อุทาหรณ์ของเจ้าหนี้เคี่ยวๆ ในคดีเช็คบางครั้งจำเลยเสนอเยียวยาชำระถ้าไม่น้อยจนเกินไปรับไว้ก่อนก็ดี การเจรจาแบบตึงเกินไปเรียกรับชำระแต่ยอดเต็มตามเช็ค โดยไม่ให้โอกาสจำเลยผ่อนชำระ หากจำเลยมีเหตุผลพอสมควรก็อาจเป็นเหตุรอการลงโทษได้แม้ยังไม่ชำระเงินก็ตาม แต่ทั้งนี้ต้องดูเหตุผลของจำเลยแต่ละคนประกอบด้วยนะครับ ไม่ใช่จำเลยทุกคนที่จะได้มีโอกาสเช่นนี้
หมายเหตุเพื่อการศึกษาครับ
ภูดิท โทณผลิน
19 กันยายน 2560

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581