#5 วิธีเตรียมตัวเมื่อถูกแจ้งความ

ในการดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน(ตำรวจ) นั้นมีความสำคัญเพราะถ้อยคำที่ให้การต่อพนักงานสอบสวนนั้นอาจจะมีลักษณะที่ทำให้ผูกมัดและเป็นผลเสีย ต่อคดีในชั้นศาลรวมทั้งสิทธิเสรีภาพต่างๆของผู้ต้องหา อาจไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน ผู้เขียนจึงขอสรุปข้อควรปฏิบัติและข้อสังเกต เมื่อถูกแจ้งความไว้ ดังนี้

1 #สอบถามให้ชัดเจนว่าถูกเรียกไปพบในสถานะใด ในกรณีที่ ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนได้เรียกให้ไปพบนั้นควรจะสอบถามให้ชัดเจน ว่าไปพบในสถานะใดเพราะการเตรียมตัวไปพบและให้การจะมี Concept ที่แตกต่างกันกล่าวคือ ถ้าไปพบในฐานะผู้ต้องหานั้นจะมีสิทธิทางกฎหมายมากกว่าและการให้การนั้นผู้ต้องหาสามารถให้การอย่างไรก็ได้

ส่วนการไปพบในฐานะพยานนั้นผู้ที่ไปพบจะต้องให้การ ตามข้อเท็จจริงที่รู้เห็นมาไปตามความจริงเท่านั้นมิฉะนั้นจะผิดและข้อหาให้การเท็จอีกเรื่องหนึ่ง

2 #สอบถามให้ทราบว่าถูกแจ้งความเรื่องใด ก่อนที่จะเข้าไปพบพนักงานสอบสวนควรจะต้องสอบถามรายละเอียด ให้ทราบว่าเป็นกรณีที่บุคคลใดเป็นคนแจ้งความและเป็นเรื่องใดเพื่อที่จะได้เตรียม ชี้แจงและเตรียม หลักฐานที่สำคัญนำไปแสดงต่อพนักงานสอบสวนอันเป็นการแสดงความบริสุทธิ์เบื้องต้นของผู้ต้องหาไม่ควรที่จะเข้าไปพบตัวเปล่า

3 #ให้การปฏิเสธพร้อมเหตุผล แม้สิทธิของผู้ต้องหา จะสามารถให้การอย่างไรก็ได้หรือไม่ให้การก็ได้ก็ตาม แต่กรณีที่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธโดยไม่ชี้แจงเหตุผล หรือไม่ให้การเลยจะทำให้มีโอกาสที่จะถูกสั่งฟ้องคดีมีมากขึ้น ดังนั้นในเบื้องต้นหากข้อหาที่ตนถูกแจ้งความนั้นมีพยานหลักฐาน พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลที่จะมาชี้แจงแก้ต่าง ควรจะคัดกรองแล้วนำไปชี้แจงในชั้นพนักงานสอบสวนเพื่อจะได้มีโอกาสที่จะถูกสั่งไม่ฟ้อง ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
แต่ถ้าข้อเท็จจริงมีรายละเอียดซับซ้อนหรือเหตุผลดังกล่าวอาจจะเป็นโทษก็ควรพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนที่จะให้การลงไปในชั้นสอบสวน

4 #สิทธิ์ที่จะให้บุคคลที่จะไว้วางใจหรือทนายความเข้าร่วมฟังการสอบสวน ในกรณีถูกเรียกพบในฐานะ ผู้ต้องหานั้นผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะให้บุคคลที่ไว้วางใจหรือทนายความเข้าร่วมฟังการสอบสวนได้ ซึ่งเป็นสิทธิ์เบื้องต้นของผู้ต้องหาอยู่แล้ว เพื่อที่จะได้เกิดความสบายใจและมีที่ปรึกษาในการที่จะให้การ หรือไม่ให้การต่อพนักงานสอบสวนได้ โดยพนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิ์ที่จะกันบุคคลดังกล่าวออกแต่อย่างใด

5 #สอบถามถึงเงื่อนไขการขอปล่อยตัวชั่วคราว ในการเข้าพบพนักงานสอบสวนในสถานะผู้ต้องหานั้น ถ้าเป็นการเข้าพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานั้นในทางปฏิบัติจะทำการแจ้งข้อกล่าวหาพิมพ์ลายนิ้วมือ และในบางกรณีอาจจะควบคุมตัวเอาไว้ด้วย ดังนั้นก่อนเข้าพบจึงจะต้องสอบถามให้รายละเอียดให้ชัดเจนว่า เป็นนัดรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่ หากเป็นนัดรับทราบข้อกล่าวหาแล้วจะต้องสอบถามให้ชัดเจนต่อไปว่าจะต้องทำการประกันตัวหรือไม่ และต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัว ประมาณเท่าใด เนื่องจากหลังจากเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วจะได้ดำเนินการยื่นประกันตัว ไปได้ในคราวเดียวกันเลย โดยหลักทรัพย์ในการประกันตัวในชั้นสอบสวนนั้นอาจจะมีทั้งกรณี เงินสด โฉนดที่ดิน รวมถึงตำแหน่งแล้วแต่ความพร้อมของผู้ต้องหา

ซึ่งเหตุผลข้อสุดท้ายนั้นผู้เขียนให้ความสำคัญมากเพราะหากไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้น จะทำให้การเตรียมหลักฐานเพื่อชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนจะไม่สะดวกและเป็นไปได้ยาก โดยหากได้รับแจ้งว่าจะต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวด้วยแล้ว แต่ผู้ต้องหายังไม่พร้อมในเรื่องของหลักทรัพย์ประกันตัว เบื้องต้นก็อาจจะดำเนินการขอเลื่อนการเข้าพบกับพนักงานสอบสวนไปเป็นระยะเวลาสั้นๆก่อน ก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่สามารถทำได้ครับ

ผู้เขียน
ภูดิท โทณผลิน
29 ตุลาคม 2562

ติดตามข่าวสารความรู้ทางกฎหมายได้ทางไลน์แอด

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581