Tuesday, May 11, 2021
Home ข่าวกฎหมายแพ่ง

ข่าวกฎหมายแพ่ง

Featured posts

แนวคำพิพากษา “คดีเช่าซื้อ”

คดีเช่าซื้อ ในคดีฟ้องเรียกค่าส่วนต่างจากการประมูลผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันเอาแนวตามคำพิพากษานี้ไปใช้ได้เลยครับ ธนาคารฟ้องค่าส่วนต่างและค่าขาดประโยชน์มาจำนวน 4 แสนเศษ แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ชำระเพียงหลักพัน !! โดยศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคำพิพากษาศาลชั้นต้น ในหน้าที่ 6 ใจความสำคัญว่า ... กรณีผู้เช่าซื้อได้ส่งมอบคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อและโจทก์(ธนาคาร)รับไว้โดยไม่โต้แย้ง ถือว่าสมัครใจเลิกสัญญา มิใช่เพราะเหตุคู่สัญญาเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือตามกฎหมาย (มิใช่เหตุผู้เช่าซื้อผิดสัญญา) โจทก์(ธนาคาร) จึงจะฟ้องเรียกค่าขาดราคาไม่ได้เพราะสัญญาเช่าซื้อระงับไปแล้ว ตาม ปพพ.573 ส่วนค่าขาดประโยชน์ก่อนคืนรถมีเพียง 1 เดือน ศาลลดให้เหลือ 7,800 บาท ดอกเบี้ย...

คดีเช่าซื้อ ฟ้องเรียกค่าส่วนต่างฯ ที่ศาลพิพากษาให้ชำระเพียงหลักพัน!!

เคสนี้ผู้เช่าซื้อถูกหลอกว่าถ้าไม่ผ่อนให้เอารถมาคืนถือว่าจบกัน ปรากฎว่าคืนแล้วยังถูกฟ้องเป็นคดีนี้ คดีเช่าซื้อ ฟ้องเรียกค่าส่วนต่างจากการประมูลผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันเอาแนวตามคำพิพากษานี้ไปใช้ได้เลยครับ ธนาคารฟ้องค่าส่วนต่างและค่าขาดประโยชน์มาจำนวน 4 แสนเศษ แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ชำระเพียงหลักพัน !! โดยศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคำพิพากษาศาลชั้นต้น ในหน้าที่ 6 ใจความสำคัญว่า กรณีผู้เช่าซื้อได้ส่งมอบคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อและโจทก์(ธนาคาร)รับไว้โดยไม่โต้แย้ง ถือว่าสมัครใจเลิกสัญญา มิใช่เพราะเหตุคู่สัญญาเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือตามกฎหมาย (มิใช่เหตุผู้เช่าซื้อผิดสัญญา) โจทก์(ธนาคาร) จึงจะฟ้องเรียกค่าขาดราคาไม่ได้เพราะสัญญาเช่าซื้อระงับไปแล้ว ตาม ปพพ.573 ส่วนค่าขาดประโยชน์ก่อนคืนรถมีเพียง 1 เดือน ศาลลดให้เหลือ 7,800 บาท...

การเรียกค่าเสียหายกับบริษัทประกันภัย

#ทำไมบริษัทประกันภัยยังคงมีการบ่ายเบี่ยงในการจ่ายค่าสินไหมแก่ลูกค้า วันนี้ผู้เขียนจะเขียนถึงเรื่องของตนเองบ้าง วันนี้ช่วงบ่าย ได้แวะไปที่ คปภ.(ชื่อเต็ม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) เนื่องจากได้ยื่นเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัทฯประกันภัยรายใหญ่ รายหนึ่งเอาไว้ ซึ่งในวันนี้บริษัทประกันภัยดังกล่าวตกลงชำระค่าสินไหมตามที่เรียกร้องจนเป็นที่พอใจ แต่มีประเด็นที่ชวนคิดว่า ทำไมไม่ดำเนินการจ่ายให้แก่ลูกค้าทุกรายตามความเป็นจริงตั้งแต่แรก ในกรณีดังกล่าวผู้เขียนประสบอุบัติเหตุเมื่อประมานเดือนมีนาคม 2559 โดยเป็นฝ่ายผิด หลังจากลงบันทึกและมีใบเคลมแล้ว จึงดำเนินการเข้าซ่อมในอู่ในเครือ แต่ผู้เขียนได้รับการปฎิเสธการซ่อมจำนวน 4 รายการดังนี้ 1. ปฎิเสธการซ่อม/เปลี่ยน ไฟสปอตไลท์แต่ง 2. ปฎิเสธการซ่อม/เปลี่ยน สีกันชน 3. ปฎิเสธการตรวจซ่อม ระบบไปเตือนอันเกิดจากกันชน (ตรงส่วนนี้ได้รับแจ้งจากพนักงานของบริษัทฯประกันว่าชนแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอก) 4....

