Home เรื่องทั่วไป

เรื่องทั่วไป

#ปัจจัยในการรอการลงโทษหรือจำคุกของจำเลยในคดีประมาท

#ปัจจัยในการรอการลงโทษหรือจำคุกของจำเลยในคดีประมาท กรณีที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิต โดยเฉพาะคดีขับรถประมาทนั้น มีหลายคนยังเข้าใจผิดว่ามีประกันแล้ว ไม่ติดคุกแน่ หรือประกันวางเงินให้กับผู้เสียหายหรือทายาทผู้ตายแล้วตนเองไม่ต้องวางเพิ่มนั้น ยังเป็นแนวความคิดที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด จากที่ผู้เขียนได้เข้าร่วมรับผิดชอบในคดีประมาทหลายคดีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์ร่วม(ผู้เสียหาย) หรือฝ่ายจำเลย หลักที่ศาลจะพิจารณาพิพากษารอการลงโทษจำเลยนั้น มีองค์ประกอบหลักๆในทางปฎิบัติดังนี้ 1. อย่ารอแต่ประกันอย่างเดียว หมายความว่า อย่ารอแต่ให้ประกันวางเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายหรือผู้ตาย อย่างเดียว ตัวจำเลยนั้นจำเป็นต้องร่วมวางเงินชดใช้ค่าเสียหายใกห้แก่ผู้เสียหายตามสมควรด้วย เพราะศาลจะพิจารณาส่วนนี้ว่าจำเลยได้เยียวยาความเสียหายหรือไม่ ลำพังแต่บริษัทประกันวางเงินนั้นยังไม่แสดงถึงพฤติการณ์การเยียวยาความเสียหายของจำเลย คำต่อมาคือ ชดใช้ค่าเสียหายตามสมควร คำว่าตามสมควรหมายถึง สมควรแก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นหลัก ประกอบกับฐานะของจำเลยเป็นรอง ต้องสอดคล้องบัลลานกัน จำเลยหลายคนยังเข้าใจผิดว่าตนเองฐานนะยากจนวางแค่นี้พอ...

สมคบและสนับสนุน ตามความหมายของ พ.ร.บ.ปราบปรามยาเสพติดฯ

สมคบและสนับสนุน ตามความหมายของ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับคดียาเสพติดดังอยากจะเขียนบทความแนวทางคดี แต่ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะไม่เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด หรือข้อกฎหมายที่ชี้ช่องให้คนกระทำความผิด ดังนั้นจึงขอมาอธิบายความหมายและแนวทางพิสูจน์แล้วกัน ซึ่งภาพรวมจะทำให้เห็นว่าหากจำเลยมีพฤติการสมคบกับขบวนการค้ายาเสพติดแล้ว การพิสูจน์ของจำเลยนั้นเหนื่อยและลุ้นพอสมควร ในแนวทางการทำคดีกับพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติดนั้น ผู้เขียนจะรวบรวมแนวทางไว้หลายตำรา แต่จะยึดหลักข้อมูลทางวิชาการของสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหลัก อย่างในเรื่องที่กำลังเขียนนี้ ผู้เขียนได้สกัดมาจาก เอกสาร "ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานในความผิดฐานสมคบ และสนับสนุนหรือช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534" ของ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม เลยขอให้เครดิตไว้ตอนต้นบทความเลย ประเด็นแรก สมคบ...

