ช่วงนี้ฤดูอ่านคำพิพากษาคัดมาอีกคดีเพิ่งลงมาจากศาลฎีกาสดๆร้อนๆ #ฎีกาที่3945/2560 คดีนี้ได้ทำและศึกษาร่วมกับอาจารย์ บัณฑิต ทนายความ กรณีเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรรายใหญ่ใช้รถเครนรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านบ้านจนร้าวเมื่อชาวบ้านเจรจาและขอให้ใช้รถเล็กวิ่งเป็นเวลา โครงการกับเลือกที่จะฟ้องคดีชาวบ้านเป็นการขู่
ได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายจากการแตกร้าวของบ้าน ให้ชาวบ้าน ศาลพิพากษาให้ชาวบ้านชนะทั้ง 3 ศาล โดยศาลฎีกายกเหตุผลในคำพิพากษาท่อนหนึ่งว่า “กลุ่มลูกบ้านในโครงการกระทำโดยเจตนาเพียงเพื่อปกป้องสิทธิของตนไม่ให้ถนนซึ่งเป็นภาระจำยอมที่ตนมีสิทธิใช้สอยเสื่อมประโยชน์ และไม่ให้ทาวน์เฮาส์ของตนทรุดแตกร้าว เหตุเพราะฝ่ายโจทก์ใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ขนวัสดุก่อสร้างที่มีน้ำหนักมากผ่านบนถนน ฟังไม่ได้ว่าการกระทำของกลุ่ทลูกบ้านที่ไม่ยอมให้รถบรรทุกแผ่นปูนขับผ่านเป็นการกระทำละเมิด”
และมีข้อกฎหมายเรื่องอำนาจอุทธรณ์น่าสนใจดังนี้ ” ที่ศาลชั้นต้นให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้จำเลยที่ 1 , 4 , 5 , 8 คนละ 50,000 บาทนั้น เป็นการโต้แย้งในดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้น อุทธรณ์ของโจทก์ถึงเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อทุนทรัพย์พิพาทในส่วนฟ้องแย้งแต่ละรายไม่เกิน 50,000 บาท และโจทก์มิได้ขออนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง อุทธรณ์ของโจทก์จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ปวิอ. 224
พิพากษายืน
รอบังคับคดีให้ชาวบ้านต่อไป
(ฉบับเต็มหลายสิบแผ่นต้องขอปรึกษาตัวความก่อนว่าจะอนุญาตเปิดให้ศึกษาหรือไม่)
ภูดิท โทณผลิน
24/11/2560

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581