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับกรณีพนักงานขนส่งทำให้ลูกค้าและบริษัทเสียหาย

เห็นข่าวพนักงานส่งของของบริษัทขนส่งชื่อดังถือวิสาสะเปิดสินค้ากับลูกค้าแล้วนำมาโพสต์ทำให้ทั้งลูกค้าและบริษัท เสียหาย ทำให้นึกถึงคดีนึงที่เคยทำสมัยตอนเป็นที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาของฝ่ายบุคคลบริษัทหนึ่ง แม้ข้อเท็จจริงจะไม่เหมือนกันแต่ลักษณะของการกระทำคล้ายคลึงกันคือกระทำละเมิดทำให้บริษัทซึ่งเป็นนายจ้างเสียหาย ซึ่งเป็นลักษณะการกระทำอันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างงานจึงเป็นคดีที่เข้าข่ายอยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน โดยลักษณะพิเศษของศาลแรงงานนี้ก็คือจะยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย (ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง) จึงเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้ HR (ฝ่ายบุคคล) เลือกที่จะฟ้องลูกจ้างเพื่อให้ชดใช้ความเสียหายในราคาที่สูงมากเพราะ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาล โดยในคดีดังกล่าวที่ผมเคยฟ้องไปนั้นยื่นฟ้องไปถึง 20 ล้านบาท ทั้งนี้แต่เมื่อถึงเวลาสืบพยานกันจริง จะนำสืบถึงความเสียหายได้เท่าไหร่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเป็นการยากอยู่เหมือนกันที่จะนำสืบให้เห็นความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของจำเลยหรือลูกจ้าง ซึ่งบางครั้งศาลก็ให้ความเห็นในคำพิพากษาว่าความเสียหายหรือยอดขายที่ลดลงนั้นอันเป็นทุนทรัพย์ตามคำฟ้องของโจทก์ที่เรียกมาในจำนวนสูงนั้น อาจจะเกิดจากสภาพเศรษฐกิจหรือการดำเนินธุรกิจของโจทก์หรือนายจ้างเองและสูงเกินไป ไม่ได้เกี่ยวกับการกระทำละเมิดของจำเลยหรือลูกจ้างทั้งหมดก็ตาม และศาลก็จะพิจารณาค่าเสียหายตามคำฟ้องของโจทก์ลงมาในมูลค่าตามสมควรซึ่งอาจจะอยู่เพียงหลักแสนหรือหลักหมื่นเท่านั้น ทั้งนี้อยู่ที่ความเชื่อมโยงในการสื่อให้เห็นถึงค่าเสียหายในคดีด้วย แต่ผลที่ได้ก็จะทำให้ พนักงานหรือลูกจ้างอื่นที่กำลังทำงานมีความยึดมั่นในกฎระเบียบและกระทำละเมิดต่อบริษัทน้อยลง ถือว่าเป็นการใช้คดีเพื่อบริหารองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากที่ผมได้ยื่นฟ้องคดีนั้นไปแล้วภายหลังไม่เคยได้ข่าวพนักงานกระทำละเมิดกับบริษัทในกรณีดังกล่าวอีกเลย ส่วนเรื่องตามข่าวคงต้องรอติดตามกันว่าบริษัทขนส่งชื่อดังกล่าวนั้นจะพิจารณายื่นฟ้องลูกจ้างหรือไม่และยื่นฟ้องในมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งผมวิเคราะห์ส่วนตัวว่าคงไม่น้อยกว่าที่ผมเคยยื่นฟ้องไปแน่นอน ภูดิท โทณผลิน 3/5/2562 ติดตามความรู้ทางกฎหมายเพิ่มเติมได้ทาง...