#การต่อจิ๊กซอว์ในคดีหมิ่นประมาท

#การต่อจิ๊กซอว์ในคดีหมิ่นประมาท ในการฟ้องและนำสืบพยานในคดีหมิ่นประมาท ในบางครั้งผู้กระทำความผิดศึกษาข้อกฎหมายมาพอสมควรและพยายามเลี่ยงการโพสต์ที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดในข้อหาหมิ่นประมาทโดยโฆษณาอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น การโพสข้อความท่อน หรือ ตอนหนึ่ง โดยลงรูปภาพ ระบุชื่อ หรือแท็กชื่อ ของผู้เสียหาย แต่มีถ้อยคำในลักษณะที่ Soft หรือถ้อยคำลักษณะเพียงตัดพ้อ แต่ต่อมา ได้โพสถ้อยคำ ลักษณะที่รุนแรงขึ้นหรือมีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาท แต่ไม่ได้ ลงรูป ไม่ได้ระบุชื่อ รวมถึงไม่ได้แท็กผู้เสียหาย หากมองอย่างผิวเผินอาจจะเป็นการยากในการฟ้องคดี แต่ในข้อเท็จจริงบุคคลโดยทั่วไปที่อ่านสื่อโซเชียล นั่นย่อมที่จะพอเข้าใจได้ว่า ผู้กระทำความผิดนั้นโพสต์ถึงบุคคลใด เป็นเหตุให้ทนายความผู้ฟ้องคดีจำเพื่อต้องพัฒนาวิธีการนำเสนอในชั้นศาล ให้เห็นว่าเรื่องราวหรือ...

#คดีเมาแล้วขับ

#คดีเมาแล้วขับ เมื่อสัปดาห์ก่อนผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นทีปรึกษากรณีเมาแล้วขับคดีสำคัญเรื่องหนึ่ง เลยขอนำข้อสังเกตและคำแนะนำมาเรียบเรียงไว้ ในคดีเมาแล้วขับนั้น ข้อสังเกตประการแรกก็คือประเภทของใบขับขี่ รวมถึงรถยนต์ที่ขับขี่ หากเป็นรถยนต์สาธารณะหรือรถขนส่งแล้ว ศาลจะมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกและยึดใบขับขี่เสมอ เนื่องจากผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะหรือรถขนส่งนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบผู้โดยสารจึงจะต้องระมัดระวังมากกว่าบุคคลโดยทั่วไป ส่วนจะลงโทษจำคุกเป็นระยะเวลาเท่าไรขึ้นอยู่กับปริมาณของแอลกอฮอล์ที่เป่าได้ในขณะนั้น ส่วนกรณีที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่รถขนส่งสาธารณะ ก็จะมีแบ่งแยกเป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งในส่วนของอัตราค่าปรับ ของ รถยนต์จะมีราคาสูงกว่ารถจักรยานยนต์เล็กน้อย โดยในส่วนของค่าปรับของผู้ขับขี่รถยนต์นั้น จะขึ้นอยู่กับปริมาณของแอลกอฮอล์ที่เป่าได้เช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้หากผู้ขับขี่ มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบเกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แล้ว ศาลมักจะมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกเช่นเดียวกับผู้ขับขี่รถสาธารณะเนื่องจากเป็นกรณีที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายแก่การขับขี่ ในส่วนของวงเงินประกันตัวนั้น หากพนักงานสอบสวนไม่ได้ทำการฟ้องในเช้าวันรุ่งขึ้น ผู้ขับขี่จะต้องเตรียมหลักทรัพย์ประกันตัว 20,000 บาทโดยประมาณ (ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับ ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบและเงื่อนไขอื่นๆประกอบด้วย) ค่าปรับในชั้นศาล...

ผอ. ไม่มีความผิดในข้อหาปล้นทรัพย์

#ผอ.ไม่มีความผิดในข้อหาปล้นทรัพย์ ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์มีข้อสังเกตุในการเรียกชื่อข้อหาดังนี้ #ข้อหาชิงทรัพย์ มาตรา ๓๓๙ ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะ ใช้กําลังประทุษร้าย เพื่อ (๑) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป (๒) ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น (๓) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ (๔) ปกปิดการกระทําความผิดนั้น หรือ (๕) ให้พ้นจากการจับกุม จะสังเกตุได้ว่าข้อหาชิงทรัพย์นอกจากมีองค์ประกอบเรื่องเจตนา และองค์ประกอบเรื่องลักทรัพย์แล้ว ยังต้องมีองค์ประกอบเกี่ยวกับการกระทำตาม (๑)-(๕) ด้วย จึงจะเป็นความผิดในข้อหาชิงทรัพย์ และข้อสังเกตอีกประการ คือไม่ได้ระบุจำนวนของผู้กระทำความผิดไว้ ซึ่งจะสอดคล้องเชื่อมโยงกับใน มาตรา ๓๔๐ ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทําความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป ผู้นั้นกระทําความผิดฐานปล้นทรัพย์ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสามแสนบาท ซึ่งเป็นความผิดในข้อหา...

