โกหกไม่เนียน ไปเรียนมาใหม่
ในคดีอาญาคดีหนึ่ง ก่อนขึ้นซักค้านได้ข่าวว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลทำหนังสือมอบอำนาจย้อนหลังและคดีขาดอายุความ มุขนี้เคยทำมาก่อนเลยรู้ทันเลยพลิกเอกสารแนบหนังสือมอบอำนาจและอมยิ้มลุกถามค้านไปว่า
ทนาย : พยานลงชื่อในวันที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจคือวันที่
30 มกราคม 2560 ใช่มั้ย
พยาน : ใช่ค่ะ
ทนาย : พยานเป็นคนไปแจ้งพนักงานสอบสวนด้วยตนเองด้วย
ใช่มั้ย
พยาน : ใช่คะ
ทนาย : ไปวันไหน ใช่วันที่ลงตามบันทึกนี้มั้ย 30 มกราคม
2561
พยาน : ใช่คะ
ทนาย : วันดังกลาวพยานก็นำเอกสารชุดนี้มอบให้พนักงาน
สอบสวนด้วยใช่มั้ย
ทนาย : เอกสารที่มอบในวันนั้นมี จ.1 หนังสือมอบอำนาจ
จ.2หนังสือรับรอง ที่ให้ดูนี้นะ
พยาน : ใช่คะ
ทนาย : หนังสือรับรองระบุวันที่ตามเอกสารนี้นะ
พยาน : ใช่คะ
ทนาย : พยานส่งมอบหนังสือรับรอง จ.2 นี้ให้พนักงานสอบสวน
ครั้งเดียวคือในนี้ไม่มีใบอื่นใช่มั้ย
พยาน : ใช่คะ
……………
ใจความสั้นๆข้างต้นนี้ แสดงพิรุธเล็กๆให้ศาลเห็นว่า เหตุใด หนังสือรับรองจึงเป็นวันที่ภายหลังมอบอำนาจ เหตุใดหนังสือรับรองลงวันที่ภายหลังส่งมอบให้พนักงานสอบสวน เหตุใดพยานต้องโกหกเรื่องวันที่มอบอำนาจ เหตุใดวันที่ในเอกสารขัดกับคำเบิกความ หรือว่าพยานโจทก์ สามารถนั่งไทม์แมชชีนในเดือนมกราคม 2561 เพื่อไปคัดหนังสือรับรองในเดือน กรกฎาคม 2561 ได้ น่าสงสัยว่าโจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจโดยลงวันที่ย้อยหลังหรือไม่ คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่แถมหนังสือรับรองมีฉบับเดียวไม่มีส่งเพิ่มหรือส่งภายหลังเพราะถามปิดฝาโลงไปแล้ว
ซึ่งเป็นจุดเล็กๆที่จะทำให้พยานปากนี้และพยานโจทก์น่าสงสัย ไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งต้องโยงกับจุดอื่นประกอบด้วย นี้ยังไม่รวมประเด็นที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันโดยลงบันทึกประจำวันย้อนหลังให้นะครับ ไว้จะแอบเอามาเล่าสู่กันฟังต่อ
ภูดิท โทณผลิน
5 มีนาคม 2561

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581