เตรียมสอบทนายความ ติวสรุปข้อสอบปรนัย

49
เตรียมสอบทนายความ ติวสรุปข้อสอบปรนัย
สำหรับนักศึกษาที่เตรียมสอบทนายความทุกสนาม ชมได้ทางคลิปนี้
>>https://youtu.be/JcSf21cQisc
สั่งซื้อหนังสือคู่มือเตรียมสอบทนายความได้ทางไลน์ @pudit-law
ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581