#คดีเมาแล้วขับ

เมื่อสัปดาห์ก่อนผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษากรณีเมาแล้วขับคดีสำคัญเรื่องหนึ่ง เลยขอนำข้อสังเกตและคำแนะนำมาเรียบเรียงไว้

ในคดีเมาแล้วขับนั้น ข้อสังเกตประการแรกก็คือประเภทของใบขับขี่ รวมถึงรถยนต์ที่ขับขี่ หากเป็นรถยนต์สาธารณะหรือรถขนส่งแล้ว ศาลจะมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกและยึดใบขับขี่เสมอ เนื่องจากผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะหรือรถขนส่งนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบผู้โดยสารจึงจะต้องระมัดระวังมากกว่าบุคคลโดยทั่วไป ส่วนจะลงโทษจำคุกเป็นระยะเวลาเท่าไรขึ้นอยู่กับปริมาณของแอลกอฮอล์ที่เป่าได้ในขณะนั้น

ส่วนกรณีที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่รถขนส่งสาธารณะ ก็จะมีแบ่งแยกเป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งในส่วนของอัตราค่าปรับ ของ รถยนต์จะมีราคาสูงกว่ารถจักรยานยนต์เล็กน้อย

โดยในส่วนของค่าปรับของผู้ขับขี่รถยนต์นั้น จะขึ้นอยู่กับปริมาณของแอลกอฮอล์ที่เป่าได้เช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้หากผู้ขับขี่ มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบเกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แล้ว ศาลมักจะมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกเช่นเดียวกับผู้ขับขี่รถสาธารณะเนื่องจากเป็นกรณีที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายแก่การขับขี่

ในส่วนของวงเงินประกันตัวนั้น หากพนักงานสอบสวนไม่ได้ทำการฟ้องในเช้าวันรุ่งขึ้น ผู้ขับขี่จะต้องเตรียมหลักทรัพย์ประกันตัว 20,000 บาทโดยประมาณ (ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับ ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบและเงื่อนไขอื่นๆประกอบด้วย)

ค่าปรับในชั้นศาล สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์นั้น ยกตัวอย่าง 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น ก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาท และเพิ่มขึ้นตามจำนวนของปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบ หากน้อยกว่านั้นจำนวนค่าปรับก็ลดลงมาตามลำดับเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ ของศาลด้วยโดยประกอบกับประวัติของผู้ขับขี่เช่นเดียวกัน

โดยสรุปภาพรวมผู้ที่ขับขี่แล้วถูกดำเนินคดีในข้อหาเมาแล้วขับ จะมีอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ๆที่ศาลจะไม่พิพากษารอการลงโทษคือ

1. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ

2. ผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

3. ผู้ที่เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีเมาแล้วขับแล้วก็ทำความผิดซ้ำ

  แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ขับขี่ ที่อยู่ในกลุ่มที่ศาลไม่ได้รอการลงโทษแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลต่อไปโดยควรเตรียมหลักทรัพย์มาประกันตัวโดยใช้วงเงินประกันตัวประมาณ 11,000 บาท ( ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนอัตราโทษที่ศาลได้พิพากษาลงโทษด้วย) โดยศาลอุทธรณ์จะมีคำพิพากษารอการลงโทษหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประวัติและสถานะส่วนตัวของแต่ละคน ขอให้โชคดีไม่เจอด่านครับ

ภูดิท โทณผลิน

02/02/2020

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581