วันนี้มาอธิบายในส่วนของการทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม เพื่อพร้อมในการสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ที่กำลังจะสอบในวันอาทิตย์นี้ โดยผมแยกอธิบายตามข้อดังนี้
1. สถานที่ทำหนังสือทวงถาม มักเป็นที่อยู่ของสำนักงานทนายความตามที่ข้อเท็จจริงให้มา ตำแหน่งการเขียนคือมุมบนด้านขวาตามภาพ
2. วันที่ทำ คือวันที่ทนายความทำเอกสาร ตรงนี้ข้อเท็จจริงให้มา แต่บ้างครั้งมีหลอกเช่น “นางแดง ไปหาทนายความในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ได้เล่าข้อเท็จจริงและมอบคดีให้ทนายความดำเนินการ ต่อมาทนายความจึงทำหนังสือทวงถามถึงบุคคลที่ต้องรับผิดในวันรุ่งขึ้น” ถ้าข้อเท็จจริงมาแบบนี้แสดงว่า นายชอบ (ทนายความ ทำเอกสารในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556) ส่วนตำแหน่งตามภาพ หรือจะขยับมาทางขวามืออีกนิดก็ยังได้เช่นกัน
3. เรื่อง หมายถึงการสรุปใจความในเอกสาร ยกตัวอย่างเช่น ขอให้ชำระเงิน (ใช้ในกรณีหนี้เงิน หนี้ตามสัญญา) ขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ใช้ในกรณีหนี้ละเมิด) , ให้โอนและแบ่งทรัพย์มรดก ,ให้โอนกรรมสิทธิ์,ขอให้ชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนเป็นต้น ตำแหน่ง ชิดกระดาษด้านซ้ายตามภาพ
4. เรียน เป็นข้อมูลของผู้รับเอกสาร แบ่งเป็น กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและนามสกุล ลงไป กรณีคำสังระบุให้ทำฉบับเดียวโดยส่งให้บุคคลที่ต้องรับผิดทุกคน ก็เขียนตามตัวอย่างในภาพ
ต่อมากรณีผู้รับเป็นนิติบุคคล ให้เขียนว่า “เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ……..จำกัด หรือ เรียน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน…… ” โดยระบุชื่อนิติบุคคลลงไป ตำแหน่ง ชิดกระดาษด้านซ้ายตามภาพ
5. ย่อหน้าที่ 1 บรรยายถึงที่มาคือ นิติสัมพันธ์ทางกฎหมาย หรือนิติเหตุกรณีละเมิด หลักที่ผมแนะนำให้จำง่ายคือ (เมื่อไร+ใคร+ทำอะไร) ลองสังเกตในเอกสารตามภาพ จะระบุบวันที่ บุคคล และเหตุการณ์ว่าคู่กรณีมีความสัมพันธ์กันมาอย่างไร ข้อเท็จจริงตรงนี้ข้อสอบให้มา นำมาย่อความลง เน้นว่าย่อความนะครับ ลงแค่ให้พอเข้าใจ รายละเอียดเราจะทำไปขยายความในคำฟ้องอีกที
6. ย่อหน้าที่ 2 บรรยายถึงการผิดนัด ในส่วนนี้เป็นการย่อข้อเท็จจริงว่าลูกหนี้ผิดนัดเมื่อไร อย่างไร ผมแนะนำหลักเดิมคือ (เมื่อไร+ใคร+ทำอะไร) เช่นเดียวกับย่อหน้าแรก
7. ย่อหน้าที่ 3 ต้องการให้ผู้รับทำอะไร เป็นการระบุสิ่งที่ต้องการให้ผู้รับเอกสารดำเนินการมีองประกอบดังนี้
– แนะนำตัว คือบรรยายว่า “ข้าพเจ้าเป็นทนายความผู้รับมอบอำนาจของ….
– ขอให้ทำอะไร ส่วนนี้ระบุสิ่งที่ให้ผู้รับดำเนินการเช่น ให้ชำระเงิน (ระบุจำนวนเงินด้วย),ให้โอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น ทั้งนี้ตามข้อเท็จจริง
– ให้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาเท่าไร ส่วนนี้ระบุวันตามคำสั่ง เช่น 5 วัน 7 วัน 10 วัน เป็นต้น และที่สำคัญ ต้องระบุวันที่เริ่มนับด้วยคือ “#นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้” ส่วนนี้ มีคนลืมกันเยอะมากเลยครับ ต้องระวัง
– หากไม่ดำเนินการ ส่วนนี้บรรยายลงไปตามตัวย่างในภาพคือ “มิฉะนั้น นายสาม มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกับท่านทั้งสองต่อไป” หรือ ข้อความคล้ายกันแต่ความหมายเช่นเดียวกันเช่น ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายกับท่านต่อไป เป็นต้น
8. ลงชื่อ ตรงนี้ลงตามตัวอย่างเลยครับ ชื่อทนายความเปลี่ยนไปตามข้อเท็จจริง ที่สำคัญห้ามเป็นลายเซ็นของผู้สอบ หรืออย่าลืมใส่ชื่อของผู้สอบลงไปนะครับ ต้องเป็นชื่อทนายความในข้อสอบเท่านั้น

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581