ทำอย่างไรให้คนเรียนจำง่าย ??
เป็นคำถามที่ผมค้นหามาตลอด แต่จะเห็นได้ว่าเรื่องเบาสมอง มุข ตลก ทันสมัย สามารถช่วยให้ผู้เรียนจดจำได้เยอะมาก เลยพยายามนำมาดัดแปลงกับการติวมาตลอด ยกตัวอย่างเช่น ในคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลซึ่งเป็นคำร้องที่ถือว่าจดจำยาก ผมจะให้เทคนิคควรจำแยกดังนี้
1. คดีอยู่สถานะอะไร + ย่อประเด็นคำฟ้องของโจทก์พร้อมชี้ให้เห็นว่าคดีมีมูลตามสมควร
2. เหตุที่ขอ คือปัญหาการไม่มีเงินพอชำระค่าธรรมเนียมของโจทก์ ตาม ป.วิ.พ.156/1 โดยใช้เทคนิดให้ผู้เรียนจำง่ายคือเปรียบเสมือนเรื่องดราม่าดั่งในละครหลังข่าว ว่าโจทก์เดือดร้อน ยากจน รายได้น้อย ถึงขนาดที่ไม่มีเงินพอชำระค่าธรรมเนียม หรือจะได้รับความเดือดร้อนอย่างมากที่จะต้องหาเงินค่าธรรมเนียมมา
3. สิ่งที่ขอ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะต้องมีการไต่สวนด้วยดังนั้นสเต็ปการเขียนจะต้องบรรยายให้เห็นว่าขอศาลได้โปรดไต่สวนแล้วจึงมีคำสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่โจทก์ ถ้าขาดขั้นตอนการไต่สวนไปคะแนนก็ขาดไปด้วยเช่นกัน แล้วจึงลงท้ายด้วยคำปิดท้ายซึ่งเหมือนกันทุกคำร้อง คือควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ซึ่งผมดีใจที่ผู้เรียนเรียนไปหัวเราะไปไม่ง่วงและหวังว่าจะนำไปดัดแปลงใช้ในการสอบและการทำงานได้ต่อไป
ภูดิท โทณผลิน
24/2/2561

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581