Home ข่าวกฎหมายแพ่ง

ข่าวกฎหมายแพ่ง

Featured posts

การถามค้านโดยไม่ใช้คำถามนำ

การถามค้านบ้างครั้งไม่จำต้องถามนำ ผมแอบสังเกตพฤติกรรมมนุษย์โดยเฉพาะของพยานมาสักระยะหนึ่ง โดยเฉพาะในขณะที่พิจารณาคดีในชั้นศาลและนำมาปรับใช้สักระยะหนึ่งแล้ว หลายๆครั้งที่เราตั้งคำถามค้านเป็นคำถามนำโดยเป็นคำถามที่มีคำตอบอยู่ในตัวให้แก่พยานของคู่ความฝ่ายตรงข้าม อาทิเช่น "สัญญาตามเอกสารหมาย จ.10 ได้ทำกันที่บ้านของโจทก์ใช่มั้ย" ซึ่งเป็นคำถามที่มีคำตอบอยู่ในตัว และ ผู้ถามต้องการให้พยานตอบว่าสัญญาดังกล่าวทำกันขึ้นที่บ้านโจทก์ ผลปรากฏว่าในบ้างครั้งเสมือนเป็นการบอกใบ้ให้พยานคนดังกล่าว ตอบคำถามที่เป็นตรงกันข้ามกับประเด็นที่ต้องการ คือบ้างครั้งพยานที่มีการซักซ้อมมาดี หรือพยานบางคนที่มีความประสงค์จะเบิกความเบี่ยงเบนจากความเป็นจริง จะตอบคำถามตรงกันข้ามที่ได้ถามนำเอาไว้และผู้เขียนแิบสังเกตุว่าพยานมีความกดดันน้อย เนื่องจากผู้ถามค้านได้บอกใบ้คำตอบไปแล้วในตัว แต่ผู้เขียนกลับสังเกตได้ได้หลายครั้งที่ เวลา ทนายความถามพยานของตนเอง ซึ่งหลักจะห้ามถามนำนั้น พยานกลับงง สับสนและมีความกดดันมากกว่าที่จะต้องตอบในคำถามที่ไม่มีตัวเลือก อาทิเช่น "สัญญาตามเอกสารหมาย จ.10 ได้ทำขึ้นที่ไหน"...

ข้อสังเกตุในการดำเนินคดีผู้บริโภคแบบกลุ่ม

  ห่างหายบทความทางวิชาการไปนาน บ่ายวันนี้กลับจากศาลมีนบุรีมีโอกาสได้นั่งติดตามอ่านข่าวและทำงานแบบสบายสบายบ้าง สะดุดอยู่กับข่าวเกี่ยวกับการฟ้องคดีในวงการรถยนต์อยู่เคสหนึ่ง เป็นกรณีความชำรุดบกพร่องของตัวรถ ที่น่าสนใจคือ ตามเนื้อข่าวมีการยื่นฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่ม (คลาสแอคชั่น) น่าจะเป็นคดีที่ 2 ตั้งแต่แก้ไข ป.วิ.พ. มาตรา 222/1-222/49 (และจะมีคดีที่ 3 ยื่นฟ้องเร็วๆนี้) เลยขออนุญาตหยิบยกมาวิเคราะห์ในเชิงวิชาการสักหน่อย คดีแบบกลุ่มเดิมนั้นจะใช้ในคดีสิ่งแวดล้อม เดิมยึดหลักตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกา ต่อมาจึงมีการแก้ไขและนำใส่ไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บริษัทแรกที่โดนฟ้อง เป็น class action เลยคือเหมืองทองใหญ่...

การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

เกิดอะไรขึ้นช่วงนี้ ทำไม่คดีเลิกจ้าง ปลดพนักงานโดยไม่เป็นธรรม เบี้ยวค่าแรง มันเยอะจัง มาให้ทำทุกอาทิตย์ งั้นมาสาระกันหน่อยวันนี้ ลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมสามารถเรียกร้องอะไรจากนายจ้างได้บ้าง 1. ค่าทดแทนแทนการบอกกล่าวเลิกจ้าง หนึ่งงวดค่าจ้างแต่ไม่จำเป็นต้องเกิน 3 เดือน 2. "ค่าชดเชยพิเศษ" คือ เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเพราะมีเหตุกรณีพิเศษที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ดังนั้น หากนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ดังนี้ 2.1ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี...

