เหตุออกหมายจับนอกจาก จะระบุไว้ในวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 66 แล้ว ก็ยังมีประกอบใน ระเบียบข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการออกหมายจับหมายค้นในคดีอาญา ข้อที่ 10 (มีหลายข้อแต่ขอนำเฉพาะที่เกี่ยวกับหมายจับมาลง) ซึ่งจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบในการขอออกหมายจับ นอกจากจะเป็นผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดอาญาแล้วจะต้องมีพฤติการณ์ที่จะหลบหนี หรือ เน้นนะครับหรือ(หมายถึงข้อใดข้อหนึ่ง)
หรือมีพฤติการณ์ที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายอื่น ดังนั้นแม้จะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี แต่ก็อาจอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอออกหมายจับได้ ถ้าผู้ยื่นขอออกหมายจับได้แสดงให้ศาลเห็นว่าผู้ต้องหาอาจไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ส่วนผู้ต้องหาที่ไม่เห็นด้วย ในการขอออกหมายจับ มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอเพิกถอนการออกหมายจับได้ครับ โดยเหตุที่ยื่นนั้น จะมิใช่เหตุในการต่อสู้คดีว่าตนไม่ได้กระทำความผิด แต่ควรเป็นเหตุที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ต้องหา มิได้มีพฤติการณ์หลบหนี มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือ ไม่ได้ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายอื่นๆ ตามองค์ประกอบ ป.วิ.อ.66 ประกอบกับระเบียบข้อที่ 10
ส่วนในการยื่นคำร้องว่าตนมิได้กระทำความผิดนั้นส่วนมากจะถูกยกคำร้องครับ
ภูดิท โทณผลิน
28/2/2561

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581