Home ข่าวกฎหมายที่น่าสนใจ

ข่าวกฎหมายที่น่าสนใจ

เทคนิคการร่างฟ้องคดีหมิ่นประมาท

#การร่างฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา กรณีที่ผู้โพสต์ข้อความ เลี่ยงโพสต์ข้อความในลักษณะที่ขาดองค์ประกอบความผิดแต่ทำการโพสในหลายครั้งจะดำเนินการร่างฟ้องอย่างไร วันก่อนได้มีโอกาสได้ดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาล ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์กรณีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ซึ่งมีประเด็น ข้อกฎหมายน่าสนใจคือ คดีดังกล่าวลักษณะการโพสต์ของจำเลยนั้น แบ่งแยกเป็นการโพสต์หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งจะเป็นการโพสต์ที่ขาดองค์ประกอบความผิดเช่น การโพสครั้งที่ 1 ถ้อยคำเข้าองค์ประกอบลักษณะการหมิ่นประมาทแต่มิได้ระบุยืนยันตัวตนของผู้เสียหายหรือโจทก์ การโพสต์ครั้งที่ 2 ไม่มีถ้อยคำในลักษณะที่เป็นการ หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแต่เป็นการโพสพาดพิงถึงหรือระบุถึงผู้เสียหายหรือโจทก์ การโพสต์ครั้งที่ 3 เป็นการโพสต์ย้ำในถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นประมาทแต่ไม่ได้มีการระบุถึงผู้เสียหายหรือโจทก์ ซึ่งเบื้องต้น ในศาลชั้นต้นพิจารณาในการโพสต์ในแต่ละครั้งแล้วไม่ครบองค์ประกอบความผิดจึงคำสั่งไม่ประทับรับฟ้อง ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ โดยอุทธรณ์ในลักษณะ ให้ศาลเห็นว่าการโพสต์ทั้ง 3 ครั้ง ดังกล่าวของจำเลยนั้นเป็นการโพสต์ต่อเนื่องการและเกี่ยวเนื่องกัน หากศาลได้พิจารณาภาพรวมของการโพสต์ของจำเลยทั้งสามครั้งแล้วจะสามารถ...

การเรียกค่าเสียหายกับบริษัทประกันภัย

#ทำไมบริษัทประกันภัยยังคงมีการบ่ายเบี่ยงในการจ่ายค่าสินไหมแก่ลูกค้า วันนี้ผู้เขียนจะเขียนถึงเรื่องของตนเองบ้าง วันนี้ช่วงบ่าย ได้แวะไปที่ คปภ.(ชื่อเต็ม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) เนื่องจากได้ยื่นเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัทฯประกันภัยรายใหญ่ รายหนึ่งเอาไว้ ซึ่งในวันนี้บริษัทประกันภัยดังกล่าวตกลงชำระค่าสินไหมตามที่เรียกร้องจนเป็นที่พอใจ แต่มีประเด็นที่ชวนคิดว่า ทำไมไม่ดำเนินการจ่ายให้แก่ลูกค้าทุกรายตามความเป็นจริงตั้งแต่แรก ในกรณีดังกล่าวผู้เขียนประสบอุบัติเหตุเมื่อประมานเดือนมีนาคม 2559 โดยเป็นฝ่ายผิด หลังจากลงบันทึกและมีใบเคลมแล้ว จึงดำเนินการเข้าซ่อมในอู่ในเครือ แต่ผู้เขียนได้รับการปฎิเสธการซ่อมจำนวน 4 รายการดังนี้ 1. ปฎิเสธการซ่อม/เปลี่ยน ไฟสปอตไลท์แต่ง 2. ปฎิเสธการซ่อม/เปลี่ยน สีกันชน 3. ปฎิเสธการตรวจซ่อม ระบบไปเตือนอันเกิดจากกันชน (ตรงส่วนนี้ได้รับแจ้งจากพนักงานของบริษัทฯประกันว่าชนแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอก) 4....

คดีละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน

ชาวบ้านกัมพูชา 5 หมู่บ้านฟ้องบริษัทผลิตน้ำตาล ร้องศาลขอให้รับเป็นคดีแบบกลุ่ม ----------- เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้มีการไต่สวนคำร้องเพื่อให้รับคดีแบบกลุ่มกรณีชาวบ้านจากกัมพูชา ยื่นฟ้องคดีเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการน้ำตาลของบริษัทไทยที่ลงทุนข้ามพรมแดนในประเทศกัมพูชา คดีหมายเลขดำที่ 713/2561 ประเภทคดีแพ่ง โดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้จะทำการไต่สวนคำร้องเพื่อให้รับคดีเป็นคดีแบบกลุ่มจากกรณีที่ตัวแทนของ 5 หมู่บ้าน ในจังหวัดอุดมมีชัย ประเทศกัมพูชา ฟ้องอ้างว่า บริษัทผลิตน้ำตาลของไทย ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยในการไต่สวนคดี มีผู้แทนสถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งเข้าร่วมสังเกตการณ์ นางสาว...

สรุปประเด็นสำคัญคำพิพากษาคดีหวย 30 ล้าน

สรุปประเด็นสำคัญในคำพิพากษาคดีหวย 30 ล้าน ที่มา เพจ สื่อศาล ติดตามข่าวและความรู้ทางกฎหมายเพิ่มเติมได้ทาง Line@ https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m    

เสวนา ทางออกฝุ่นพิษ pm 2.5

เสวนาเรื่อง"ทางออกฝุ่นพิษPM 2.5" จัดโดยศูนย์กฏหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาปริญญาโท ส่วนหนึ่งวิชาปัญหาการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ ที่ให้ความรู้ คำแนะนำและพลักดันให้เกิดงานเสวนาครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านวิทยากร คุณสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย...

ฟ้องปิดปากชาวบ้าน

ภาพเก่าในเฟสบุค ร่วมคดีช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกผู้ประกอบการฟ้องปิดปาก Slapp อันเป็นการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางสิ่งแวดล้อม โดยคดีดังกล่าวผมได้ให้ความเห็นในส่วนของข้อกฎหมายเอาไว้ดังนี้ ตามที่ประชุมสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม (LEPA)ได้มอบหมายดูประเด็นเสริมคำให้การ สู้คดีให้ชาวบ้านที่ถูกผู้ประกอบการรายใหญ่กลั่นแกล้งฟ้องคดีปิดปาก เรียกค่าเสียหายหลายล้าน ค้นข้อกฎหมายโดยอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 6499/2540 เห็นว่าน่าสนใจเลยเอามาลงฝากครับ #ย่อสั้น จำเลยเป็นผู้ใหญ่บ้านในท้องที่เกิดเหตุมาเป็นเวลาประมาณ 15 ปีแล้ว และได้ทราบความเป็นมาของหมู่บ้าน บ.ตลอดจนความเดือดร้อนของชาวบ้านในบริเวณนั้นอย่างแท้จริงเมื่อจำเลยไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยราชการใด ๆได้ และความเดือดร้อนเหล่านั้นก็ยังคงมีอยู่ การที่จำเลยกับพวก ซึ่งเป็นข้าแผ่นดินระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่พึ่งสุดท้ายของพสกนิกรทั้งปวงและทำหนังสือกราบบังคมทูล ทูลเกล้าถวายฎีกาเพื่อให้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับจำเลยกับพวก โดยหวังในพระเมตตาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอันที่จะขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนที่มีอยู่ให้ระงับสิ้นไปเท่านั้น มิได้มีเจตนาที่จะทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียง และข้อความในหนังสือดังกล่าวไม่เป็นเท็จ ดังนั้น...

การฟ้องปิดปาก (Slapp)

การดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในทางการเมือง รวมถึงในทางสิ่งแวดล้อมนั้น โดยวันนี้จะมาพูดเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับในทางสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการมาจากคำว่า Slapp ซึ่งย่อมาจาก Strategic Lawsuit Against Public Participation ซึ่งเรียกกันติดปากว่าการฟ้องปิดปากนั่นเองและมีนักวิชาการบางท่านให้คำนิยามว่าเป็นการฟ้องตบปากด้วยซ้ำหมายถึงตบปากให้หยุดพูด โดยหลักการในการฟ้อง Slapp ของฝ่ายประกอบการนั้นเกิดจากการฟ้องที่ไม่ได้มีความมุ่งหมายของผลแห่งคดีอย่างจริงจัง แต่เป็นการฟ้องเพื่อให้ประชาชนที่เรียกร้องสิทธิทางสิ่งแวดล้อมของตนเองนั้นไม่ดำเนินการขัดขวาง เรียกร้องสิทธิ์ รวมถึงดำเนินการทางกฎหมาย อันเป็นการขัดขวางการประกอบกิจการหรือดำเนินการของฝ่ายผู้ประกอบการต่อไป โดยบางครั้งการดำเนินคดีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากการดำเนินการของฝ่ายผู้ประกอบการรวมถึงเป็นการดำเนินการตามนโยบายของ รัฐในขณะนั้น ซึ่งจะเห็นตามเนื้อขาวได้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นกรณีโรงไฟฟ้า เหมืองต่างๆ การจัดทำเขื่อน รวมถึงกิจการของผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดความกังวลใจแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจากการที่ได้ติดตามผลแห่งคดีจากพี่ๆทนายความ...

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรณีพนักงานขนส่งทำให้ลูกค้าและบริษัทเสียหาย

เห็นข่าวพนักงานส่งของของบริษัทขนส่งชื่อดังถือวิสาสะเปิดสินค้ากับลูกค้าแล้วนำมาโพสต์ทำให้ทั้งลูกค้าและบริษัท เสียหาย ทำให้นึกถึงคดีนึงที่เคยทำสมัยตอนเป็นที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาของฝ่ายบุคคลบริษัทหนึ่ง แม้ข้อเท็จจริงจะไม่เหมือนกันแต่ลักษณะของการกระทำคล้ายคลึงกันคือกระทำละเมิดทำให้บริษัทซึ่งเป็นนายจ้างเสียหาย ซึ่งเป็นลักษณะการกระทำอันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างงานจึงเป็นคดีที่เข้าข่ายอยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน โดยลักษณะพิเศษของศาลแรงงานนี้ก็คือจะยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย (ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง) จึงเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้ HR (ฝ่ายบุคคล) เลือกที่จะฟ้องลูกจ้างเพื่อให้ชดใช้ความเสียหายในราคาที่สูงมากเพราะ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาล โดยในคดีดังกล่าวที่ผมเคยฟ้องไปนั้นยื่นฟ้องไปถึง 20 ล้านบาท ทั้งนี้แต่เมื่อถึงเวลาสืบพยานกันจริง จะนำสืบถึงความเสียหายได้เท่าไหร่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเป็นการยากอยู่เหมือนกันที่จะนำสืบให้เห็นความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของจำเลยหรือลูกจ้าง ซึ่งบางครั้งศาลก็ให้ความเห็นในคำพิพากษาว่าความเสียหายหรือยอดขายที่ลดลงนั้นอันเป็นทุนทรัพย์ตามคำฟ้องของโจทก์ที่เรียกมาในจำนวนสูงนั้น อาจจะเกิดจากสภาพเศรษฐกิจหรือการดำเนินธุรกิจของโจทก์หรือนายจ้างเองและสูงเกินไป ไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำละเมิดของจำเลยหรือลูกจ้างทั้งหมดก็ตาม และศาลก็จะพิจารณาค่าเสียหายตามคำฟ้องของโจทก์ลงมาในมูลค่าตามสมควรซึ่งอาจจะอยู่เพียงหลักแสนหรือหลักหมื่นเท่านั้น ทั้งนี้อยู่ที่ความเชื่อมโยงในการสื่อให้เห็นถึงค่าเสียหายในคดีด้วย แต่ผลที่ได้ก็จะทำให้ พนักงานหรือลูกจ้างอื่นที่กำลังทำงานมีความยึดมั่นในกฎระเบียบและกระทำละเมิดต่อบริษัทน้อยลง ถือว่าเป็นการใช้คดีเพื่อบริหารองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากที่ผมได้ยื่นฟ้องคดีนั้นไปแล้วภายหลังไม่เคยได้ข่าวพนักงานกระทำละเมิดกับบริษัทในกรณีดังกล่าวอีกเลย ส่วนเรื่องตามข่าวคงต้องรอติดตามกันว่าบริษัทขนส่งชื่อดังกล่าวนั้นจะพิจารณายื่นฟ้องลูกจ้างหรือไม่และยื่นฟ้องในมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งผมวิเคราะห์ส่วนตัวว่าคงไม่น้อยกว่าที่ผมเคยยื่นฟ้องไปแน่นอน ภูดิท โทณผลิน 3/5/2562 ติดตามความรู้ทางกฎหมายเพิ่มเติมได้ทาง...