ผู้ค้ำรถยนต์รับผิดอะไรบ้าง

มาต่อกันประเด็นเช่าซื้อวันนี้มีคนถามมาทางข้อความเยอะมากว่าถ้าถูกฟ้องต้องทำอย่างไร ผมจะสรุป คร่าวๆดังนี้ ส่วนมากการฟ้องกรณีเช่าซื้อไม่ได้มีผู้เช่าซื้อคนเดียวที่ถูกฟ้อง ยังมีบุคคลอีกคนหนึ่งคือผู้ค้ำประกันที่จะถูกฟ้องคดีเป็นจำเลยที่ 2 ด้วย มีหลายคนถามมาว่า คนค้ำต้องไปศาลมั้ย ตอบชัดเจนนะครับว่าควรต้องไปทั้งสองคน ทั้งคนเช่าซื้อและคนค้ำประกัน หากไม่ไปจะมีผลคือ โจทก์คือไฟแนนซ์สามารถดำเนินคดีไปฝ่ายเดียว และศาลจะคำพิพากษาในวันนั้นเลย เมื่อมีคำพิพากษาแล้วไฟแนนซ์สามารถดำเนินการสืบทรัพย์และบังคับคดีทั้งคนเช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันได้ทันที แต่ไม่ต้องกังวลเพราะคดีที่ฟ้องนั้นเป็นคดีแพ่ง(คดีผู้บริโภค) ไม่มีโทษจำคุกแต่อย่างใด ต่อมาประเด็นที่จะแนะนำในการต่อสู้คดีกับบริษัทไฟแนนซ์เบื้องต้น หลักๆมีประมาณนี้ 1.อำนาจฟ้องของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประเด็นนี้ส่วนมากสู้ติดไป แต่ผู้เขียนเคยพบบางคดีที่สถาบันการเงินฟ้องคดีมา ปรากฎว่าลืมปิดอากรสแตมป์ หรือบางบริษัทลืมประทับตราบริษัท ในประเด็นนี้อาจพบได้น้อยแต่ถ้าหากโจทก์ลืมหรือบกพร่องก็สามารถทำให้ศาลยกฟ้องได้ 2. ประเด็นการขายทอดตลาดไม่ชอบ...

ฉ้อโกงกับผิดสัญญาทางแพ่งแตกต่างอย่างไร

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามต่อเนื่อง ผู้เขียนจะพยายามลงตามเวลาที่อำนวย วันนี้มีคนปรึกษาเรื่องแจ้งความคดีถูกโกงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รับ เลยอยากเขียนอธิบายให้ทราบก่อนว่า เคสไหนสามารถแจ้งความฐานความผิดฉ้อโกงได้ เคสไหนต้องดำเนินคดีทางแพ่งเอง คำว่า โกง มีความความหมายเข้าใจกับหลายแบบ 1. โกง ที่หมายถึง #ฉ้อโกงทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา " 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความ อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอก ลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามหรือ ทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกพันบาท...

รับโอนเงินผิดเป็นยักยอกหรือไม่

พบเคสน่าสนใจจึงขอเอามาเผยแพร่ #กรณีโอนเงินเข้าบัญชีผิดพลาด เจ้าของบัญชีที่รับโอนมีหน้าที่จะต้องส่งมอบคืนนะครับ หากหลีกเลี่ยงถอนเงินหรือจ่ายเช็คออกจากบัญชีไป โดยทราบอยู่แล้วว่าเงินนั้นเข้ามาโดยผิดพลาด และเจตนาทุจริตถอนเงินหรือจ่ายเช็คเพื่อนำเงินออกจากบัญชีเสียเพื่อที่จะไม่มีเงินในบัญชีให้คืน #อาจมีความผิดฐานยักยอกได้ ข้อสังเกตุกรณีตามตัวอย่างข้างล่างนี้ เป็นกรณีจำเลยมีเงินในบัญชีหมุนเวียนน้อย เมื่อมีเงินโอนเข้ามาโดยผิดพลาด ศาลจึงมองว่าจำเลยจะต้องทราบว่าเป็นการเข้ามาโดยผิดพลาด ซึ่งหากบัญชีที่รับโอนนั้นมีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก คำวินิจฉัยอาจเปลี่ยนไปตามข้อเท็จจริง ส่วนกรณีเจ้าของบัญชีมีเงินในบัญชีจำนวนมาก ได้ถอนเงินออกไปใช้แต่ได้กันยอดในบัญชีซึ่งยังมีเกินกว่ายอดเงินที่โอนมาปิดแบบนี้ความเห็นผู้เขียนเห็นว่าไม่มีความผิดฐานยักยอกครับเนื่องจากยังไม่มีเจตนาทุจริต ถือเป็นการใช้เงินตามปกติเพราะกันเงินส่วนที่โอนผิดไว้อยู่ #สรุปสั้นๆ หากมีเงินโอนผิดเข้าบัญชี และเจ้าของบัญชีทราบว่ามียอดเข้าผิดพลาดต้องคืนนะครับ มิฉะนั้นอาจมีความผิดฐานยักยอกได้ ถ้าจะเบิกถอนก็ควรกันเงินไว้ไม่น้อยกว่ายอดที่โอนมาผิดนะครับ #ย่อสั้น #คำพิพากษาฎีกาที่ 2135/2439 เจ้าหน้าที่ของธนาคารผู้เสียหายได้นำเงินฝากจำนวน60,000บาทของลูกค้ารายอื่นเข้าบัญชีของจำเลยโดย ผิดพลาด ปรากฏว่าจำเลยประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งเป็นกิจการเล็กๆมีเงินทุนหมุนเวียนเข้าออกบัญชีจำนวนเล็กน้อยสามารถตรวจสอบและรู้ถึงการนำเงินเข้าออกบัญชีได้โดยง่ายจึงฟังได้ว่าจำเลยรู้ว่ามีการนำเงินของผู้อื่นเข้าบัญชีของจำเลยโดยผิดพลาดการที่จำเลยออกเช็คสั่งจ่ายเงินดังกล่าวออกไปจากบัญชีของจำเลยเป็นการเบียดบังเอาเงินนั้นไป โดยทุจริต จึงเป็นความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรคสอง #ย่อยาว โจทก์ ฟ้อง ว่า เจ้าหน้าที่ รับ ฝากเงิน...

