Thursday, January 27, 2022
Home ข่าวกฎหมายที่น่าสนใจ

ข่าวกฎหมายที่น่าสนใจ

องค์ประกอบสำคัญสำหรับการสอบผ่านใบอนุญาตว่าความทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

องค์ประกอบสำคัญสำหรับการสอบผ่านใบอนุญาตว่าความทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 1. ความรู้พื้นในฐานในชั้นปริญญาตรี ถึงแม้ว่าการสอบใบอนุญาตว่าความจะเป็นการสอบในลักษณะของการเขียนร่างเอกสารทางกฎหมาย โดยไม่ต้องมานั่งวินิจฉัยคำตอบแบบข้อสอบตุ๊กตาเหมือนในสมัยชั้นปริญญาตรีก็ตาม แต่ผู้เข้าสอบทุกท่านก็จำเป็นที่จะต้องหยิบยกเอาความรู้ในชั้นปริญญาตรีมาใช้ประกอบควบคู่ไปกับการทำข้อสอบใบอนุญาตว่าความด้วย ตัวอย่างเช่น ในการทำข้อสอบข้อคำฟ้องคดีอาญา แม้ว่าในโจทย์คำถามเขาจะมีการให้ตัวบทมาตรามาให้เราด้วยซึ่งดูเหมือนคล้ายกับว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปนั่งท่องจำตัวบทมาตราต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการตอบข้อสอบเลยก็ตาม แต่นั่นก็เป็นเพียงการให้ตัวบทมาตรามาแบบครอบคลุมทุกตัวบททุกอนุมาตราที่อาจเข้าองค์ประกอบตามตัวบทเท่านั้น เช่น ข้อสอบให้มาตรามาสองมาตราคือ มาตรา ๓๓๔ และมาตรา ๓๓๕ ตามประมวลกฎหมายอาญา และในมาตรา ๓๓๕ ซึ่งเป็นบทฉกรรจ์ของมาตรา ๓๓๔ ก็จะมีอนุมาตราย่อยอยู่ถึง ๑๒...

รายการไดอารี่ช่อง 5 ช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องหนี้ : เรื่องกฎหมายแรงงาน (ฝ่ายลูกจ้าง)

รายการไดอารี่ช่อง 5 ชมทาง ททบ.5 กดหมายเลข 1 ออกอากาศในเวลา 11.30 -12.00 น. ช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องหนี้ เมื่อวานนี้ผมได้พูดเรื่องกฎหมายแรงงาน (ฝ่ายลูกจ้าง) ในตอนต่อไปผมจะมาพูดถึงประเด็น เจ้าหนี้และลูกหนี้ในสถานการณ์ covid 19 ฝากติดตามด้วยครับ youtube >> https://youtu.be/QdgpN0Iy7wM > พร้อม live สดทาง TV5HD1 -------------------- ภูดิท โทณผลิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม...

การร่างฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

#การร่างฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา กรณีที่ผู้โพสต์ข้อความ เลี่ยงโพสต์ข้อความในลักษณะที่ขาดองค์ประกอบความผิดแต่ทำการโพสในหลายครั้งจะดำเนินการร่างฟ้องอย่างไร   วันก่อนได้มีโอกาสได้ดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาล ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์กรณีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ซึ่งมีประเด็น ข้อกฎหมายน่าสนใจคือ คดีดังกล่าวลักษณะการโพสต์ของจำเลยนั้น แบ่งแยกเป็นการโพสต์หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งจะเป็นการโพสต์ที่ขาดองค์ประกอบความผิดเช่น การโพสครั้งที่ 1 ถ้อยคำเข้าองค์ประกอบลักษณะการหมิ่นประมาทแต่มิได้ระบุยืนยันตัวตนของผู้เสียหายหรือโจทก์ การโพสต์ครั้งที่ 2 ไม่มีถ้อยคำในลักษณะที่เป็นการ หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแต่เป็นการโพสพาดพิงถึงหรือระบุถึงผู้เสียหายหรือโจทก์ การโพสต์ครั้งที่ 3 เป็นการโพสต์ย้ำในถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นประมาทแต่ไม่ได้มีการระบุถึงผู้เสียหายหรือโจทก์ ซึ่งเบื้องต้น ในศาลชั้นต้นพิจารณาในการโพสต์ในแต่ละครั้งแล้วไม่ครบองค์ประกอบความผิดจึงคำสั่งไม่ประทับรับฟ้อง ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ โดยอุทธรณ์ในลักษณะ ให้ศาลเห็นว่าการโพสต์ทั้ง 3 ครั้ง...

