พรุ่งนี้ 24 มีนาคม 2562
อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับ

กรณีไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถูกตัดสิทธิ์ 5 ข้อ

1. ตัดสิทธิ์การคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
2. ตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น
3. ตัดสิทธิ์ลงสมัครกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
4. ตัดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
5. ตัดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

ติดตามความรู้ทางกฎหมายได้ทาง Line@

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ภาพประกอบจาก ก.ก.ต.

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581