ปีนี้อนุญาโตตุลาการ (คปภ) ขยับขึ้นอัตราเงินวางประกันซะแล้ว จากเดิม 5,000 บาท เป็นอัตราใหม่ 10,000 บาท ราคานี้คำนวนแล้วใกล้เคียงกับอัตราค่าธรรมเนียมศาลเลย ส่วนใครที่กำลังลังเลว่าจะยื่นฟ้องคดีต่อศาล หรือยื่นข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยลองดูจากข้อสังเกตที่ผมรวบรวมไว้ดังนี้ครับ
– #อัตราค่าธรรมเนียมหากยื่นฟ้องคดีต่อศาลจะมีค่าธรรมเนียมคือร้อยละ 2 หากไม่เกิน 300,000 บาท ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1,000 บาท หากเกิน 300,000 บาท ค่าธรรมเนียมคิดง่ายๆ แสนละสองพัน ส่วนฝั่งอนุญาโต คปภ มีเงินวางหลักประกันใหม่ เริ่มต้นที่ 10,000 บาท ในทุนทรัพย์ ไม่เกิน 1,000,000 บาท
– #ระยะเวลาในการพิจารณา เท่าที่ได้ลองเช็ค บางศาลใหญ่ๆ มีวันนัดแรกนับตั้งแต่วันฟ้องยาวไปถึง 5-6 เดือนแล้ว ยังไม่รวมนัดไกล่เกลี่ย นัดพิจารณาคดีสืบพยาน รวมถึงนัดฟังคำพิพากษาระยะเวลารวมบางศาลไม่ถึง 1 ปี บางศาลที่คดีเยอะๆ อาจเกิน 1 ปีแน่นอน ส่วนฝั่งอนุญาโตตุลาการ มีระยะเวลานัดแรกไม่ถึง 1 เดือน และระยะเวลารวมโดยประมาณ 6-9 เดือน แล้วแต่ช่วง
– #กระบวนการภายหลังพิจารณาคดีเสร็จ ในชั้นศาลจะต้องดำเนินการคัดคำพิพากษา ส่งหมายบังคับคดี ออกหมายตั้ง จพค รวมถึงหากคู่ความไม่ว่าฝ่ายไดไม่พอใจในคำพิพากษาอาจมีการยื่นอุทธรณ์ รวมถึงยื่นฎีกาต่อไป ส่วนในชั่นอนุญาโตจะรวบรัด หากอนุญาโตได้วินิจฉัยให้บริษัทประกันภัยชดใช้เงินแล้ว บริษัทประกันภัยมักจะนำเงินมาวางชำระ มิฉะนั้นจะถูกปรับข้อหาประวิง
– #จำนวนจำเลย/ผู้คัดค้าน ในชั้นศาล ผู้เสียหายอาจยื่นฟ้องจำเลยได้ตั้งแต่ผู้ขับขี่ นายจ้าง รวมถึงบริษัทประกันภัยเป็นจำเลยเรียงไป ดังนั้นหากความเสียหายถึงแก่ชีวิต , บาดเจ็บสาหัส หรือมีความเสียหายจำนวนสูงมากกว่าวงเงินในกรรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ควรยื่นฟ้องคดีต่อศาล เพราะจะมีจำนวนจำเลยร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายมากกว่า ในส่วนของอนุญาโต คปภ. นั้นเราสามารถเสนอข้อพิพาทเพื่อเรียกร้องได้เฉพาะบริษัทประกันภัยเท่านั้น ดังนั้นหากความเสียหายที่เรียกร้องอยู่ภายในวงเงินความรับผิดของกรรมธรรม์ประกันภัยแล้วก็จะไม่มีปัญหาในส่วนนี้
– #การพิจารณา ทั้งชั้นศาลและอนุญาโตตุลาการ ใช้หลักคล้ายๆกัน แตกต่างกันที่แบบฟรอม แต่หลักการเขียนคำฟ้องกับคำเสนอข้อพิพาทนั้นสามารถใช้หลักการเดียวกันได้ ต่างกันบ้างที่คำลงท้าย
– ผู้พิจารณา/ผู้วินิจฉัย ชั้นศาลคือผู้พิพากษา ส่วนชั้นอนุญาโตตุลาการ คือบุคคลที่คัดสันตามเงื่อนไข

#ผมสรุปเป็นความเห็นสั้นๆคือ ถ้าความเสียหายจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท ยื่นฟ้องคดีต่อศาลดีกว่าเพราะค่าธรรมเนียมเพียง 1,000 บาท รวมถึงคดีที่มีความเสียหายสูง บาดเจ็บสาหัส ถึงแก่ชีวิต ควรยื่นฟ้องคดีชั้นศาลเช่นกัน เพราะจะได้ยื่นฟ้องคดีต่อจำเลยได้ครบทุกคน
หากความเสียหายช่วง 300,000 บาท ไปจนถึง 1,000,000 บาท อาจจะยื่นฟ้องศาลหรือยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการก็ได้ ตามความสะดวก ค่าธรรมเนียมต่างกันไม่มาก ทั้งนี้หากยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโต ควรแน่ใจว่าวงเงินคุมครองตามกรรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมความเสียหายที่เรียกร้อง
#แต่ทั้งนี้การยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ คปภ. นั้น ไม่ตัดสิิทธิที่จะยื่นฟ้องผู้ประมาท ผู้ขับขี่ นายจ้าง เจ้าของรถ ในชั้นศาลแต่อย่างใด

ผู้เรียบเรียง
ทนายภูดิท โทณผลิน
24 มกราคม 2560

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581