บทความเก่าเรื่องการคำนวนดอกเบี้ยก่อนฟ้อง เพื่อในผู้เตรียมสอบทบทวนกัน มีข้อสังเกต 1 จุด ในการคำนวนดอกเบี้ยรายวัน จากการบรรยายของ ผอ.สำนักฝึกอบรมฯ จะเอาอัตราดอกเบี้ย 1 ปี หารด้วย 365 สามารถใช้ได้ทั้งสองแบบนี้ครับ

ผมนั่งเรียงเป็นขั้นตอนไว้ให้ดังนี้ครับ

ดอกเบี้ยมีแนวดังนี้

  1. ประเภทคิดดอกก่อนฟ้อง และไม่ได้ให้จำนวนดอกเบี้ยมา
  2. ประเภทคิดดอกก่อนฟ้อง แต่ให้จำนวนมา
  3. ประเภทไม่คิดดอกก่อนฟ้อง

ที่เราจะพูดถึงตามข้อ 1 กัน กล่าวคือ ผมยกตัวอย่างโดยให้ข้อเท็จจริงว่าให้คำนวนอัตราดอกเบี้ยก่อนฟ้องของต้นเงินจำนวน 120,000 บาท โดยระยะเวลาในการคิดดอกเบี้ยก่อนฟ้องเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 10 วัน โดยให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี

#สูตร

จำนวนเงินต้น x อัตรา ดอกเบี้ย 

     ————————————-           = อัตราดอกเบี้ย 1 ปี

                    100

#ยกตัวอย่าง

เงินต้น 120,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี

#จะเป็น

120,000 x 10

————————-    = 12,000

100

 

(0 ตัด 0 นะ จะคำนวนง่าย)

12,000 เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยในระยะเวลา 1 ปีนะครับ ยังเอามาตอบมิได้ เราต้องหาวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยได้ เช่น วันผิดสัญญา วันละเมิด วันรับช่วงสิทธิของบริษัทประกันภัย เป็นต้น ประเด็นนี้ข้อสอบจะหลอกเราเยอะมาก ตรงจุดนี้อาศัยข้อกฎหมายช่วย ใครแม่นข้อกฎหมายจุดนี้จะไม่พลาด จะทราบว่าสิทธิเรียกร้องของโจทก์เริ่มเมื่อใด

1 ปี = อัตราดอกเบี้ยก่อนฟ้อง 12,000 (1)

1 ปี มี 12 เดือน ให้เอา 12,000 หาร 12 = 1,000

ต่อมา เอายอดดอกเบี้ย 1 เดือน คือ 1,000 x จำนวนเดือน ในตัวอย่าง x 6 เดือน จะเท่ากับ 1,000×6=6,000 (2)

ต่อมา อัตราดอกเบี้ย รายวันการคำนวน 1 เดือน มี 30 วันเสมอ จึงต้องเอายอด 1 เดือน มาหารด้วย 30 จะได้อัตราดอกเบี้ยรายวัน ยกตัวอย่างตามข้อเท็จจริงข้างต้น

1,000 หาร 30 = 33เศษ (ตัวอย่างมีเศษ แต่ในการสอบมักจะหารลงตัวไม่มีเศษ) เอา ยอด 33 มา x จำนวนวันคือ 10 วัน = 330 บาท (3)

ต่อมาขั้นตอนสุดท้าย เอายอดอัตราดอกเบี้ย 1 ปี 6 เดือน 10 วัน มารวมกันที่ผมวงเล็บไว้ (1)+(2)+(3) จะเท่ากับ 12,000+6,000+330= 18,330

สรุปอัตราดอกเบี้ยก่อนฟ้อง ของต้นเงินจำนวน 120,000 บาท เวลา 1 ปี 6 เดือน 10 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี มีจำนวน 18,330 บาท เมื่อนำไปรวมกับทุนทรัพย์จำนวน 120,000 บาท จะเท่า กับ 138,330 บาท

(18,330+120,000=138,330)

#หมายเหตุ สูตรที่ ผอ.บรรยายจะใช้อัตราดอกเบี้ย 1 ปี หารด้วย 365 จึงจะเทียบตัวอย่างเท่ากับ

   12,000หาร365=32(เศษ) ข้อสังเกตในข้อสอบจริงจะหารลงตัวไม่มีเศษนะครับ 

   หลักดังกล่าวใช้ได้ทั้งการสอบและในการคำนวนทุนทรัพย์ในคำฟ้องจริงครับ อาจยาวหน่อยแต่สรุปมาครบแล้ว

ทนายภูดิท โทณผลิน

ผู้เรียบเรียง

19/12/2559

ปรับปรุงเนื้อหา

6/2/2560

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581