คู่มือเตรียมสอบทนายความ

44
คู่มือเตรียมสอบทนายความ ครั้งที่ 4 มีอะไรใหม่บ้าง ?
ชมได้ทาง  https://youtu.be/zkf7iFuVyIc
ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581