การเรียกค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย

วันนี้ผู้เขียนจะเขียนถึงเรื่องของตนเองบ้าง วันนี้ช่วงบ่าย ได้แวะไปที่ คปภ.(ชื่อเต็ม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) เนื่องจากได้ยื่นเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัทฯประกันภัยรายใหญ่ รายหนึ่งเอาไว้ ซึ่งในวันนี้บริษัทประกันภัยดังกล่าวตกลงชำระค่าสินไหมตามที่เรียกร้องจนเป็นที่พอใจ แต่มีประเด็นที่ชวนคิดว่า ทำไมไม่ดำเนินการจ่ายให้แก่ลูกค้าทุกรายตามความเป็นจริงตั้งแต่แรก ในกรณีดังกล่าวผู้เขียนประสบอุบัติเหตุเมื่อประมานเดือนมีนาคม 2559 โดยเป็นฝ่ายผิด หลังจากลงบันทึกและมีใบเคลมแล้ว จึงดำเนินการเข้าซ่อมในอู่ในเครือ แต่ผู้เขียนได้รับการปฎิเสธการซ่อมจำนวน 4 รายการดังนี้ 1. ปฎิเสธการซ่อม/เปลี่ยน ไฟสปอตไลท์แต่ง 2. ปฎิเสธการซ่อม/เปลี่ยน สีกันชน 3. ปฎิเสธการตรวจซ่อม ระบบไปเตือนอันเกิดจากกันชน (ตรงส่วนนี้ได้รับแจ้งจากพนักงานของบริษัทฯประกันว่าชนแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอก) 4....

ข้อกฎหมายเรื่องการติดอากร

วันนี้นั่งตรวจสำนวนและเรียงอุทธรณ์คดีแพ่ง ต่อสู้หลายประเด็น แต่ที่ผู้เขียนจะหยิบยกมาเขียนในวันนี้คือ ประเด็นอำนาจฟ้องคือ ปิดอากรไม่ถูกต้อง กฎหมายระบุให้ต้องปิดและขีดฆ่า มิเช่นนั้นหนังสือมอบอำนาจจะไม่ชอบตามกฎหมาย ซึ่งน้องทนายมือใหม่ควรระมัดระวัง หากผิดพลาดในประเด็นนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดของทนายความโดยตรง #คำพิพากษาฎีกาเลขที่ 2089/2532 โจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจให้ อ. ฟ้องคดีแทน โดยปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนแต่ไม่ได้ขีดฆ่า ย่อมถือว่ายังไม่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 จะใช้หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานฟังว่าโจทก์มอบอำนาจให้ อ. ฟ้องคดีแทนโจทก์ไม่ได้ #ย่อยาว โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้นาย อ. ฟ้องคดีนี้ตามหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้อง จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินโจทก์...