สู้คดีค่าเสียหายการประมูลทะเบียน

พลิกตำราสู้คดีกับกรมการขนส่งฯสักเคสก่อนไปภารกิจยาว กรณีส่วนต่างในการประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ ค้นคว้าพบทั้งแนวทางที่ผู้ประมูลฟ้องรัฐ และทั้งที่รัฐฟ้องผู้ประมูล กรณีนี้ต่อสู้กันในหลักวิชาการล้วนๆ เพราะข้อเท็จจริงนิ่งเป็นยุติแล้ว (หมายเหตุ การศึกษาแนวทางจากคำพิพากษาศาลฎีกาต้องระวังเรื่องข้อเท็จจริงโดยละเอียดเพราะหากข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปข้อกฎหมายก็อาจเปลี่ยนตาม) ผลจะเป็นอย่างไรจะมาแจ้งเพื่อเป็นกรณีศึกษาทางวิชาการกันครับ #ฎ1825/2522 โจทก์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อของ เป็นคำเชิญชวนให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าประกวดราคายื่นซองเสนอหนังสือเสนอราคาที่จำเลยยื่นเป็นคำเสนอ โจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยทราบว่าตกลงรับราคาที่จำเลยเสนอและให้ไปทำสัญญาเป็นคำสนอง แต่สัญญาซื้อขายยังไม่เกิดขึ้นเมื่อคำบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอ สัญญาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อโจทก์และจำเลยได้ทำสัญญากันเป็นหนังสือตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในประกาศประกวดราคา จำเลยไม่ไปทำสัญญากับโจทก์ตามกำหนดเวลา โจทก์ย่อมมีสิทธิริบเงินมัดจำซองประกวดราคาได้ตามข้อตกลงในประกาศประกวดราคา แต่เมื่อยังไม่มีสัญญาซื้อขายต่อกันจำเลยยังไม่มีความผูกพันตามสัญญาซื้อขายที่จะต้องมอบของให้โจทก์ ค่าเสียหายที่โจทก์ต้องซื้อของจากผู้อื่นแพงกว่าราคาที่จำเลยเสนอเป็นค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาซื้อขาย ไม่ใช่ค่าเสียหายอันเกิดจากข้อตกลงในการประกวดราคา โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ประกาศประกวดราคาซื้อพัสดุ (ลวดเกลียว)ผู้ใดมีความประสงค์จะเข้าประกวดราคา ต้องยื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการประกวดราคา เมื่อยื่นซองประกวดราคาแล้วจะถอนไม่ได้ โจทก์ตกลงเป็นคู่สัญญากับผู้ใด ผู้นั้นจะต้องมาทำสัญญาให้เสร็จภายใน 15...

ข้อสังเกตุในการดำเนินคดีผู้บริโภคแบบกลุ่ม

  ห่างหายบทความทางวิชาการไปนาน บ่ายวันนี้กลับจากศาลมีนบุรีมีโอกาสได้นั่งติดตามอ่านข่าวและทำงานแบบสบายสบายบ้าง สะดุดอยู่กับข่าวเกี่ยวกับการฟ้องคดีในวงการรถยนต์อยู่เคสหนึ่ง เป็นกรณีความชำรุดบกพร่องของตัวรถ ที่น่าสนใจคือ ตามเนื้อข่าวมีการยื่นฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่ม (คลาสแอคชั่น) น่าจะเป็นคดีที่ 2 ตั้งแต่แก้ไข ป.วิ.พ. มาตรา 222/1-222/49 (และจะมีคดีที่ 3 ยื่นฟ้องเร็วๆนี้) เลยขออนุญาตหยิบยกมาวิเคราะห์ในเชิงวิชาการสักหน่อย คดีแบบกลุ่มเดิมนั้นจะใช้ในคดีสิ่งแวดล้อม เดิมยึดหลักตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกา ต่อมาจึงมีการแก้ไขและนำใส่ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บริษัทแรกที่โดนฟ้อง เป็น class action เลยคือเหมืองทองใหญ่...

Recent Posts