ฎีกา 635/2559 เขียนน่าศึกษาเช่นประเด็นดังนี้
1. ละเมิดอำนาจศาลเป็นบทบัญญัติเรื่องละเมิดอำนาจศาลเป็นบทบัญญัติพิเศษ กรณีจึงไม่มีเหตุต้องสอบถามผู้ถูกกล่าวหาเรื่องการมีทนายความ และกรณีมิใช่การสืบพยาน เป็นเพียงการไต่สวนด้วยการสอบข้อเท็จจริง จึงหาจำต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาสาบานตนก่อนไม่
2. องค์คณะผู้พิพากษาเป็นบุคคลที่ตามข้อเท็จจริงถูกพาดพิงกล่าวอ้างถึงรวมอยู่ด้วยจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ชอบหรือไม่ เห็นว่า ละเมิดอำนาจศาลเป็นบทบัญญัติพิเศษให้ศาลใช้เพื่อรักษาสถานะของสถาบันตุลาการที่อาจเผชิญสถานการณ์ของความขัดแย้งและความไม่สงบที่ผู้มีส่วนได้เสียในคดี หรือบุคคลใดกระทำการอันใดที่ไม่เรียบร้อย หรือกระทำการใดที่จะทำให้เสียหายต่อการพิจารณาคดีเพื่อให้เสียความยุติธรรม ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลนั้น ย่อมมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาว่ามีผู้กระทำการใดอันจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลได้
3. จำเลยสู้ว่าวิกลจริต แต่ศาลเห็นว่า จำเลยยัง ผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้คดีโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีอาการบกพร่องทางจิต ทั้งพฤติการณ์ที่ผู้ถูกกล่าวหาลงข้อความในเฟซบุ๊กต่อเนื่องหลายคราวก็ไม่ปรากฏว่ามีความผิดปกติทางจิตจนไม่อาจรับรู้การกระทำของตน หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เมื่อถึงวันที่ศาลชั้นต้นสอบข้อเท็จจริง ผู้ถูกกล่าวหาก็ได้สื่อสารพูดคุยโต้ตอบได้เป็นปกติ ข้ออ้างของผู้ถูกกล่าวหาว่า เป็นโรคไบโพล่า มีอาการผิดปกติทางจิต จึงรับฟังไม่ได้
4. จำเลยโพสนอกศาล แต่ศาลเห็นว่ามีทั้งไปถ่ายรูปในบริเวณศาลเพื่อนำมาลงประกอบข้อความเท็จของตนในเฟซบุ๊กว่าศาลเรียกเงิน และมีข้อความลงข่มขู่ศาลว่าจะยิงทำร้าย ขอให้ผู้พิพากษาระวังตัว อันเป็นข้อความที่ประสงค์จะให้มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชนหรือเหนือศาล และเป็นการรายงานกระบวนพิจารณาแห่งคดีอย่างไม่ถูกต้องและเป็นเท็จ การที่ผู้ถูกกล่าวหาลงข้อความในเฟซบุ๊กโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านของผู้ถูกกล่าวหา แต่เมื่อข้อความส่วนหนึ่งเกิดจากการถ่ายรูปบุคคลในบริเวณศาล เพื่อนำไปประกอบข้อความเท็จที่ตนใช้แสดงต่อสาธารณชน ย่อมถือได้ว่าเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล
เรียบเรียงแยกให้ อ่าน ง่าย ฉบับจริงยาวมาก ใครสนใจจะส่งให้ส่วนตัว
ทนายภูดิท โทณผลิน
8 กันยายน 2559

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581