สอบใบอนุญาตทนายความวันนี้ขอแนะนำเกี่ยวกับการไล่สายสั้นๆ
1 โจทย์ให้ฟ้องข้อหาไร (บางครั้งขึ้นละเมิดแต่ฟ้องสัญญาอย่าหลง)
2 เเล้วใครเป็นคู่ความ (บางครั้งอาจมีคนหลุดพ้นความรับผิดไปแล้ว หรือมีการมอบอำนาจ ห้ามฟ้องขาดฟ้องเกิน)
3 ฟ้องเรียกค่าไรได้บ้าง กี่บาท (ต้องเป็นค่าเสียหายที่เรียกได้ตามกฎหมายเท่านั้น)
4 มีการมอบอำนาจมั้ย โยงกับใครลงชื่อได้บ้าง (คดีแพ่งคนที่ลงชื่อท้ายฟ้องได้ = ทนาย ตัวความ ผู้รับมอบอำนาจ / ส่วนคดีอาญาผู้ลงชื่อท้ายฟ้อง = ตัวความและผู้รับมอบอำนาจ)
5 ระวังการลงชื่อ หากผู้ลงชื่อในท้ายฟ้อง ใบแต่ง หนังสือมอบอำนาจ สัญญา เป็นนิติบุคคลให้ลงชื่อให้ครบตามเงื่อนไข เช่น ลงลายมือชื่อกรรมการสองคนพร้อมตราประทับ
6 บริษัทจำกัด ผู้มีอำนาจ = กรรมการผู้จัดการ
7 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล , ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้มีอำนาจ = หุ้นส่วนผู้จัดการ (อย่าจำสลับ)
8 หน้าฟ้อง หน้าคำร้อง คะแนนน้อยกว่าในส่วนเนื้อหา ควรบริหารเวลาโดยเขียนคำตอบส่วนเนื้อหาก่อน
9 ที่สำคัญอ่านคำสั่งก่อน แล้วจึงอ่านข้อเท็จจริง จะทำให้เราหา พบ ไฮไลท หรือขีดเส้นใต้ถ้อยคำประโยคที่จะต้องใช้ได้ง่ายขึ้น
ขอให้โชคดี สอบผ่านและเป็นทนายความที่ดีกันครับทุกท่าน
ภูดิท โทณผลิน

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

https://line.me/ti/p/yE8nglDJcq

 

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581