นักกฎหมายกับนักวิทยาศาสตร์

105
ได้มีโอกาสรับเชิญให้เขียนบทความในประเด็นกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี ในหัวข้อที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตีพิมพ์ลงในจุลสารออนไลน์ สำหรับประชาคมศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใช้เวลาเขียนอยู่นานพอสมควรเนื่องจากเป็นการยากที่จะย่อ รายละเอียดในคดีสิ่งแวดล้อม หนึ่งคดีให้เหลือ 1 หน้ากระดาษและสอดคล้องกับหัวข้อ
ผมจึงเลือกหยิบยกในประเด็น นักกฎหมายกับนักวิทยาศาสตร์ ที่เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมเนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น เกือบทุกคดีจำเป็นต้องอาศัยข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ในการวินิจฉัย
ซึ่งบางครั้ง การอ่านค่าต่างๆที่ได้จากการตรวจวัดในพื้นที่ได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาอธิบาย โดยศัพท์และคำอธิบายบางครั้งเป็นข้อความที่เข้าใจยาก
อันมีผลสำคัญในการพิพากษายกตัวอย่าง สารเคมีที่ตรวจพบในแหล่งกำเนิดมลพิษ คือพื้นที่โรงงานของจำเลย เป็นคนละตัวกับสารเคมีที่ตรวจพบในพื้นที่แหล่งทำการเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งโชคดีที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ ได้ให้เวลาเราในการอธิบายข้อมูลต่างๆ ก่อนทำการสืบพยานจึงทำให้เข้าใจว่าสารเคมีดังกล่าวนั้น สามารถมีการแปลงสภาพและย่อยสลายโดยจุลินทรีย์และเปลี่ยนเป็นอีกสารหนึ่งได้ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าสารที่พบในพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านนั้น มีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษคือโรงงานของจำเลยนั้นเอง
ซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในคดีสิ่งแวดล้อม ผมจึงเลือกหยิบยกนำประเด็นนี้ไปเขียนลงในบทความ เนื่องจากเห็นว่านักกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นทนายความโจทก์ ทนายความจำเลยพนักงานอัยการ นิติกร รวมถึงผู้พิพากษา มีความจำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และโดยเฉพาะหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในคดีที่รับผิดชอบด้วยครับ
ติดตามอ่านฉบับเต็มได้ทาง >> https://online.flippingbook.com/view/900712948/
ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581