#การร่างฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา กรณีที่ผู้โพสต์ข้อความ เลี่ยงโพสต์ข้อความในลักษณะที่ขาดองค์ประกอบความผิดแต่ทำการโพสในหลายครั้งจะดำเนินการร่างฟ้องอย่างไร

วันก่อนได้มีโอกาสได้ดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาล ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์กรณีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ซึ่งมีประเด็น ข้อกฎหมายน่าสนใจคือ คดีดังกล่าวลักษณะการโพสต์ของจำเลยนั้น แบ่งแยกเป็นการโพสต์หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งจะเป็นการโพสต์ที่ขาดองค์ประกอบความผิดเช่น

การโพสครั้งที่ 1 ถ้อยคำเข้าองค์ประกอบลักษณะการหมิ่นประมาทแต่มิได้ระบุยืนยันตัวตนของผู้เสียหายหรือโจทก์

การโพสต์ครั้งที่ 2 ไม่มีถ้อยคำในลักษณะที่เป็นการ หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแต่เป็นการโพสพาดพิงถึงหรือระบุถึงผู้เสียหายหรือโจทก์

การโพสต์ครั้งที่ 3 เป็นการโพสต์ย้ำในถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นประมาทแต่ไม่ได้มีการระบุถึงผู้เสียหายหรือโจทก์

ซึ่งเบื้องต้น ในศาลชั้นต้นพิจารณาในการโพสต์ในแต่ละครั้งแล้วไม่ครบองค์ประกอบความผิดจึงคำสั่งไม่ประทับรับฟ้อง ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ โดยอุทธรณ์ในลักษณะ ให้ศาลเห็นว่าการโพสต์ทั้ง 3 ครั้ง ดังกล่าวของจำเลยนั้นเป็นการโพสต์ต่อเนื่องการและเกี่ยวเนื่องกัน หากศาลได้พิจารณาภาพรวมของการโพสต์ของจำเลยทั้งสามครั้งแล้วจะสามารถ ระบุและยืนยันในการกระทำความผิดของจำเลยได้ว่าจำเลยได้ หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และระบุตัวตนของโจทก์ ไว้ในข้อความที่จำเลยโพสต์แม้จะเป็นการโพสต์คนละครั้งกันแต่ข้อความโพสของจำเลยนั้นเป็นการโพสต์แบบต่อเนื่องเจตนาที่จะให้ผู้อ่านข้อความเข้าใจได้ว่าตัว จำเลยโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทนั้นหมายถึงโจทก์เพราะถ้าบุคคลที่ 3 ที่ได้อ่านข้อความทั้ง 3 โพสต์ของจำเลยก็จะเข้าใจได้ ว่าหมายถึงโจทก์และทำให้โจทก์ เสื่อมเสียชื่อเสียงอันเป็นการครบองค์ประกอบความผิด ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้ว

แต่หากศาลได้พิจารณาโดยแยกดูเฉพาะการโพสต์แต่ละครั้งแล้วจะไม่ครบองค์ประกอบความผิด

ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาว่า การพิจารณาถ้อยคำ ของจำเลยนั้น จำเลยได้ทำการโพสต์ต่อเนื่องกัน ควรจะพิจารณาถ้อยคำของจำเลยทั้งสามโพสต์รวมกัน ก็จะเห็นว่าจำเลยมีเจตนาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา แต่หากพิจารณาแยกกันจะไม่ครบองค์ประกอบความผิด ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งให้รับคดีไว้พิจารณา

ดังนั้นในทางแก้ของทนายความซึ่งจะเตรียมการร่างฟ้องคดีหมิ่นประมาทนั้นควรจะนำสตอรี่การโพสเก่าๆของจำเลยมาประกอบแต่ไม่ควรไป Story ที่เว้นระยะห่างจนเกินไปเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าตัวจำเลยนั้นต้องการจะโพสต์หรือ พิมพ์ข้อความที่มีถ้อยคำทั้ง ถ้อยคำที่มีลักษณะหมิ่นประมาทและมีการยืนยันถึงผู้เสียหายหรือโจทก์
แม้ถ้อยคำในประโยคเดียวจะไม่สามารถสื่อให้ครบว่าจำเลยได้หมิ่นประมาท หรือไม่ประมาทโดยการโฆษณา แต่ถ้าผู้ร่างฟ้องสามารถบรรยายและสื่อให้ศาลเห็นว่าจำเลยมีเจตนาที่จะยืนยันตัวบุคคลหรือมีเจตนาที่จะพูดให้โจทก์ เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วสามารถโยงกับโพสต์เดิมนั้นได้ก็อาจจะทำให้การโพสต์ของจำเลยครบองค์ประกอบ ในข้อหาหมิ่นประมาทหรือไม่ประมาทโดยการโฆษณาได้เช่นกัน
ไว้มีโอกาสจะคัดถ่ายคำสั่งศาลมาลง ไว้เป็นข้อมูลความรู้ในภายหลังครับ ผู้อ่านลองนำเทคนิคไปดัดแปลงพัฒนาเพื่อร่างฟ้องให้สมประโยชน์กับตัวความกันต่อไป
ผู้เขียน
ทนายภูดิท โทณผลิน
21/6/2562

ติดตามความรู้ทางกฎหมายเพิ่มเติมได้ทาง line@

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

 

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581