เกิดอะไรขึ้นช่วงนี้ ทำไม่คดีเลิกจ้าง ปลดพนักงานโดยไม่เป็นธรรม เบี้ยวค่าแรง มันเยอะจัง มาให้ทำทุกอาทิตย์ งั้นมาสาระกันหน่อยวันนี้ ลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมสามารถเรียกร้องอะไรจากนายจ้างได้บ้าง
1. ค่าทดแทนแทนการบอกกล่าวเลิกจ้าง หนึ่งงวดค่าจ้างแต่ไม่จำเป็นต้องเกิน 3 เดือน
2. “ค่าชดเชยพิเศษ” คือ เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเพราะมีเหตุกรณีพิเศษที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ดังนั้น หากนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ดังนี้
2.1ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
2.2ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน
2.3 ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
2.4ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน 5.ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
3. ค่าเสียหายอื่นจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581