การเรียกค่าเสียหายในกรณีหมิ่นประมาท

#การเรียกค่าเสียหายในกรณีหมิ่นประมาท วันนี้ขอ พูดถึงกระบวนการขั้นตอนในการเรียกค่าเสียหายกรณีหมิ่นประมาท ซึ่ง มี 3 วิธีการฟ้อง โดยแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ดังนี้ #ฟ้องเป็นคดีอาญา (โดยไม่ได้เรียกค่าเสียหายเข้าไปในคดีและไม่ได้ฟ้องคดีแพ่งต่างหาก) วิธีแรกนี้มักจะพบบ่อยเพราะไม่ยุ่งยาก กล่าวคือ ยื่นคำฟ้องในคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเท่านั้น ไม่ต้องเสียเวลาและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการฟ้องคดีแพ่งต่างหาก และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในคดีอาญา ส่วนวิธีการเรียกค่าเสียหายนั้น โจทก์หรือผู้เสียหายจะใช้วิธีนำยอดเงินที่ตนต้องการไปเจรจากับจำเลยในชั้นศาลไม่ว่าในวันนัดไกล่เกลี่ยวันนัดไต่สวนมูลฟ้องหรือการไกล่เกลี่ยไต่สวนมูลฟ้องก็ดี โดยหากตกลงกันได้ ได้ยอดค่าเสียหายที่พึงพอใจเมื่อจำเลยชำระค่าเสียหายแล้วโจทก์ก็ทำการถอนฟ้อง วิธีนี้สะดวกรวดเร็วไม่เสียค่าธรรมเนียม ถ้าหากจำเลยต่อสู้คดีโจทก์จะยังไม่มีสิทธิ์ได้ค่าเสียหายนอกจากไปยื่นฟ้องคดีแพ่งเพิ่มเติม #ฟ้องคดีอาญาควบคู่คดีแพ่ง กรณีต่อมาต่อยอดจากวิธีที่ 1...

ข้อระวังทางกฎหมายในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย

เช้าวันนี้ขอมาพูดเพื่อเตือนใจคนใช้สื่อโซชียลมีเดีย ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว ทำให้การพูดคุยสื่อสารโต้ตอบแสดงความคิดเห็นเกิดขึ้นได้โดยง่าย และใช้เวลาเพียงไม่นาน ในด้านดีคือทำให้การประสานงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น แต่ในอีกมุมนึงสำหรับผู้ที่ใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารเป็นงานอดิเรกหรือเล่นคลายเครียด บางครั้งเล่นไปเล่นมาโดยมิได้ยับยั้งชั่งใจหรือลืมตัวอาจจะก่อให้เกิดความเครียดขึ้นมาแทน หากการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นลักษณะที่กระทำให้บุคคลอื่นเกิดความเสียหาย แน่นอนอาจจะได้ความสะใจของผู้โพสต์หรือผู้ Comment แต่รับรองว่าสนุกหรือสะใจเพียงไม่นานครับเพราะมันเป็นการก้าวขาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย โดยในมุมของการทำคดีนั้น ยิ่งพูดโพสหรือคอมเมนท์ให้บุคคลอื่นเกิดความเสียหายเป็นบุคคลมีชื่อเสียงมีหน้าที่การงานหรือมีฐานะที่ดีแล้วยิ่งเป็นเป้าในการดำเนินคดี แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีสถานะทั่วไปจะรอดพ้นเพราะหากการกระทำนั้นชัดเจนก็มีสิทธิ์ที่จะถูกดำเนินคดีได้เช่นกัน ในเชิงเทคนิคนั้นการดำเนินคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานั้นเป็นการดำเนินคดีอาญาที่ถือว่าง่ายและไม่ซับซ้อนเนื่องจากไม่ว่าจะเป็น การแจ้งความร้องทุกข์ การร่างคำฟ้อง การไต่สวนมูลฟ้อง การนำสืบในชั้นพิจารณาคดี ล้วนแต่เป็นการนำสืบตามข้อความในเอกสาร นำสืบเพื่อระบุตัวจำเลย และการนำสืบเพื่อตีความข้อความในเอกสารว่าทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างไร แต่ทางกลับกันภาระและขั้นตอนของผู้โพสต์คอมเม้นที่ตกอยู่ในสถานะจำเลยนั้นจะยิ่งกดดันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวน การจัดจ้างทนายความเข้ามาประสานงานในชั้นสอบสวนหรือในชั้นศาล การเตรียมหลักทรัพย์เพื่อมาประกันตัว โดยในคดีข้อหาความผิดข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจะใช้วงเงินประกัน เป็นเงินสดประมาณ 50,000...