โดนเเฮคบัญชี ธนาคารต้องรับผิดหรือไม่

กรณีธนาคารไม่ว่าธนาคารใด รวมถึงบริษัทห้างร้านที่ขายสินค้าและบริการ ที่มีข้อความในสัญญาในทำนองยกเว้นความรับผิด ข้อความในสัญญาดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้นะครับ ผู้เขียนเคยนำสืบหลายคดีศาลวินิจฉัยในทำนองเดียวกันว่า #เป็นข้อสัญญาที่ไม่สามารถใช้บังคับได้ หากผู้ประกอบการเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือประมาทเลินเล่อจนเกิดความเสียหาย #ผู้ประกอบการจะอ้างข้อสัญญาดังกล่าวขึ้นเพื้อยกเว้นความรับผิดมิได้ ซึ่งมีทั้งคำอธิบายและแนวคำวินิจฉัยในทำนองนี้หลายคดี วันนี้ยกตัวอย่างมาหนึ่งเคสอาจไม่ตรงเปะ แต่ใช้เทียบเคียงกันได้ หากวันหลังผู้เขียนพบฎีกาที่ข้อเท็จจริงเหมือนกันจะนำมาลงให้อีก #หมายเหตุที่นำคำพิพากษายาวมาลงเนื่องจากการศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาในมุมมองของทนายความนั้น จำเป็นจะต้องทราบว่ามีการฟ้องและสู้คดีกันมาอย่างไรตั้งแต่ศาลชั้นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับมาทำคดีของตนเองได้รัดกุมขึ้น #คำพิพากษาฎีกาที่ 2680/2538 ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาทปลอมมิใช่ลายมือของโจทก์ดังนั้นจำเลยจึงไม่อาจบังคับการใช้เงินจากโจทก์ซึ่งเป็นคู่สัญญาได้จำเลยจึงหาหลุดพ้นความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1008วรรคหนึ่ง จำเลยประกอบธุรกิจการธนาคารเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนการรับฝากเงินเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งของจำเลยและการจ่ายเงินตามเช็คที่มีผู้มาขอเบิกเงินจากธนาคารเป็นงานส่วนหนึ่งของจำเลยซึ่งจะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำจำเลยย่อมมีความชำนาญในการตรวจสอบลายมือชื่อในเช็คยิ่งกว่าบุคคลธรรมดาทั้งต้องมีความระมัดระวังในการจ่ายเงินตามเช็คยิ่งกว่าวิญญูชนทั่วไปการที่จำเลยจ่ายเงินตามเช็คพิพาท2ฉบับโดยที่ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายปลอมจึงเป็นการขาดความระมัดระวังเป็นการกระทำละเมิดและผิดสัญญาฝากทรัพย์ต่อโจทก์จำเลยจะอ้างขอตกลงตามคำขอเปิดบัญชีกระแสรายวันที่ว่าจำเลยต้องเก็บรักษาสมุดในที่ปลอดภัยและถ้าสมุดเช็คหายต้องแจ้งให้โจทก์ทราบทันทีเป็นข้อยกเว้นว่าโจทก์ตกอยู่ในฐานเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ตามมาตรา1008วรรคหนึ่่งตอนท้ายหาได้ไม่ จำเลยมอบสมุดเช็คไว้ให้แก่โจทก์เพื่อสั่งจ่ายเงินตามเช็คก่อนหน้านั้นเช็คพิพาท2ฉบับรวมอยู่ในสมุดเช็คที่อยู่ในความครอบครองของโจทก์ข้อเท็จจริงที่ว่าเช็คพิพาทตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่นจนกระทั่งสามารถนำแบบพิมพ์เช็คทั้งสองฉบับมาปลอมลายมือชื่อโจทก์ได้นั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าโจทก์ละเลยไม่ระมัดระวังในการดูแลรักษาแบบพิมพ์เช็คดังกล่าวอันถือได้ว่าโจทก์มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายด้วยการกำหนดค่าเสียหายแก่โจทก์เพียงใดต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณศาลกำหนดให้จำเลยใช้เงินตามเช็คพิพาทเพียงบางส่วน #ย่อยาว #โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว้กับธนาคารจำเลย ต่อมาได้มีผู้นำเช็คลงวันที่ 18 กันยายน 2532สั่งจ่ายเงินจำนวน 274,000 บาท และเช็คลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2532สั่งจ่ายเงินจำนวน 240,000 บาท มาเบิกเงินสดไปจากยอดเงินฝากในบัญชีของโจทก์ซึ่งการสั่งจ่ายเงินตามเช็คทั้งสองฉบับดังกล่าว โจทก์มิได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย...

นำเงินสินสมรสไปสร้างบ้าน ต้องแบ่งคืนหรือไม่

ทำงานต้องมีหลักยึด ฎีกานี้ซับซ้อนดีแต่ชัดเจน กรณีคู่สมรสเอาเงินที่ถือเป็นสินสมรสไปก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในสินส่วนตัว เมื่อหย่ากันแล้วจะขอแบ่งสิ่งปลูกสร้างนั้นได้หรือไม่ บทความด้านล่างเขียนไว้ชัดเจน ข้อมูลโดยอาจารย์จิระประวัติ แบบประเสริฐ https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

Recent Posts