การถามค้านโดยไม่ใช้คำถามนำ

การถามค้านบ้างครั้งไม่จำต้องถามนำ ผมแอบสังเกตพฤติกรรมมนุษย์โดยเฉพาะของพยานมาสักระยะหนึ่ง โดยเฉพาะในขณะที่พิจารณาคดีในชั้นศาลและนำมาปรับใช้สักระยะหนึ่งแล้ว หลายๆครั้งที่เราตั้งคำถามค้านเป็นคำถามนำโดยเป็นคำถามที่มีคำตอบอยู่ในตัวให้แก่พยานของคู่ความฝ่ายตรงข้าม อาทิเช่น "สัญญาตามเอกสารหมาย จ.10 ได้ทำกันที่บ้านของโจทก์ใช่มั้ย" ซึ่งเป็นคำถามที่มีคำตอบอยู่ในตัว และ ผู้ถามต้องการให้พยานตอบว่าสัญญาดังกล่าวทำกันขึ้นที่บ้านโจทก์ ผลปรากฏว่าในบ้างครั้งเสมือนเป็นการบอกใบ้ให้พยานคนดังกล่าว ตอบคำถามที่เป็นตรงกันข้ามกับประเด็นที่ต้องการ คือบ้างครั้งพยานที่มีการซักซ้อมมาดี หรือพยานบางคนที่มีความประสงค์จะเบิกความเบี่ยงเบนจากความเป็นจริง จะตอบคำถามตรงกันข้ามที่ได้ถามนำเอาไว้และผู้เขียนแิบสังเกตุว่าพยานมีความกดดันน้อย เนื่องจากผู้ถามค้านได้บอกใบ้คำตอบไปแล้วในตัว แต่ผู้เขียนกลับสังเกตได้ได้หลายครั้งที่ เวลา ทนายความถามพยานของตนเอง ซึ่งหลักจะห้ามถามนำนั้น พยานกลับงง สับสนและมีความกดดันมากกว่าที่จะต้องตอบในคำถามที่ไม่มีตัวเลือก อาทิเช่น "สัญญาตามเอกสารหมาย จ.10 ได้ทำขึ้นที่ไหน"...

ข้อสังเกตุในการดำเนินคดีผู้บริโภคแบบกลุ่ม

  ห่างหายบทความทางวิชาการไปนาน บ่ายวันนี้กลับจากศาลมีนบุรีมีโอกาสได้นั่งติดตามอ่านข่าวและทำงานแบบสบายสบายบ้าง สะดุดอยู่กับข่าวเกี่ยวกับการฟ้องคดีในวงการรถยนต์อยู่เคสหนึ่ง เป็นกรณีความชำรุดบกพร่องของตัวรถ ที่น่าสนใจคือ ตามเนื้อข่าวมีการยื่นฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่ม (คลาสแอคชั่น) น่าจะเป็นคดีที่ 2 ตั้งแต่แก้ไข ป.วิ.พ. มาตรา 222/1-222/49 (และจะมีคดีที่ 3 ยื่นฟ้องเร็วๆนี้) เลยขออนุญาตหยิบยกมาวิเคราะห์ในเชิงวิชาการสักหน่อย คดีแบบกลุ่มเดิมนั้นจะใช้ในคดีสิ่งแวดล้อม เดิมยึดหลักตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกา ต่อมาจึงมีการแก้ไขและนำใส่ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บริษัทแรกที่โดนฟ้อง เป็น class action เลยคือเหมืองทองใหญ่...

การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

เกิดอะไรขึ้นช่วงนี้ ทำไม่คดีเลิกจ้าง ปลดพนักงานโดยไม่เป็นธรรม เบี้ยวค่าแรง มันเยอะจัง มาให้ทำทุกอาทิตย์ งั้นมาสาระกันหน่อยวันนี้ ลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมสามารถเรียกร้องอะไรจากนายจ้างได้บ้าง 1. ค่าทดแทนแทนการบอกกล่าวเลิกจ้าง หนึ่งงวดค่าจ้างแต่ไม่จำเป็นต้องเกิน 3 เดือน 2. "ค่าชดเชยพิเศษ" คือ เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเพราะมีเหตุกรณีพิเศษที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ดังนั้น หากนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ดังนี้ 2.1ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี...

ผู้ค้ำรถยนต์รับผิดอะไรบ้าง

มาต่อกันประเด็นเช่าซื้อวันนี้มีคนถามมาทางข้อความเยอะมากว่าถ้าถูกฟ้องต้องทำอย่างไร ผมจะสรุป คร่าวๆดังนี้ ส่วนมากการฟ้องกรณีเช่าซื้อไม่ได้มีผู้เช่าซื้อคนเดียวที่ถูกฟ้อง ยังมีบุคคลอีกคนหนึ่งคือผู้ค้ำประกันที่จะถูกฟ้องคดีเป็นจำเลยที่ 2 ด้วย มีหลายคนถามมาว่า คนค้ำต้องไปศาลมั้ย ตอบชัดเจนนะครับว่าควรต้องไปทั้งสองคน ทั้งคนเช่าซื้อและคนค้ำประกัน หากไม่ไปจะมีผลคือ โจทก์คือไฟแนนซ์สามารถดำเนินคดีไปฝ่ายเดียว และศาลจะคำพิพากษาในวันนั้นเลย เมื่อมีคำพิพากษาแล้วไฟแนนซ์สามารถดำเนินการสืบทรัพย์และบังคับคดีทั้งคนเช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันได้ทันที แต่ไม่ต้องกังวลเพราะคดีที่ฟ้องนั้นเป็นคดีแพ่ง(คดีผู้บริโภค) ไม่มีโทษจำคุกแต่อย่างใด ต่อมาประเด็นที่จะแนะนำในการต่อสู้คดีกับบริษัทไฟแนนซ์เบื้องต้น หลักๆมีประมาณนี้ 1.อำนาจฟ้องของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเด็นนี้ส่วนมากสู้ติดไป แต่ผู้เขียนเคยพบบางคดีที่สถาบันการเงินฟ้องคดีมา ปรากฎว่าลืมปิดอากรสแตมป์ หรือบางบริษัทลืมประทับตราบริษัท ในประเด็นนี้อาจพบได้น้อยแต่ถ้าหากโจทก์ลืมหรือบกพร่องก็สามารถทำให้ศาลยกฟ้องได้ 2. ประเด็นการขายทอดตลาดไม่ชอบ...