เส้นทางการเป็นทนายความ

เส้นทางการเป็นทนายความ : อ่านเพิ่มเติม 17เทคนิคทบทวนภาพรวมทั้งหมดในการสอบ ติดตามเทคนิคการเตรียมตัวสอบทนายความได้ทาง Line@ >>> https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

การประกันตัวผู้ต้องหา

#การประกันตัวผู้ต้องหา เช้านี้ภารกิจยื่นประกันตัวจำเลยราบรื่น เลยขอเอาข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นประกันตัวในชั้นศาลมาฝาก รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลในแต่ละศาลได้เลย ระวังอย่าโดนนายหน้าหรือบุคคลที่แอบอ้างว่ารู้จักกับศาลสามารถวิ่งเต้นคดีได้หลอกลวงนะครับ #เอกสารที่ต้องใช้ 1.บัตรประจำตัวประชาชน 2.หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกันได้แก่ 2.1 เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น) 2.2 โฉนดที่ดิน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ได้ประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่า ที่ดินราคาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน 2.3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก) ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน 2.4 พันธบัตรรัฐบาล 2.5 สลากออมสิน หรือสมุดฝากเงินธนาคารประเภทประจำ 2.6 ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร 2.7 ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว 2.8...

6 คำแนะนำเมื่อได้รับคำฟ้องในคดีอาญา

#6คำแนะนำเมื่อได้รับคำฟ้องในคดีอาญา ในกาดำเนินคดีอาญานั้น สามารถดำเนินคดีผ่านพนักงานสอบสวนโดยอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง หรือผู้เสียหายให้ทนายความดำเนินการยื่นฟ้องคดีเองก็ได้ โดยในการถูกดำเนินคดีผ่านพนักงานสอบสวนนั้นตัวจำเลยจะทราบรายละเอียด ตั้งแต่ถูกหมายเรียกของพนักงานสอบสวน แต่ในส่วนของกรณีโจทก์ยื่นฟ้องคดีเองนั้นตัวจำเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดีจะทราบต่อเมื่อได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในคดีอาญา โดยมีคำแนะนำเบื้องต้นกรณีได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในคดีอาญา ดังนี้ 1. #ตรวจสอบข้อเท็จจริงในคำฟ้อง ในการดำเนินคดีอาญา จะแตกต่างกับในส่วนของคดีแพ่ง กล่าวคือ กรณีคดีอาญาที่โจทก์เป็นผู้ยื่นฟ้องคดีเอง จะต้องมีขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องก่อน ดังนั้น นัดแรกคือนัดไต่สวนมูลฟ้องนั้นตัวจำเลยจะไม่ไปศาล แต่มอบหมายให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการซักค้านแทนก็ได้ หลังจากที่ศาลมีคำสั่งประทับฟ้องจำเลยจึงค่อยยื่นคำให้การ จึงมีความแตกต่างกับในคดีแพ่งซึ่งหลังจากที่ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในคดีแพ่งนั้น จำเลยจะต้องดำเนินการยื่นคำให้การภายในกำหนด ตามแต่ละประเภทคดี ดังนั้นเบื้องต้นในการเตรียมตัวเมื่อถูกดำเนินคดีอาญา ควรจะตรวจสอบข้อเท็จจริงในคำฟ้อง ว่ามีท่อนใดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง และมีเอกสารใดที่จะสามารถโต้แย้งคัดค้านทำลายน้ำหนัก ตามคำฟ้องของโจทก์ได้...

Recent Posts