ที่มา ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ศาลอาญาธนบุรี

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581