Tuesday, September 28, 2021
Home เรื่องทั่วไป

เรื่องทั่วไป

การหย่า (Ep.3) : คำพิพากษาฎีกาที่ 3246/2533

การหย่า (Ep.3) คำพิพากษาฎีกาที่ 3246/2533 โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนสมรสกับนางสาวเสียมเค็ง แซ่ตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2517 ต่อมาวันที่ 7 มีนาคม 2518 โจทก์ได้จดทะเบียนสมรสกับจำเลย การสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงตกเป็นโมฆะขอให้พิพากษาให้การสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยหย่าขาดจากกัน ให้จำเลยไปจดทะเบียนหย่า หากจำเลยขัดขืนไปปฏิบัติตามคำบังคับของศาลโจทก์ขอถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลควรจะใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)...

หลักการร่างสัญญา

#หลักการร่างสัญญา ในการร่างสัญญาในการทำงานจริงและการสอบใบอนุญาตทนายความนั้น จะมีความแตกต่างกันพอสมควร เนื่องจากการร่างสัญญาเพื่อทำงานจริงนั้นคู่สัญญาผู้ร่างสัญญาจะมีโอกาสตรวจรวมถึงศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อสัญญานั้นโดยละเอียด จึงทำให้สัญญาที่ใช้งานจริงนั้นมีความละเอียดรอบคอบมากกว่า ส่วนการสอบใบอนุญาตทนายความนั้น จะมีการออกข้อสอบในส่วนของการร่างสัญญานั้นมาให้เห็นสม่ำเสมอ โดยจะมีระยะเวลาในการสอบเฉลี่ยแล้ว ผู้สอบมีเวลาในการร่างสัญญาเพื่อสอบประมาณ 15 นาทีเท่านั้น เนื่องจากข้อสอบ ในส่วนของการร่างสัญญานั้นคะแนนมักไม่เกิน 15 คะแนน และไม่ได้ออกสอบทุกรุ่น ดังนั้นการเอาตัวรอดเพื่อสอบใบอนุญาตทนายความให้ผ่านหากคณะกรรมการ ให้ผู้สอบเขียนยกร่างสัญญา ผู้สอบจะต้องนำหลักการสำคัญไว้ใส่เพื่อคว้าคะแนนกลับบ้านให้ได้ โดย keyword สำคัญของสัญญานั้นมีดังนี้ 1. สถานที่ทำสัญญา ในส่วนนี้จะแตกต่างกับหนังสือบอกกล่าวทวงถามเนื่องจากสถานที่ทำสัญญาเป็นส่วนสำคัญและถือว่าเป็นสถานที่มูลคดีเกิด จึงต้องถือสถานที่ทำสัญญาคือสถานที่คู่สัญญาลงลายมือชื่อกันจริง 2. ข้อมูลของคู่สัญญา ในส่วนของสัญญานั้นจะยังระบุถึงชื่อและนามสกุลของคู่สัญญาอยู่ เพียงแต่จะมีคำสรรพนามแทนเช่น...

รายการไดอารี่ช่อง 5 ช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องหนี้ : เรื่องกฎหมายแรงงาน (ฝ่ายลูกจ้าง)

รายการไดอารี่ช่อง 5 ชมทาง ททบ.5 กดหมายเลข 1 ออกอากาศในเวลา 11.30 -12.00 น. ช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องหนี้ เมื่อวานนี้ผมได้พูดเรื่องกฎหมายแรงงาน (ฝ่ายลูกจ้าง) ในตอนต่อไปผมจะมาพูดถึงประเด็น เจ้าหนี้และลูกหนี้ในสถานการณ์ covid 19 ฝากติดตามด้วยครับ youtube >> https://youtu.be/QdgpN0Iy7wM > พร้อม live สดทาง TV5HD1 -------------------- ภูดิท โทณผลิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม...

