องค์ประกอบสำคัญสำหรับการสอบผ่านใบอนุญาตว่าความทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

  • 1. ความรู้พื้นในฐานในชั้นปริญญาตรี

ถึงแม้ว่าการสอบใบอนุญาตว่าความจะเป็นการสอบในลักษณะของการเขียนร่างเอกสารทางกฎหมาย โดยไม่ต้องมานั่งวินิจฉัยคำตอบแบบข้อสอบตุ๊กตาเหมือนในสมัยชั้นปริญญาตรีก็ตาม แต่ผู้เข้าสอบทุกท่านก็จำเป็นที่จะต้องหยิบยกเอาความรู้ในชั้นปริญญาตรีมาใช้ประกอบควบคู่ไปกับการทำข้อสอบใบอนุญาตว่าความด้วย ตัวอย่างเช่น ในการทำข้อสอบข้อคำฟ้องคดีอาญา แม้ว่าในโจทย์คำถามเขาจะมีการให้ตัวบทมาตรามาให้เราด้วยซึ่งดูเหมือนคล้ายกับว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปนั่งท่องจำตัวบทมาตราต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการตอบข้อสอบเลยก็ตาม แต่นั่นก็เป็นเพียงการให้ตัวบทมาตรามาแบบครอบคลุมทุกตัวบททุกอนุมาตราที่อาจเข้าองค์ประกอบตามตัวบทเท่านั้น เช่น ข้อสอบให้มาตรามาสองมาตราคือ มาตรา ๓๓๔ และมาตรา ๓๓๕ ตามประมวลกฎหมายอาญา และในมาตรา ๓๓๕ ซึ่งเป็นบทฉกรรจ์ของมาตรา ๓๓๔ ก็จะมีอนุมาตราย่อยอยู่ถึง ๑๒ อนุมาตราด้วยกัน จากนั้นโจทย์คำถามในข้อสอบเขาก็จะสั่งให้เราร่างคำฟ้องคดีอาญา แต่เขาจะไม่ได้บอกมาด้วยว่าให้เราร่างฟ้องให้เข้าอนุมาตราใดบ้างตั้งแต่มาตรา ๓๓๕ อนุมาตรา ๑ ถึง อนุมาตรา ๑๒ ซึ่งภาระหน้าที่ในส่วนของการวินิจฉัยว่าต้องร่างฟ้องคดีอาญาให้เข้าอนุมาตราใดบ้างนั้นก็จะตกเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบ โดยผู้เข้าสอบจะต้องไปวินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าการกระทำความผิดของจำเลยนั้นเข้าอนุมาตราใดบ้าง และเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราจึงจะสามารถร่างคำฟ้องคดีอาญาได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกมาตราและทุกอนุมาตราที่ข้อสอบประสงค์จะให้เราร่างมา ซึ่งในจุดนี้นี่เองที่เราจะต้องอาศัยความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาในระดับชั้นปริญญาตรีมาใช้เป็นเครื่องช่วยในการวินิจฉัยคำตอบ

  • 2. ความสามารถในการจดจำโครงสร้างของเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ ให้ได้อย่างแม่นยำ

ความสามารถในส่วนนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราฝึกเขียนบ่อย ๆ โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องไปฝึกเขียนในลักษณะของการทำข้อสอบเก่าเสมอไป แต่อาจจะเป็นการฝึกเขียนในลักษณะของการคัดลอกกอไก่ถึงฮอนกฮูกแบบสมัยที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล ที่ในสมัยนั้นแม้เราจะยังไม่สามารถเข้าใจอะไรมาก แต่การฝึกคัดลอกกอไก่ถึงฮอนกฮูกอยู่เป็นประจำก็ช่วยให้เราสามารถจำและเขียนตัวหนังสือออกมาได้ อีกทั้งยังทำให้เรารู้ด้วยว่าอักษรไทยนั้นมีอะไรบ้าง อะไรมาก่อนหรือมาหลัง อักษรตัวไหนอยู่ตัวแรก ๆ ตัวไหนอยู่ท้ายสุด และเป็นพื้นฐานสำคัญที่มาช่วยต่อยอดให้เราสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ในเวลาต่อมา ซึ่งถ้าเรานำเทคนิคในสมัยเรียนอนุบาลมาปรับใช้ในการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตว่าความแล้วก็จะเป็นผลดีอย่างยิ่ง เพราะการที่เราฝึกคัดลอกด้วยการเขียนเอกสารทางกฎหมายอยู่เป็นประจำก็เหมือนกับการที่เราฝึกคัดกอไก่ถึงฮอนกฮูก ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ต่อยอดให้เราสามารถเขียนตอบข้อสอบใบอนุญาตว่าความได้ในเวลาต่อมา นอกจากนี้เมื่อเราสามารถจดจำโครงสร้างได้อย่างแม่นยำแล้ว ขณะที่เราเรียนเราก็จะคิดตามผู้สอนทันว่าขณะนี้ผู้สอนกำลังสอนอยู่ในเรื่องอะไรอยู่และเรื่องดังกล่าวอยู่ในส่วนไหนของโครงสร้าง

