เห็นข่าวพนักงานส่งของของบริษัทขนส่งชื่อดังถือวิสาสะเปิดสินค้ากับลูกค้าแล้วนำมาโพสต์ทำให้ทั้งลูกค้าและบริษัท เสียหาย ทำให้นึกถึงคดีนึงที่เคยทำสมัยตอนเป็นที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาของฝ่ายบุคคลบริษัทหนึ่ง
แม้ข้อเท็จจริงจะไม่เหมือนกันแต่ลักษณะของการกระทำคล้ายคลึงกันคือกระทำละเมิดทำให้บริษัทซึ่งเป็นนายจ้างเสียหาย ซึ่งเป็นลักษณะการกระทำอันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างงานจึงเป็นคดีที่เข้าข่ายอยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน
โดยลักษณะพิเศษของศาลแรงงานนี้ก็คือจะยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย (ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง) จึงเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้ HR (ฝ่ายบุคคล) เลือกที่จะฟ้องลูกจ้างเพื่อให้ชดใช้ความเสียหายในราคาที่สูงมากเพราะ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาล โดยในคดีดังกล่าวที่ผมเคยฟ้องไปนั้นยื่นฟ้องไปถึง 20 ล้านบาท ทั้งนี้แต่เมื่อถึงเวลาสืบพยานกันจริง จะนำสืบถึงความเสียหายได้เท่าไหร่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเป็นการยากอยู่เหมือนกันที่จะนำสืบให้เห็นความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของจำเลยหรือลูกจ้าง ซึ่งบางครั้งศาลก็ให้ความเห็นในคำพิพากษาว่าความเสียหายหรือยอดขายที่ลดลงนั้นอันเป็นทุนทรัพย์ตามคำฟ้องของโจทก์ที่เรียกมาในจำนวนสูงนั้น อาจจะเกิดจากสภาพเศรษฐกิจหรือการดำเนินธุรกิจของโจทก์หรือนายจ้างเองและสูงเกินไป ไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำละเมิดของจำเลยหรือลูกจ้างทั้งหมดก็ตาม และศาลก็จะพิจารณาค่าเสียหายตามคำฟ้องของโจทก์ลงมาในมูลค่าตามสมควรซึ่งอาจจะอยู่เพียงหลักแสนหรือหลักหมื่นเท่านั้น ทั้งนี้อยู่ที่ความเชื่อมโยงในการสื่อให้เห็นถึงค่าเสียหายในคดีด้วย
แต่ผลที่ได้ก็จะทำให้ พนักงานหรือลูกจ้างอื่นที่กำลังทำงานมีความยึดมั่นในกฎระเบียบและกระทำละเมิดต่อบริษัทน้อยลง ถือว่าเป็นการใช้คดีเพื่อบริหารองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากที่ผมได้ยื่นฟ้องคดีนั้นไปแล้วภายหลังไม่เคยได้ข่าวพนักงานกระทำละเมิดกับบริษัทในกรณีดังกล่าวอีกเลย
ส่วนเรื่องตามข่าวคงต้องรอติดตามกันว่าบริษัทขนส่งชื่อดังกล่าวนั้นจะพิจารณายื่นฟ้องลูกจ้างหรือไม่และยื่นฟ้องในมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งผมวิเคราะห์ส่วนตัวว่าคงไม่น้อยกว่าที่ผมเคยยื่นฟ้องไปแน่นอน
ภูดิท โทณผลิน
3/5/2562

ติดตามความรู้ทางกฎหมายเพิ่มเติมได้ทาง Line@

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581