การร่างฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

#การร่างฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา กรณีที่ผู้โพสต์ข้อความ เลี่ยงโพสต์ข้อความในลักษณะที่ขาดองค์ประกอบความผิดแต่ทำการโพสในหลายครั้งจะดำเนินการร่างฟ้องอย่างไร   วันก่อนได้มีโอกาสได้ดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาล ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์กรณีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ซึ่งมีประเด็น ข้อกฎหมายน่าสนใจคือ คดีดังกล่าวลักษณะการโพสต์ของจำเลยนั้น แบ่งแยกเป็นการโพสต์หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งจะเป็นการโพสต์ที่ขาดองค์ประกอบความผิดเช่น การโพสครั้งที่ 1 ถ้อยคำเข้าองค์ประกอบลักษณะการหมิ่นประมาทแต่มิได้ระบุยืนยันตัวตนของผู้เสียหายหรือโจทก์ การโพสต์ครั้งที่ 2 ไม่มีถ้อยคำในลักษณะที่เป็นการ หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแต่เป็นการโพสพาดพิงถึงหรือระบุถึงผู้เสียหายหรือโจทก์ การโพสต์ครั้งที่ 3 เป็นการโพสต์ย้ำในถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นประมาทแต่ไม่ได้มีการระบุถึงผู้เสียหายหรือโจทก์ ซึ่งเบื้องต้น ในศาลชั้นต้นพิจารณาในการโพสต์ในแต่ละครั้งแล้วไม่ครบองค์ประกอบความผิดจึงคำสั่งไม่ประทับรับฟ้อง ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ โดยอุทธรณ์ในลักษณะ ให้ศาลเห็นว่าการโพสต์ทั้ง 3 ครั้ง...

สัญญาก่อนสมรส : คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6711/2537

#สัญญาก่อนสมรส คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6711/2537 โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมายในวันจดทะเบียนสมรสโจทก์กับจำเลยได้ทำบันทึกท้ายทะเบียนสมรสโดยจำเลยตกลงจะยกที่ดินโฉนดเลขที่ 119212 พร้อมบ้านสองชั้นหนึ่งหลังซึ่งเป็นของจำเลยให้เป็นสินสมรส โจทก์จึงมีสิทธิใส่ชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมกับจำเลยในที่ดินพร้อมบ้านได้ ขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมกับจำเลยคนละครึ่งหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา จำเลยให้การว่า ที่ดินและบ้านจำเลยซื้อมาก่อนสมรสจึงตกเป็นสินส่วนตัว บันทึกดังกล่าวระบุให้เป็นสินสมรส จึงขัดกับกฎหมายและไม่มีผลใช้บังคับ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมกับจำเลยคนละครึ่งในโฉนดที่ดินเลขที่ 119212 พร้อมบ้าน 2 ชั้น เลขที่ 18/72 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า บ้านพร้อมที่ดินซึ่งเป็นสินส่วนตัวของจำเลยเมื่อจำเลยต้องการให้เป็นสินสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยถือได้ว่าโจทก์และจำเลยได้ทำความตกลงในเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ฉะนั้น เมื่อจำเลยได้ให้ข้อสัญญาว่าบ้านพร้อมที่ดินซึ่งเป็นสินส่วนตัวของจำเลยให้เป็นสินสมรส จึงเป็นกรณีที่คู่สมรสได้จดแจ้งข้อความอันเป็นสัญญาก่อนสมรสไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1466 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สัญญาดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีข้อความขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน...

การเรียกค่าทดแทนในกรณีผิดสัญญาหมั้น : คำพิพากษาฎีกาที่ 2165/2538

การเรียกค่าทดแทนในกรณีผิดสัญญาหมั้น คำพิพากษาฎีกาที่ 2165/2538 โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็น น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับจำเลยที่ 2 โดยเป็นบุตรของจำเลยที่ 3 ที่ 4 จำเลยทั้ง สี่ร่วมกันมาขอหมั้นโจทก์ต่อบิดามารดา และ นายเทอดศักดิ์ ปฏิภาณวัฒน์ พี่ชายโจทก์ เพื่อให้ทำการสมรส กับ จำเลยที่ 1 โดยมอบ เงินให้แก่บิดามารดาโจทก์เป็นสินสอด ให้...

#ติวสอบทนายความภาคทฤษฎีรุ่น 54

#ติวสอบทนายความภาคทฤษฎีรุ่น 54 โดย ทนายภูดิท โทณผลิน อันดับ 1 ภาคปฏิบัติรุ่น 34 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย (สอนรายวิชาการว่าความ) ผู้เขียนหนังสือคู่มือเตรียมสอบทนายความ และติวเตอร์หลักสูตรเตรียมสอบทนายความประสบการณ์กว่า 9 ปี สอนร่วมกับติวเตอร์ต้อป ผู้สอบทนายความได้ 81 คะแนนภาคปฏิบัติรุ่น 51 เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สิ่งที่นักศึกษาจะได้จากหลักสูตรนี้ 1. ชีทติวโดยละเอียดความหนา 180 หน้า...