สรุปหลักการ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (ตอนที่ 1)

สรุปหลักการพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ตอนที่ 1) https://www.youtube.com/watch?v=88GotUNG894 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร นิยามของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย ตามนิยามของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 นั้นได้ถูกกำหนดไว้ในมาตรา 6 ว่าหมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่รวมคนตาย เช่น ภาพถ่าย เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ลายนิ้มมือ ม่านตา ฯลฯ โดยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ทางตรง คือ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ทันที เช่น ชื่อ สกุล อายุ เลขบัตรประชาชนสิบสามหลัก...

ปัจจัยและเหตุผลที่ทำให้ผู้ใช้เฟสบุครวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียอื่นตกเป็นจำเลยในคดีอาญา

ปัจจัยและเหตุผลที่ทำให้ผู้ใช้เฟสบุครวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียอื่นตกเป็นจำเลยในคดีอาญา ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกรวดเร็วกว่าเดิมมาก การใช้มือถือ Smartphone Tablet รวมถึงอุปกรณ์อื่นทำให้การติดต่อสื่อสารมีค่าใช้จ่ายน้อยลง สามารถส่งหรือพิมพ์ข้อความได้เป็นจำนวนมากและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแค่ไม่กี่อึดใจ แตกต่างกับสมัยก่อนซึ่งการส่งข้อความ อาทิ sms จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและจำกัดจำนวนของข้อความ ทำให้ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารทางข้อความรวมถึง ใน platform รูปแบบอื่นเช่น วีดีโอ หรือ ไลฟ์สด ได้รับความนิยมมากขึ้นและจากความเคยชินดังกล่าว ทำให้ผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียจำนวน มีความพลั้งเผลอหรือมีอารมณ์ชั่ววูบ ทำให้ต้อง ถูกฟ้องและตกอยู่ในสถานะจำเลยในคดีอาญาโดยไม่ได้ตั้งใจ ผู้เขียนจึงรวบรวม สาเหตุ...

ทางออกของเจ้าหนี้และลูกหนี้ ในวิกฤติโควิค – 19

ทางออกของเจ้าหนี้และลูกหนี้ ในวิกฤติโควิค - 19 การชำระหนี้ถือว่าเป็นการพ้นวิสัยหรือไม่ มีคำตอบ https://youtu.be/2sDjdzum8Uk เอกสารประกอบเพิ่มเติม (คลิก)    

สิทธินายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงในวิกฤตโควิด19

#สิทธินายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงในวิกฤตโควิด19 https://www.youtube.com/watch?v=qywMtAVCjH8&feature=youtu.be หรือติดตามชมได้ทาง #YouTube >>> https://youtu.be/qywMtAVCjH8 หมายเหตุ: มติครม.เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 63 ปรับเปลี่ยนให้ลูกจ้างได้รับเงินประโยชน์ทดแทน 62% จากการที่กิจการที่รัฐสั่งปิด หรือ นายจ้างหยุดเองเพราะเหตุสุดวิสัยครับ(จากเดิม50% เพิ่มมาเป็น 62% ครับ) เนื่องจาก มีประเด็นที่ว่า คนที่ได้รับ 5,000 3 เดือนนั้น ที่อยู่นอกประกันสังคม อาจจะได้รับเงินมากกว่าคนที่อยู่ในประกันสังคม จึงเห็นควรให้เพิ่มเป็น 62%...

#วิเคราะห์ฎีกาใหม่ “ฎีกาที่ 5674/2562”

#วิเคราะห์ฎีกาใหม่ #ฎีกาที่ 5674/2562 #หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์แต่ไม่ขีดฆ่าก็สามารถเป็นการมอบอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายได้ คำพิพากษาฎีกานี้มีประเด็นโต้แย้งขึ้นสู่ศาลสูง ในประเด็นหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์แต่ไม่ได้ขีดฆ่า ถือว่าหนังสือมอบอำนาจชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยหลักหนังสือมอบอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นจะต้องดำเนินการ ปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าเสมอ โดยมีเจตนารมณ์มิให้นำอากรแสตมป์มาใช้ซ้ำอีก แต่ในฎีกานี้มีประเด็นที่ศาลสูงได้วิเคราะห์ไว้น่าสนใจ กล่าวคือ ในคดีนี้ฝ่ายที่กล่าวอ้างว่าหนังสือมอบอำนาจ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น(ผู้ร้อง) มิได้โต้แย้งบอกเหตุผลว่าหนังสือมอบอำนาจ ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร และนอกจากนี้ในขณะสืบพยานผู้ร้อง ได้ตอบคำถามค้านจากทนายความผู้คัดค้านว่า "การมอบอำนาจของ ผู้คัดค้านถูกต้องแล้วตามเอกสารหมาย ค.1 - ค.2" จึงถือได้ว่าไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าการมอบอำนาจของผู้คัดค้านที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และศาลได้วินิจฉัยต่อไปว่า แม้หนังสือมอบอำนาจนั้นจะไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ก็ตาม ไม่มีกรณีต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ที่ห้ามมิให้รับฟังตราสารที่ไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์เป็นพยานหลักฐานแต่อย่างใด จึงถือว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่คู่ความรับกันแล้วว่า...

