Thursday, January 27, 2022
Home ข่าวกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ข่าวกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ข่าวดี!!! คณะนิติศาสตร์ ศรีปทุมฯ ร่วมกับ LEPA จัดอบรม “เทคนิคการดำเนินคดีที่ดิน”

ข่าวดี!!! โครงการอบรม "เทคนิคการดำเนินคดีที่ดิน" ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทนายความหรือนักกฎหมายที่ทำงานด้านนี้ รายละเอียดด้านล่าง

คดีละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน

ชาวบ้านกัมพูชา 5 หมู่บ้านฟ้องบริษัทผลิตน้ำตาล ร้องศาลขอให้รับเป็นคดีแบบกลุ่ม ----------- เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้มีการไต่สวนคำร้องเพื่อให้รับคดีแบบกลุ่มกรณีชาวบ้านจากกัมพูชา ยื่นฟ้องคดีเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการน้ำตาลของบริษัทไทยที่ลงทุนข้ามพรมแดนในประเทศกัมพูชา คดีหมายเลขดำที่ 713/2561 ประเภทคดีแพ่ง โดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้จะทำการไต่สวนคำร้องเพื่อให้รับคดีเป็นคดีแบบกลุ่มจากกรณีที่ตัวแทนของ 5 หมู่บ้าน ในจังหวัดอุดมมีชัย ประเทศกัมพูชา ฟ้องอ้างว่า บริษัทผลิตน้ำตาลของไทย ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยในการไต่สวนคดี มีผู้แทนสถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งเข้าร่วมสังเกตการณ์ นางสาว...

เสวนา ทางออกฝุ่นพิษ pm 2.5

เสวนาเรื่อง"ทางออกฝุ่นพิษPM 2.5" จัดโดยศูนย์กฏหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาปริญญาโท ส่วนหนึ่งวิชาปัญหาการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ ที่ให้ความรู้ คำแนะนำและพลักดันให้เกิดงานเสวนาครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านวิทยากร คุณสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย...

ฟ้องปิดปากชาวบ้าน

ภาพเก่าในเฟสบุค ร่วมคดีช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกผู้ประกอบการฟ้องปิดปาก Slapp อันเป็นการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางสิ่งแวดล้อม โดยคดีดังกล่าวผมได้ให้ความเห็นในส่วนของข้อกฎหมายเอาไว้ดังนี้ ตามที่ประชุมสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม (LEPA)ได้มอบหมายดูประเด็นเสริมคำให้การ สู้คดีให้ชาวบ้านที่ถูกผู้ประกอบการรายใหญ่กลั่นแกล้งฟ้องคดีปิดปาก เรียกค่าเสียหายหลายล้าน ค้นข้อกฎหมายโดยอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 6499/2540 เห็นว่าน่าสนใจเลยเอามาลงฝากครับ #ย่อสั้น จำเลยเป็นผู้ใหญ่บ้านในท้องที่เกิดเหตุมาเป็นเวลาประมาณ 15 ปีแล้ว และได้ทราบความเป็นมาของหมู่บ้าน บ.ตลอดจนความเดือดร้อนของชาวบ้านในบริเวณนั้นอย่างแท้จริงเมื่อจำเลยไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการใด ๆได้ และความเดือดร้อนเหล่านั้นก็ยังคงมีอยู่ การที่จำเลยกับพวก ซึ่งเป็นข้าแผ่นดินระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่พึ่งสุดท้ายของพสกนิกรทั้งปวงและทำหนังสือกราบบังคมทูล ทูลเกล้าถวายฎีกาเพื่อให้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับจำเลยกับพวก โดยหวังในพระเมตตาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอันที่จะขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนที่มีอยู่ให้ระงับสิ้นไปเท่านั้น มิได้มีเจตนาที่จะทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียง และข้อความในหนังสือดังกล่าวไม่เป็นเท็จ ดังนั้น...

การฟ้องปิดปาก (Slapp)

การดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในทางการเมือง รวมถึงในทางสิ่งแวดล้อมนั้น โดยวันนี้จะมาพูดเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับในทางสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการมาจากคำว่า Slapp ซึ่งย่อมาจาก Strategic Lawsuit Against Public Participation ซึ่งเรียกกันติดปากว่าการฟ้องปิดปากนั่นเองและมีนักวิชาการบางท่านให้คำนิยามว่าเป็นการฟ้องตบปากด้วยซ้ำหมายถึงตบปากให้หยุดพูด โดยหลักการในการฟ้อง Slapp ของฝ่ายประกอบการนั้นเกิดจากการฟ้องที่ไม่ได้มีความมุ่งหมายของผลแห่งคดีอย่างจริงจัง แต่เป็นการฟ้องเพื่อให้ประชาชนที่เรียกร้องสิทธิทางสิ่งแวดล้อมของตนเองนั้นไม่ดำเนินการขัดขวาง เรียกร้องสิทธิ์ รวมถึงดำเนินการทางกฎหมาย อันเป็นการขัดขวางการประกอบกิจการหรือดำเนินการของฝ่ายผู้ประกอบการต่อไป โดยบางครั้งการดำเนินคดีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากการดำเนินการของฝ่ายผู้ประกอบการรวมถึงเป็นการดำเนินการตามนโยบายของ รัฐในขณะนั้น ซึ่งจะเห็นตามเนื้อขาวได้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นกรณีโรงไฟฟ้า เหมืองต่างๆ การจัดทำเขื่อน รวมถึงกิจการของผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดความกังวลใจแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจากการที่ได้ติดตามผลแห่งคดีจากพี่ๆทนายความ...

คำพิพากษาคดีเสือดำ (ฉบับเต็ม 39 หน้า)

คำพิพากษาคดีเสือดำ ฉบับเต็มจำนวน 39 หน้า เพื่อเป็นกรณีศึกษาครับ       ติดตามความรู้ทางกฎหมายเพิ่มเติมทาง line@ https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m    

การดำเนินคดีแบบกลุ่ม

  อีกครั้งที่มีโอกาสได้ร่วมทำคดีแบบกลุ่ม รอบนี่น่าสนใจและใกล้ตัวมากขึ้นกว่าเดิมและคิดว่าคงเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเท่าที่ได้ดำเนินคดีแบบกลุ่มมา ลองมาดูสถิติข้อมูลคดีกลุ่มในประเทศไทยนับแต่บังคับใช้กฎหมายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 1. คดีเหมืองทอง สถานะ ปัจจุบันรับเป็นคดีกลุ่มแล้ว 2. คดีโรงงานกำจัดขยะอันตราย ปัจจุบันรับเป็นคดีกลุ่มแล้ว 3. คดีรถยนต์ สถานะ รอฟังคำสั่ง 4. คดีรถยนต์ สถานะ อยู่ระหว่างไต่สวน 5. คดีเครื่องสำอางค์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งรับเป็นคดีกลุ่ม 6. คดีโรงงานน้ำตาล อยุ่ระหว่างไต่สวน ถ้ารวมกับคดีที่จะฟ้องในสับดาห์หน้า 3 คดี ประเทศไทยก็จะมีการดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็น 9...

Recent Posts