สรุปหลักการ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ (ตอนที่ 1)

สรุปหลักการพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ตอนที่ 1) https://www.youtube.com/watch?v=88GotUNG894 ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร นิยามของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย ตามนิยามของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 นั้นได้ถูกกำหนดไว้ในมาตรา 6 ว่าหมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่รวมคนตาย เช่น ภาพถ่าย เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ลายนิ้มมือ ม่านตา ฯลฯ โดยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ทางตรง คือ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ทันที เช่น ชื่อ สกุล อายุ เลขบัตรประชาชนสิบสามหลัก...

ปัจจัยและเหตุผลที่ทำให้ผู้ใช้เฟสบุครวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียอื่นตกเป็นจำเลยในคดีอาญา

ปัจจัยและเหตุผลที่ทำให้ผู้ใช้เฟสบุครวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียอื่นตกเป็นจำเลยในคดีอาญา ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกรวดเร็วกว่าเดิมมาก การใช้มือถือ Smartphone Tablet รวมถึงอุปกรณ์อื่นทำให้การติดต่อสื่อสารมีค่าใช้จ่ายน้อยลง สามารถส่งหรือพิมพ์ข้อความได้เป็นจำนวนมากและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแค่ไม่กี่อึดใจ แตกต่างกับสมัยก่อนซึ่งการส่งข้อความ อาทิ sms จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและจำกัดจำนวนของข้อความ ทำให้ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารทางข้อความรวมถึง ใน platform รูปแบบอื่นเช่น วีดีโอ หรือ ไลฟ์สด ได้รับความนิยมมากขึ้นและจากความเคยชินดังกล่าว ทำให้ผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียจำนวน มีความพลั้งเผลอหรือมีอารมณ์ชั่ววูบ ทำให้ต้อง ถูกฟ้องและตกอยู่ในสถานะจำเลยในคดีอาญาโดยไม่ได้ตั้งใจ ผู้เขียนจึงรวบรวม สาเหตุ...

การถามค้าน (cross examination) ตอนที่ 2 : ถามค้านไม่จำเป็นต้องถามให้สงสัย!

การถามค้าน (cross examination) ตอนที่ 2 (ถามค้านไม่จำเป็นต้องถามให้สงสัย!) การถามค้านพยานไม่ว่าจะเป็นในคดีแพ่งหรือในคดีอาญา วัตถุประสงค์หลักคือต้องการถามเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของพยานฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือข้อกล่าวอ้างที่พยานฝ่ายตรงข้ามเบิกความต่อศาลนั้น ลดทอนความน่าเชื่อถือลง หรือทำให้ข้อเท็จจริงนั้นมีพิรุธ อาทิเช่น ขัดกับความเป็นจริง ขัดกับเหตุผลสากล ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ ขัดกับพยานเอกสาร ขัดกับที่พยานปากอื่นได้เบิกความเอาไว้ รวมถึงขัดกับที่ตนเคยเบิกความไว้ที่ศาลอื่นเป็นต้น แต่บางครั้งพยานที่มาเบิกความนั้นเบิกความไปตามที่รู้เห็นจริง ไม่ได้เป็นพยานเท็จ ดังนั้นการซักค้านเพื่อให้ลดทอนความน่าเชื่อถือของพยานปากนั้นจะเป็นไปได้โดยยาก แต่ผู้ซักค้านก็สามารถแสวงหาประโยชน์อันเกิดจากการซักค้านพยานปากดังกล่าวได้โดยใช้หลักการ ถามค้านเพื่อสนับสนุนข้ออ้างและข้อเท็จจริงของฝ่ายตน ยกตัวอย่างเช่น การถามให้พยานปากดังกล่าวรับในข้อเท็จจริงที่พยานฝ่ายของผู้ถามค้านกำลังจะนำสืบ ผลจะทำให้ข้อเท็จจริงที่พยานฝ่ายของต้นกำลังจะนำสืบนั้นรับฟังเป็นยุติหรือเจือสมกับข้อเท็จจริงของตน เนื่องจากการรับฟังพยานหลักฐานศาลจะต้องพิจารณาในส่วนของข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่าย ลำพังการนำพยานไปเบิกความเล่าข้อเท็จจริงแต่ฝ่ายเดียวนั้น...

Recent Posts