โค้งสุดท้ายทวบทวนอะไรดี!! ผมจะสรุปให้ดังนี้
1. หนังสือทวงถาม โอกาสออกสูงมาก ไม่ว่าจะทวงถามธรรมดา ทวงถามบอกเลิกสัญญา ถวงถามบังคับจำนอง รวมถึงถวงถามบังคับจำนำ ปกติทนายความจะทำทวงถามแยกรายคน แต่ในการสอบอาจจะสั่งให้ทำหนังสือทวงถามถึงบุคคลทุกคนในฉบับเดียวกันได้
2. สัญญา , พินัยกรรม (เพิ่งออกสอบไป) แต่ก็มิได้หทายความว่าจะออกซ้ำไม่ได้ ดูติดกันไว้นิด
3. หนังสือมอบอำนาจ , หนังสือยินยอม คะแนนอาจน้อย เขียนไม่ยาก ถ้าออกพยานามเก็บคะแนนให้มากที่สุด
4. คำร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เขียนโดยใช้หลักคล้ายคำฟ้องคดีอาญา ระวังอย่าใช่สรรพนามว่าโจทก์ หรือจำเลย เพราะยังไม่ได้อยู่ในชั้นศาล
5.หนังสือให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย ส่วนมากออกภาคปฎิบัติ และผู้ฝึกงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ใครดูเผื่อถือว่าเตรียมสอบภาคปฎิบัติไปในตัว เขียนทำนองเดียวกับหนังสือทวงถาม
6. บัญชีพยาน เคยออกเเล้วให้เขียนลำดับพยานในคดีลงในสมุดคำตอบเลยโดยไม่ต้องเขียนตาราง , ใบแต่งทนาย ปกติไม่เคยออกแบบฟรอมศาล แต่เคยออกบัญชีพยานแล้ว ดูเผื่อด้วย ใบแต่งทนายยก ป.วิ.พ.มาตรา 62 มา คู่ความไม่ให้ทำอะไรก็ตัดข้อความนั้นออก
7. คดีไม่มีข้อพิพาท เช่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดก , คำร้องขอให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ถ้าออกข้อนี้คำฟ้องแพ่งมักไม่ออก
8. คำฟ้องคดีแพ่ง ออกได้หลายเรื่องเช่น ผิดสัญญา ละเมิด คะแนนเยอะสุดถือว่าเป็นหัวใจในการสอบ
การเขียนควรแยกเป็นหัวข้อดังนี้
1.สถานะคู่ความ บรรยายในกรณีโจทก์จำเลยเป็นนิติบุคคล และรวมถึงโจทก์จำเลยเป็นบุคคลธรรมดาในกรณีพิเศษเช่น มอบอำนาจ ผู้เยาว์ คู่สมรส ทายาท เจ้าของกรรมสิทธิ บุคคลมีเชื่อเสียง เป็นต้น โดยอย่าลืมเอกสารท้ายคำฟ้องนะครับ
2. นิติสัมพันธ์ บรรยายที่มาหรือความสัมพันธ์ของคู่ความ เช่นทำสัญญากันมาอย่างไร รวมถึงแบบสัญญาเป็นเอกสารท้ายคำฟ้องด้วย
3. การผิดนัด บรรยายถึงการผิดสัญญาของจำเลย หรือการกระทำละเมิดของจำเลย
4.ค่าเสียหาย และสิ่งที่ขอ หัวใจในการสอบเลย มีทั้งเรียกดอกเบี้ยก่อนฟ้อง และไม่เรียกดอกเบี้ยก่อนฟ้อง ที่สำคัญคือตัวเลขต้องคำนวนลงตัวเปะ ไม่มีเศษ กรณีละเมิดต้องแยกค่าเสียหายเป็นข้อย่อยแล้วจึงรวมความเสียหาย สูตรการคำนวนดอกเบี้ยก่อนฟ้องคือ เงินต้นxอัตราดอกเบี้ย หารด้วย 100 จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลา 1 ปี เราก็มีคำนวนต่อว่าระยะเวลาเริ่มคำนวนดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องเป็นระยะเวลาเท่าไร
5.การทวงถามและคำปิดท้าย การทวงถามต้องมีเสมอทุกคดีแม้หนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนชัดเจน
6.คำขอท้ายคำฟ้องแพ่ง
9. คำฟ้องคดีอาญา มาเกือบทุกรุ่นเช่นกัน การเขียนสั้นกว่าคดีแพ่ง แต่ต้องบรรยายให้ครบองค์ประกอบความผิด
10. คำร้อง/ขอ/แถลง ที่ออกบ่อยๆเช่น คำแถลงขอปิดหมายและส่งหมายข้ามเขต ,คำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง ,คำร้องหรือคำบอกกล่าวขอถอนฟ้อง,คำร้องขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี,คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมาย ,คำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเป็นต้น มีประเด็นน่าหยิบยกมาเล่าคือ คำแถลงขอปิดหมาย ถ้าข้อเท็จจริงจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตศาล ผู้สอบจะต้องทำเป็นคำแถลงขอปิดหมายและส่งหมายข้ามเขตเสมอ
11. คำให้การและฟ้องแย้ง ในคดีแพ่ง ส่วนนี้ยากพอสมควร แต่ควรดูเผื่อติดมา ส่วนมากต่อสู้เรื่อง อำนาจฟ้อง อายุความ เขตอำนาจศาล ความไม่สมบูรของหนี้เช่น ชำระหนี้แล้ว , สินค้าชำรุดบกพร่อง หรือฟ้องเคลือบคลุมเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นต้น
หลักดังกล่าวเป็นหลักโดยสรุปคร่าวๆขอให้ทุกท่านที่เข้าสอบโชคดี ออกมาตรงที่อ่านครับ
ทนายภูดิท โทณผลิน

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581