ฎีการ้อยกว่าปี ตั้งแต่พ.ศ.2455 ถ้าทุกท่านในกระบวนไม่ว่าจะพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ทนายความ ผู้พิพากษา หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม นำมายึดใช้อย่างเคร่งครัดคงดี มิใช่มองแต่ผลแพ้ชนะ

#คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 791/2455
ทำราชการเป็นอัยการว่าความแผ่นดินควรเข้าใจว่าต้องรักยุติธรรม ไม่ถือรัดเอาเปรียบคนยาก ไม่พอจะให้ความลำบากก็อย่าแกล้งให้มีขึ้น #ไม่ใช่คาดหมัดตั้งมวยเป็นคู่แพ้ชนะกับราษฎร ขะเม่นขะหมักที่จะว่าความให้ได้จริงปรากฎปลดเปลื้องข้อสงสัยในอรรถคดี ทำดังนี้ดอกจึงได้ชื่อว่าตรงต่อหน้าที่ราชการ
รวบรวมโดย ทนายภูดิท โทณผลิน
13 มกราคม 2560

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581