กรณีหลักเกณฑ์การรับผิดและเงื่อนไขการยกเลิก กรณีลากจูง (ขออนุญาตเจ้าของภาพลงเป็นความรู้ครับ)
กรณีนี้ บ.ประกันไม่ผิดหลักเกณฑ์ใดๆครับ เพราะการรับประกันภัย ผู้ทำประกันภัย ต้องเปิดเผยข้อความจริง ตาม ปพพ.865 กรณีตามภาพ เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ลากจูงในรถยนต์ส่วนบุคคล รหัส 110 ซึ่งไม่ใช่รถลากจูงโดยสภาพ รหัส 520 ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยนำไปลากจูง จะทำให้บริษัทประกันภัยต้องเสี่ยงภัยมากขึ้นซึ่งหากตัวรถประกันภัยเสียหาย ก็จะผิดเงื่อนไขการใช้รถผิดประเภทที่ทำประกันไว้ ตัวรถจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
ส่วนจะเพิ่มเบี้ยให้คุ้มครองเป็นลากจูงด้วยได้หรือไม่ โดยสภาพและรหัสของรถซึ่งกำหนดโดย คปภ ถือว่าทำไม่ได้ เปนการผิดหลักเกณฑ์และอาจถูกปรับจาก คปภ ได้ การไม่รับประกันรถยนต์คันนี้จึงเปนแนวทางที่ถูกต้องแล้วครับเทียบจาก ตาราง 8.1 และ 8.2รถคันนี้ เทียบรหัสได้ 110 แต่พอติดตัวสำหรับพ่วงลากจูง รหัสจะเปลี่ยนเป็น 520 ซึ่งโดยสภาพเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเป็นชุดลากบนกันชน
กรณีชุดลากในกันชนเหล็กความเห็นคือกันชนแต่ถ้าโทรบารแบบฟอรจูน มันชัดเจนว่าชุดลาก
เพิ่มนิด ถ้าจดทะเบียน 4 ประตูไม่ว่าเก๋ง กระบะ เวลาทำประกันแล้ว อย่านำไปพ่วง ตามภาพนะครับ เกิดชนแล้วเป็นฝ่ายผิด ประกันไม่จ่ายรถทำประกัน แต่จะจ่ายคู่กรณี เท่านั้น แถมต้องร่วมจ่ายอีก 2000 บาท

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581