  • 3. การฝึกเขียนเอกสารทางกฎหมายและฝึกทำข้อสอบเก่า

การฝึกเขียนและทำข้อสอบเก่าจะช่วยให้เราเกิดความคุ้นชินในการทำข้อสอบว่าเมื่อโจทย์เขาให้ข้อเท็จจริงมาแบบนั้นแบบนี้เราจะต้องทำข้อสอบอย่างไร ต้องร่างเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ อย่างไร อีกทั้งยังจะช่วยให้เรารู้ว่าการทำข้อสอบในแต่ละข้อนั้นใช้เวลาในการทำที่แตกต่างกันออกไป บางข้อใช้เวลามาก บางข้อใช้เวลาน้อย ซึ่งถ้าเราหมั่นฝึกเขียนเอกสารทางกฎหมายและฝึกทำข้อสอบเก่าบ่อย ๆ แล้วเราก็สามารถบริหารเวลาและเลือกทำข้อสอบได้อย่างชาญฉลาดว่าควรทำข้อไหนก่อนหรือหลังอีกด้วย

  • 4. การติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักฝึกอบรบวิชาว่าความและแนวข้อสอบปีล่าสุด

การที่เราจะทำข้อสอบถูกต้องและได้คะแนนดีหรือไม่นั้น คำถามสำคัญที่เราไม่ควรลืมนึกสงสัยเลยก็คือ คำว่า “ทำข้อสอบถูกต้อง” นั้นควรยึดคำว่าถูกต้องของใครจึงจะดีที่สุด เพราะเมื่อเราไปดูหนังสือก็จะพบว่าเนื้อหาในตำรากฎหมายหรือหนังสือเตรียมสอบใบอนุญาตว่าความแต่ละเล่มแต่ละตำราก็มีเนื้อหาที่แตกต่างกันมีจุดที่ไม่เหมือนกัน อีกทั้งในการเรียนการสอนเตรียมสอบใบอนุญาตว่าความของสำนักติวต่าง ๆ ก็มีรูปแบบและเนื้อหาการสอนที่แตกต่างกัน สิ่งที่สอนก็มีบางจุดหรือหลายจุดที่แตกต่างกัน ซึ่งคำตอบของคำถามเรื่องนี้คือให้เราไปยึดเอารูปแบบการเขียนตอบที่มาจากข้อสอบเก่า (ย้อนหลังไม่เกินสามปี) ของสำนักอบรมวิชาว่าความมายึดเป็นหลักที่ถูกต้องที่สุดไว้ก่อน จากนั้นก็ให้เราคอยติดตามข่าวสารของสำนักอบรมวิชาว่าความไว้ด้วยว่ารุ่นที่เรากำลังจะสอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขั้นตอนในการเขียนตอบรึป่าว เท่านี้เราก็สามารถมั่นใจได้แล้วว่ารูปแบบการเขียนที่เรายึดมาเป็นหลักในการดูเตรียมสอบนั้นเป็นรูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง

นายธรรมนาถ เศวตวัจณา (ผู้เขียน)

__________________________________________________

ติดตามความรู้ทางกฎหมายได้ทาง

ID 𝕃𝕚𝕟𝕖 : @pudit-law

𝔽𝕒𝕔𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜 : ทนายภูดิท โทณผลิน

ℙ𝕒𝕘𝕖 : เตรียมสอบใบอนุญาตทนายความ กับทนายภูดิท

🄿🄷🄾🄽🄴 : 084-7068581

 

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581