ศาลจังหวัดทองผาภูมิพิพากษาคดีเสือดำ

นายเปรมชัย กรรณสูต จำเลยที่ ๑
นายยงค์ โดดเครือ จำเลยที่ ๒
นางนที เรียมแสน จำเลยที่ ๓
นายธานี ทุมมาศ จำเลยที่ ๔

สรุปความผิดและการถูกลงโทษของจำเลยแต่ละคน

จำเลยที่ ๑ ถูกลงโทษข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต จำคุก ๖ เดือน ข้อหาเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำคุก ๘
เดือน ข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (ไก่ฟ้าหลังเทา) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก
๒ เดือน รวมจำคุก ๑๖ เดือน ยกพ้องข้อหาร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ข้อหา
ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (เสือดำ)

จำเลยที่ ๒ ถูกลงโทษข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก ๓ เดือน
ข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก ๖ เดือน
ข้อหาร่วมกันมีจากสัตว์ป่าคุ้มครอง (เสือดำ) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๔ เดือน รวม
จำคุก ๑๓ เดือน ยกฟ้องข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ปาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ข้อหาร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

จำเลยที่ ๓ ถูกลงโทษข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (เสือดำ) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต จำคุก ๔ เดือน และปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ยกฟ้อง
ข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง
หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ข้อหาร่วมกันพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทาง
สาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร

จำเลยที่ ๔ ถูกลงโทษข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก ๓ เดือน
ข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (เสือดำ) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก ๔ เดือน
ข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก ๖ เดือน
ข้อหาพยายามล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำคุก ๔ เดือน ข้อหาล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำคุก ๑ ปี ข้อหาเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำคุก ๑ ปี รวมจำคุก ๒ ปี ๑๗ เตือน
ไม่มีข้อหาใดยกฟ้อง

ส่วนค่าเสียหายทางแพ่งให้จำเลยที่ ๑ และ ที่ ๔ ร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง (ที่มาจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

  • ที่มาจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ติดตามข่าวสารความรู้ทางกฎหมายได้ทางไลน์แอด

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

 

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581