ทางออกของเจ้าหนี้และลูกหนี้ ในวิกฤติโควิค – 19

การชำระหนี้ถือว่าเป็นการพ้นวิสัยหรือไม่ มีคำตอบ

เอกสารประกอบเพิ่มเติม (คลิก)

 

 

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581