นิรโทษกรรมหรือกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. หน่วยงานหรือบุคคล ผู้ครอบครองกัญชา เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย การรักษาโรคเฉพาะตัว การศึกษาวิจัย โดยต้องแจ้งลักษณะและปริมาณภายใน 90 วันนับแต่พระราชบัญญัติประกาศ

2. หน่วยงานของรัฐซึ่งศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ ทางการเกษตร ป้องกันหรือปราบปรามยาเสพติด รวมถึงสภากาชาด

3. สถาบันอุดมศึกษา ใช้ในการเรียนการสอน

4. กลุ่มเกษตรกรซึ่งรวมตัวเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ และได้จดทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วสหกรณ์

ข้อสังเกตจึงเห็นได้ว่าประชาชนซึ่งจะมีโอกาสได้พัฒนาเพาะปลูกหรือครอบครองกัญชานั้นอาจมาโดย เงื่อนไข(4) คือรวมตัวเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ที่จดทะเบียน โดยต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น ทั้งนี้เมื่อกฎหมายออกมาแล้ว คงต้องรอดูแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขต่อไป เพราะหากผู้ครอบครอง ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน อาจจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติคือไม่ได้ครอบครองตามเงื่อนไขและรับโทษจำคุกตามกฎหมายอาญาหรือพรบ.ยาเสพติดฯได้

รับข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายเพิ่มเติมได้ที่

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581