1 ประเภทคิดดอกก่อนฟ้อง และไม่ได้ให้จำนวนดอกเบี้ยมา
2 ประเภทคิดดอกก่อนฟ้อง แต่ให้จำนวนมา
3 ประเภทไม่คิดดอกก่อนฟ้อง
ที่เราจะพูดถึงตามข้อ 1 กัน กล่าวคือ ผมยกตัวอย่างโดยให้ข้อเท็จจริงว่าให้คำนวนอัตราดอกเบี้ยก่อนฟ้องของต้นเงินจำนวน 120,000 บาท โดยระยะเวลาในการคิดดอกเบี้ยก่อนฟ้องเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 10 วัน โดยให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี

#สูตร
จำนวนเงินต้น x อัตรา ดอกเบี้ย
————————————- = อัตราดอกเบี้ย 1 ปี
100

#ยกตัวอย่าง
เงินต้น 120,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี

#จะเป็น
120,000 x 10
————————- = 12,000
100

(0 ตัด 0 นะ จะคำนวนง่าย)
12,000 เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยในระยะเวลา 1 ปีนะครับ ยังเอามาตอบมิได้ เราต้องหาวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยได้ เช่น วันผิดสัญญา วันละเมิด วันรับช่วงสิทธิของบริษัทประกันภัย เป็นต้น ประเด็นนี้ข้อสอบจะหลอกเราเยอะมาก ตรงจุดนี้อาศัยข้อกฎหมายช่วย ใครแม่นข้อกฎหมายจุดนี้จะไม่พลาด จะทราบว่าสิทธิเรียกร้องของโจทก์เริ่มเมื่อใด
1 ปี = อัตราดอกเบี้ยก่อนฟ้อง 12,000 (1)
1 ปี มี 12 เดือน ให้เอา 12,000 หาร 12 = 1,000
ต่อมา เอายอดดอกเบี้ย 1 เดือน คือ 1,000 x จำนวนเดือน ในตัวอย่าง x 6 เดือน จะเท่ากับ 1,000×6=6,000 (2)
ต่อมา อัตราดอกเบี้ย รายวันการคำนวน 1 เดือน มี 30 วันเสมอ จึงต้องเอายอด 1 เดือน มาหารด้วย 30 จะได้อัตราดอกเบี้ยรายวัน ยกตัวอย่างตามข้อเท็จจริงข้างต้น
1,000 หาร 30 = 33เศษ (ตัวอย่างมีเศษ แต่ในการสอบมักจะหารลงตัวไม่มีเศษ) เอา ยอด 33 มา x จำนวนวันคือ 10 วัน = 330 บาท (3)
ต่อมาขั้นตอนสุดท้าย เอายอดอัตราดอกเบี้ย 1 ปี 6 เดือน 10 วัน มารวมกันที่ผมวงเล็บไว้ (1)+(2)+(3) จะเท่ากับ 12,000+6,000+330= 18,330
สรุปอัตราดอกเบี้ยก่อนฟ้อง ของต้นเงินจำนวน 120,000 บาท เวลา 1 ปี 6 เดือน 10 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี มีจำนวน 18,330 บาท เมื่อนำไปรวมกับทุนทรัพย์จำนวน 120,000 บาท จะเท่า กับ 138,330 บาท
(18,330+120,000=138,330)
หลักดังกล่าวใช้ได้ทั้งการสอบและในการคำนวนทุนทรัพย์ในคำฟ้องจริงครับ อาจยาวหน่อยแต่สรุปมาครบแล้ว

ติดตามความรู้ทางกฎหมายและเทคนิคการสอบทนายความเพิ่มเติมได้ทาง Line@

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581