วันนี้ผมเอาตัวอย่างคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว และการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวกรณีฉุกเฉินมาฝาก เป็นคำร้องที่น่าลุ้นในการออกสอบวันอาทิตย์นี้
#หลักคำร้องขอคุ้มครองชัวคราว
1. โจทก์ฟ้องว่าอย่างไร (สรุปคำฟ้องโจทก์สั้นๆ)
2. มีเหตุใดที่เป็นเหตุผลที่จะขอคุ้มคราวชั่วคราว (ต้องเขียนแสดงให้เห็นว่า หากรอศาลมีคำพิพากษาจะเนินช้าและเสียหายอย่างไง และต้องแสดงพฤติการณ์ให้เห็นว่าจำเลยจะยักย้ายและถ่ายเททรัพย์สินหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร
3. ขอให้ศาล มีวิธีคุ้มครองก่อนศาลทีคำพิพากษาอย่างไร

ต่อมา อาจจะมาคู่กัน #คือคำร้องขอคุ้มครองชัวคราวในกรณีฉุกเฉิน
1.ย่อคำฟ้อง และคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของโจทก์
2. บรรยายถึงเหตุเร่งด่วน ที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์
3. ขอศาลออกไต่ส่วนและมีคำสั่งเป็นกรณีฉุกเฉิน

รายละเอียดเพิ่มเติมดู #ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254(1)(2) ,255,266 ดูนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบ ช่วงนี้จะพยายามลงเอกสารที่สำคัญให้ตามเวลาที่อำนวย
หมายเหตุแกะลายมือติวเตอร์หน่อยนะครับ ผมใช้เขียนในกระดาษอย่างเร่งรีบในเวลาเดินทาง


เรียบเรียงโดย ทนายภูดิท โทณผลิน

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581