#โจทก์จ่ายเงินวิ่งเต้นคดีถือว่ามีอำนาจฟ้องหรือไม่ (ฎ.1666/2562)

#โจทก์จ่ายเงินวิ่งเต้นคดีถือว่ามีอำนาจฟ้องหรือไม่ #วิเคราะห์ฎีกาใหม่ (ฎ.1666/2562) กรณีการกระทำความผิดอาญาในข้อหาและสินบนแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 143 ถ้ามองแบบผิวเผินอาจจะเห็นว่า โจทก์หรือผู้เสียหายไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย เนื่องจากเป็นการมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด กล่าวคือมีส่วนร่วมในการนำเงินนั้นไปกระทำความผิดหรือวิ่งเต้นคดี ตามที่เคยมีคำวินิจฉัยของศาลสูงหลายคดีเคยวินิจฉัยเอาไว้ แต่มีข้อสังเกตในคำพิพากษาฎีกานี้กล่าวคือ หากกรณีที่โจทก์หรือผู้เสียหายนั้น มิได้มีเจตนาตั้งแต่แรกในการวิ่งเต้นคดี ... โดยในข้อเท็จจริง ตามคำพิพากษาฉบับยาวท่อนหนึ่งได้มีรายละเอียดที่โจทก์นำสืบว่า จำเลยนั้นได้ไปหาโจทก์ (ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ต้องขังในคดีหนึ่ง) ที่บ้าน 2-3 ครั้งและอ้างว่าจะช่วยโจทก์ให้สามารถทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษแก่สามีของโจทก์ ที่ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตได้ โดยศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่เห็นว่า กรณีดังกล่าวฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีเจตนาตั้งแต่แรกที่จะวิ่งเต้นคดีให้สามีโจทก์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ แต่โจทก์ก็ทำไปเพราะถูกจำเลยหลอกลวง ถึงไม่ได้ว่าโจทก์มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด โจทก์(หรือผู้เสียหาย) #จึงถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยสามารถนำคดีมาฟ้องได้ ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1666/2562 คำพิพากษาฎีกานี้จึงเป็นอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นการอุดช่องว่างในทางปฎิบัติให้...

ประเด็นน่าสนใจจากกรณี “ค้ำประกันรถ จยย.จนถูกยึดบ้าน”

  จากกรณีคุณรายหนึ่งป้าไปเซ็นต์ค้ำประกันรถมอไซด์ให้กับเพื่อนจนตนเองถูกยึดบ้าน ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่านำมาออกข้อสอบทนายความภาคทฤษฎีรุ่น 53 มาก เนื่องจากมีมิติที่เกี่ยวข้องในการออกข้อสอบหลายประเด็นเช่น การทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามถึงลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน คำฟ้องคดีแพ่งโดยฟ้องผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน การทำหนังสือมอบอำนาจ โดยจำเลยที่ 2 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 ไปศาล การทำสัญญาประนีประนอมยอมความ(ในศาล) การทำคำร้องขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีกรณีจำเลยทั้ง 2 ผิดนัดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ คดีอาญาไม่ว่าจะเป็นโกงเจ้าหนี้ หรือข้อหาอื่นที่สามารถผูกข้อเท็จจริงได้ ข้อมรรยาททนายความกรณีทนายความดำเนินการ บังคับคดีตามขั้นตอน ( คณะกรรมการผู้ออกข้อสอบปรับเปลี่ยนข้อเท็จจริงให้มากกว่าที่ปรากฎในข่าว) อีกทั้งข้อสอบอาจออกในส่วนของคำร้อง...

Recent Posts