ฉ้อโกงกับผิดสัญญาทางแพ่งแตกต่างอย่างไร

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามต่อเนื่อง ผู้เขียนจะพยายามลงตามเวลาที่อำนวย วันนี้มีคนปรึกษาเรื่องแจ้งความคดีถูกโกงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รับ เลยอยากเขียนอธิบายให้ทราบก่อนว่า เคสไหนสามารถแจ้งความฐานความผิดฉ้อโกงได้ เคสไหนต้องดำเนินคดีทางแพ่งเอง คำว่า โกง มีความความหมายเข้าใจกับหลายแบบ 1. โกง ที่หมายถึง #ฉ้อโกงทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา " 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความ อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอก ลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามหรือ ทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกพันบาท...

รับโอนเงินผิดเป็นยักยอกหรือไม่

พบเคสน่าสนใจจึงขอเอามาเผยแพร่ #กรณีโอนเงินเข้าบัญชีผิดพลาด เจ้าของบัญชีที่รับโอนมีหน้าที่จะต้องส่งมอบคืนนะครับ หากหลีกเลี่ยงถอนเงินหรือจ่ายเช็คออกจากบัญชีไป โดยทราบอยู่แล้วว่าเงินนั้นเข้ามาโดยผิดพลาด และเจตนาทุจริตถอนเงินหรือจ่ายเช็คเพื่อนำเงินออกจากบัญชีเสียเพื่อที่จะไม่มีเงินในบัญชีให้คืน #อาจมีความผิดฐานยักยอกได้ ข้อสังเกตุกรณีตามตัวอย่างข้างล่างนี้ เป็นกรณีจำเลยมีเงินในบัญชีหมุนเวียนน้อย เมื่อมีเงินโอนเข้ามาโดยผิดพลาด ศาลจึงมองว่าจำเลยจะต้องทราบว่าเป็นการเข้ามาโดยผิดพลาด ซึ่งหากบัญชีที่รับโอนนั้นมีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก คำวินิจฉัยอาจเปลี่ยนไปตามข้อเท็จจริง ส่วนกรณีเจ้าของบัญชีมีเงินในบัญชีจำนวนมาก ได้ถอนเงินออกไปใช้แต่ได้กันยอดในบัญชีซึ่งยังมีเกินกว่ายอดเงินที่โอนมาปิดแบบนี้ความเห็นผู้เขียนเห็นว่าไม่มีความผิดฐานยักยอกครับเนื่องจากยังไม่มีเจตนาทุจริต ถือเป็นการใช้เงินตามปกติเพราะกันเงินส่วนที่โอนผิดไว้อยู่ #สรุปสั้นๆ หากมีเงินโอนผิดเข้าบัญชี และเจ้าของบัญชีทราบว่ามียอดเข้าผิดพลาดต้องคืนนะครับ มิฉะนั้นอาจมีความผิดฐานยักยอกได้ ถ้าจะเบิกถอนก็ควรกันเงินไว้ไม่น้อยกว่ายอดที่โอนมาผิดนะครับ #ย่อสั้น #คำพิพากษาฎีกาที่ 2135/2439 เจ้าหน้าที่ของธนาคารผู้เสียหายได้นำเงินฝากจำนวน60,000บาทของลูกค้ารายอื่นเข้าบัญชีของจำเลยโดย ผิดพลาด ปรากฏว่าจำเลยประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งเป็นกิจการเล็กๆมีเงินทุนหมุนเวียนเข้าออกบัญชีจำนวนเล็กน้อยสามารถตรวจสอบและรู้ถึงการนำเงินเข้าออกบัญชีได้โดยง่ายจึงฟังได้ว่าจำเลยรู้ว่ามีการนำเงินของผู้อื่นเข้าบัญชีของจำเลยโดยผิดพลาดการที่จำเลยออกเช็คสั่งจ่ายเงินดังกล่าวออกไปจากบัญชีของจำเลยเป็นการเบียดบังเอาเงินนั้นไป โดยทุจริต จึงเป็นความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรคสอง #ย่อยาว โจทก์ ฟ้อง ว่า เจ้าหน้าที่ รับ ฝากเงิน...

Recent Posts