ติวสอบใบอนุญาตทนายความภาคปฎิบัติ 50 และสำหรับผู้ ฝึกงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี อีกวัน
โดยวันนี้บรรยายโครงสร้างการเขียนคำฟ้องทั้งวัน โดยในการบรรยายผมจะเน้นวางโครงสร้างการท่องจำที่สำคัญ ผู้สอบ ไม่ต้องไปจำเนื้อหาเยอะแค่ท่องหลักอันเป็นโครงสร้าง

เช่น การบรรยายสถานะคู่ความกรณี นิติบุคคล
1. โจทก์หรือจำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทใด
2. มีใครเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทน+ เงื่อนไขการลงลายมือชื่อและประทับตรา
3. วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น
4. เอกสารแนบท้าย

โดยเมื่อเราจำหลักโครงสร้างการเขียนแล้วโอกาสถูกหักคะแนนก็จะมีน้อยลง แม้ถ้อยคำจะไม่เหมือนในเฉลยทั้งหมดแต่ถ้าโครงสร้างหลักได้ เราก็ได้คะแนนเช่นกัน

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

 

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581