#สิทธินายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงในวิกฤตโควิด19

หรือติดตามชมได้ทาง #YouTube >>> https://youtu.be/qywMtAVCjH8

หมายเหตุ: มติครม.เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 63 ปรับเปลี่ยนให้ลูกจ้างได้รับเงินประโยชน์ทดแทน 62% จากการที่กิจการที่รัฐสั่งปิด หรือ นายจ้างหยุดเองเพราะเหตุสุดวิสัยครับ(จากเดิม50% เพิ่มมาเป็น 62% ครับ) เนื่องจาก มีประเด็นที่ว่า คนที่ได้รับ 5,000 3 เดือนนั้น ที่อยู่นอกประกันสังคม อาจจะได้รับเงินมากกว่าคนที่อยู่ในประกันสังคม จึงเห็นควรให้เพิ่มเป็น 62% แต่ไม่เกิน 90 วัน ครับ

#LINE Official @pudit-law >>> https://lin.ee/8wqsERa

เอกสารประกอบดาวน์โหลดได้ตามนี้ครับ
https://drive.google.com/file/d/1FwotwbSJngy0-Z7CHfFnsAs7W9vvvU4h/view?usp=drivesdk

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581