เก็บเบียร์กลับบ้านจากเหตุรถบรรทุกเบียร์คว่ำผิดอะไร?
จากข่าวเมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์รถบรรทุกเบียร์ คว่ำบริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ปากซอยกิ่งแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตปรากฏว่ามีชาวบ้านจำนวนมากฮือเข้าไปเก็บกระป๋องเบียร์ใส่ถุงกลับบ้าน และมีเสียงคนตะโกนเตือนชาวบ้านที่กำลังเก็บเบียร์ ว่า ผิดกฎหมาย ตำรวจจับ แต่ไม่มีใครสนใจ ยังคงเก็บเบียร์ต่อไป จากสำนักข่าวข่าวสด https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_2073243
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทําความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินหกพันบาท
จากหนังสือท่านอาจาร์ย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ได้อธิบายโดยการแยกองค์ประกอบไว้ ดังนี้
1) ผู้ใด (ผู้กระทำ)
2) เอาไป (การกระทำ)
3) ทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย(วัตถุแห่งการกระทำ)
คำว่า “เอาไป” นั้น หมายถึง การเอาไปจากการครอบครองหรือเอาไปในลักษณะตัดกรรรมสิทธิ์ กล่าวคือ เป็นการการเอาไปในลักษณะที่จะเอามาเป็นของตนเลยไม่ใช่เอาไปชั่วคราวแล้วเอามาคืน
ส่วนคำว่า “ทรัพย์ของผู้อื่น” หมายถึง ทรัพย์ที่ผู้อื่นมีกรรมสิทธิ์หรือมีการครอบครอง และสุดท้ายคำว่า “ ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย” หมายถึง ทรัพย์ที่ผู้กระทำและผู้อื่นมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันหรือครอบครองด้วยกัน ดังนั้น การที่กฎหมายบัญญัติว่า เอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไป นั้นหมายถึงไม่ว่าทรัพย์ที่เอาไปจะเป็นของผู้อื่น หรือผู้กระทำเป็นเจ้าของในทรัพย์นั้นอยู่ด้วยก็มีความผิดฐานลักทรัพย์เช่นกัน
นอกจากจะองค์ประกอบทั้งสามข้างต้นแล้วการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ยังต้องมีเจตนา กล่าวคือการที่รู้ว่าทรัพย์นั้นไม่ใช่ของตนแต่ยังมีความตั้งใจที่จะเอาไปเป็นของตน อีกทั้งความผิดนี้มีความพิเศษคือนอกจากมีเจตนาที่จะเอาไปแล้วจะต้องมีเจตนาพิเศษคือการเอาไปโดยทุจริต หมายถึงการเอาไปโดยเจ้าของไม่ได้ยินยอม ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าหากผู้กระทำได้กระทำครบองค์ประกอบทั้งสามข้างต้นอีกทั้งมีเจตนาด้วยแล้ว เช่นนี้ ผู้กระทำจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์
ดังนั้นการที่ผู้กระทำได้นำเบียร์กลับบ้านจากรถบรรทุกคว่ำนั้นเมื่อเบียร์ดังกล่าวเป็นทรัพย์ของผู้อื่นก็เป็นการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์แล้ว และผู้กระทำมีเจตนาเอาเบียร์ไปเป็นของตน โดยที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตหรือไม่ได้มีการซื้อขายกันเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริตแล้ว ผู้กระทำจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินหกพันบาท ซึ่งความผิดฐานลักทรัพย์เป็นความอาญาในลักษณะที่ยอมความไม่ได้ กล่าวคือ ไม่อาจเจรจาตกลงไม่เอาความกันได้
คลินิกกฎหมาย
0847068581

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m


                            

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581