#ติวสอบทนายโดยติวเตอร์ที่สอบได้คะแนนสูง

#ติวสอบทนายความภาคปฎิบัติรุ่น52

  • ติวเตอร์ใหม่ (81 คะแนน ภาคปฎิบัติรุ่น 34)
    อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชน ประสบการสอนกว่า 8 ปี

  • ติวเตอร์ต้อป (81 คะแนน ภาคปฎิบัติรุ่น 51) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.รามคำแหง

 

  • ติวระบบออนไลน์ ดูผ่านระบบเฟสบุค สามารถดูทบทวนซ้ำได้จนสอบ #และประหยัดเวลาในการอ่าน

 

#เนื้อหาที่บรรยาย การใช้แบบฟรอมศาล มรรยาททนายความ เอกสารทางกฎหมาย หนังสือบอกกล่าวทวงถามประเภทต่างๆ สัญญา รวมทั้งเอกสารอื่น เอกสารคำคู่ความอาทิ คำฟ้องคดีแพ่ง คำฟ้องคดีอาญา คำให้การ คดีไม่มีข้อพิพาท คำร้อง รวมทั้งเอกสารอื่นที่สามารถนำมาออกข้อสอบได้รวมทั้งสรุปประเด็นข้อสอบปรนัย

#บรรยายจำนวน 4 วัน พร้อมเอกสารส่งทางไปรษณีย์ และคลิปเก่าปูพื้นฐานก่อนวันติว

#หากสมัครภายในเดือนมกราคม ราคาเพียง 1,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมทาง

Tel >>> 0847068581

Line@ >>> @pudit-law

>>> https://line.me/R/ti/p/%40pudit-law

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581