าขาดราคาไม่ได้เพราะสัญญาเช่าซื้อระงับไปแล้ว ตาม ปพพ.573 ส่วนค่าขาดประโยชน์ก่อนคืนรถมีเพียง 1 เดือน ศาลลดให้เหลือ 7,800 บาท...

การประกันตัวผู้ต้องหา

#การประกันตัวผู้ต้องหา เช้านี้ภารกิจยื่นประกันตัวจำเลยราบรื่น เลยขอเอาข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นประกันตัวในชั้นศาลมาฝาก รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลในแต่ละศาลได้เลย ระวังอย่าโดนนายหน้าหรือบุคคลที่แอบอ้างว่ารู้จักกับศาลสามารถวิ่งเต้นคดีได้หลอกลวงนะครับ #เอกสารที่ต้องใช้ 1.บัตรประจำตัวประชาชน 2.หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกันได้แก่ 2.1 เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น) 2.2 โฉนดที่ดิน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ได้ประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่า ที่ดินราคาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน 2.3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก) ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน 2.4 พันธบัตรรัฐบาล 2.5 สลากออมสิน หรือสมุดฝากเงินธนาคารประเภทประจำ 2.6 ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร 2.7 ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว 2.8...

6 คำแนะนำเมื่อได้รับคำฟ้องในคดีอาญา

#6คำแนะนำเมื่อได้รับคำฟ้องในคดีอาญา ในกาดำเนินคดีอาญานั้น สามารถดำเนินคดีผ่านพนักงานสอบสวนโดยอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง หรือผู้เสียหายให้ทนายความดำเนินการยื่นฟ้องคดีเองก็ได้ โดยในการถูกดำเนินคดีผ่านพนักงานสอบสวนนั้นตัวจำเลยจะทราบรายละเอียด ตั้งแต่ถูกหมายเรียกของพนักงานสอบสวน แต่ในส่วนของกรณีโจทก์ยื่นฟ้องคดีเองนั้นตัวจำเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดีจะทราบต่อเมื่อได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในคดีอาญา โดยมีคำแนะนำเบื้องต้นกรณีได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในคดีอาญา ดังนี้ 1. #ตรวจสอบข้อเท็จจริงในคำฟ้อง ในการดำเนินคดีอาญา จะแตกต่างกับในส่วนของคดีแพ่ง กล่าวคือ กรณีคดีอาญาที่โจทก์เป็นผู้ยื่นฟ้องคดีเอง จะต้องมีขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องก่อน ดังนั้น นัดแรกคือนัดไต่สวนมูลฟ้องนั้นตัวจำเลยจะไม่ไปศาล แต่มอบหมายให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการซักค้านแทนก็ได้ หลังจากที่ศาลมีคำสั่งประทับฟ้องจำเลยจึงค่อยยื่นคำให้การ จึงมีความแตกต่างกับในคดีแพ่งซึ่งหลังจากที่ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในคดีแพ่งนั้น จำเลยจะต้องดำเนินการยื่นคำให้การภายในกำหนด ตามแต่ละประเภทคดี ดังนั้นเบื้องต้นในการเตรียมตัวเมื่อถูกดำเนินคดีอาญา ควรจะตรวจสอบข้อเท็จจริงในคำฟ้อง ว่ามีท่อนใดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง และมีเอกสารใดที่จะสามารถโต้แย้งคัดค้านทำลายน้ำหนัก ตามคำฟ้องของโจทก์ได้...

6 วิธีรับมือเมื่อถูกฟ้องคดีแพ่ง

#6วิธีรับมือเมื่อถูกฟ้องคดีแพ่ง วันนี้ขอเขียนคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ได้รับ หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในคดีแพ่ง ว่าเบื้องต้นสามารถดำเนินการตามกระบวนการอย่างไรได้บ้าง 1. #ตรวจสอบว่าเป็นคดีแพ่งประเภทใด ในส่วนของคดีแพ่งนั้นยังแบ่งย่อยอีกหลายประเภทเช่น คดีแพ่งสามัญ คดีมโนสาเร่ คดีผู้บริโภคเป็นต้น ซึ่งจะมีผลแตกต่างกันในเรื่องของกำหนดระยะเวลายื่นคําให้การ โดยวิธีการป้องกันความผิดพลาดที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนทั่วไปคือให้โทรไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ศาล ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ในหน้าหมายเรียกนั้น จะสอบถามว่าคดีที่ได้รับนั้น เป็นคดีประเภทใดและครบกำหนดยื่นคำให้การเมื่อไหร่ 2 #ตรวจสอบข้อเท็จจริงในคำฟ้อง ประการต่อมาหลังจากที่ได้ทราบว่าตนได้ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งประเภทใดแล้วมีกำหนดที่จะต้องยื่นคำให้การเมื่อไหร่แล้ว ก่อนที่จะนำสำนวนคดีเข้าไปพบทนายความที่ไว้วางใจ ควรจะอ่านเนื้อหาใจความในคำฟ้องว่ามีข้อเท็จจริงใดในคำฟ้องที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงบ้าง ยกตัวอย่างเช่น กรณีถูกฟ้องคดีแพ่งเป็นการผิดสัญญากู้ยืมเงิน ในยอดเงินที่สูงกว่าการเป็นหนี้จริง ผู้ถูกฟ้องคดีควรจะรวบรวมข้อเท็จจริงว่าเหตุใดยอดเงินจึงไม่ตรง เช่น ชำระหนี้ไปแล้วบางส่วน หรือว่ายอดเงินไม่ตรงตามสัญญา เพื่อจะได้ดำเนินการยื่นคำให้การ หรือปรึกษาทนายความที่ไว้วางใจต่อไป 3. #ตรวจสอบเอกสารท้ายคำฟ้อง หลังจากที่ได้ทำการตรวจสอบเนื้อหาในคำฟ้องแล้ว...