8 เหตุผลที่จะทำให้ศาลรอการลงโทษจำเลย

#8เหตุผลที่จะทำให้ศาลรอการลงโทษจำเลย ในคดีอาญานั้น บางข้อหาเป็นความผิดต่อส่วนตัว จำเลยกับผู้เสียหายหรือโจทก์อาจจะตกลงกันเพื่อเยียวยาชดใช้ความเสียหายและสามารถดำเนินการถอนฟ้องหรือถอนคำร้องทุกข์ไปได้ แต่ในบางข้อหาที่ไม่ใช่ความผิดอันยอมความได้นั้นแต่จำเลยก็ยังมีวิธีที่สามารถดำเนินการเพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจในการรอการลงโทษจำเลย หรือลดโทษได้ ดังนี้ 1. #เยียวยาความเสียหายจนเป็นที่พอใจ ในคดีอาญาที่การกระทำความผิดของจำเลย กระทบต่อบุคคลที่เป็นผู้เสียหาย เงื่อนไขหลักที่ศาลจะใช้เป็นดุลพินิจสำคัญในการรอการลงโทษของจำเลยนั้นคือการชดใช้ เยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจนผู้เสียหายพอใจ หรือชดใช้ความเสียหายตามสมควร เช่นในคดีลักทรัพย์หากจำเลยได้คืนทรัพย์หรือชดใช้ราคาทรัพย์แล้ว คดีประมาททำให้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต และจำเลยได้เยียวยาชดใช้ความเสียหายจนผู้เสียหายหรือทายาทของผู้ตายไม่ติดใจดำเนินคดีแล้ว แบบนี้มีโอกาสที่ศาลจะใช้ดุลพินิจรอการลงโทษจำเลยมากขึ้น ส่วนในกรณีที่ จำเลยประสงค์ที่จะเยียวยาความเสียหาย แต่จำนวนเงินยังไม่เป็นที่พอใจของผู้เสียหายนั้น จำเลยก็ควรจะต้องวิเคราะห์ โดยการคำนึงถึงค่าเสียหายที่ตนได้วางเพื่อชดใช้นั้นสอดคล้องและสมเหตุสมผลกับความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับแล้วหรือไม่ ซึ่งศาลอาจใช้ดุลพินิจตรงนี้ในการรอการลงโทษจำเลยได้เช่นกัน 2 #จำเลยได้กระทำการอันเป็นประโยชน์แก่กระบวนการพิจารณาคดี กล่าวคือการให้การรับสารภาพเพื่อทำให้เป็นประโยชน์แก่กระบวนพิจารณาคดีนั้นเอง นอกจากนี้อาจชี้หรือแสดงให้เห็นว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ในชั้นจับกุมชั้นสอบสวนรวมถึงการให้การอันเป็นประโยชน์แก่คดีด้วย...

5 วิธีเตรียมตัวเมื่อถูกแจ้งความ

#5 วิธีเตรียมตัวเมื่อถูกแจ้งความ ในการดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน(ตำรวจ) นั้นมีความสำคัญเพราะถ้อยคำที่ให้การต่อพนักงานสอบสวนนั้นอาจจะมีลักษณะที่ทำให้ผูกมัดและเป็นผลเสีย ต่อคดีในชั้นศาลรวมทั้งสิทธิเสรีภาพต่างๆของผู้ต้องหา อาจไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน ผู้เขียนจึงขอสรุปข้อควรปฏิบัติและข้อสังเกต เมื่อถูกแจ้งความไว้ ดังนี้ 1 #สอบถามให้ชัดเจนว่าถูกเรียกไปพบในสถานะใด ในกรณีที่ ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนได้เรียกให้ไปพบนั้นควรจะสอบถามให้ชัดเจน ว่าไปพบในสถานะใดเพราะการเตรียมตัวไปพบและให้การจะมี Concept ที่แตกต่างกันกล่าวคือ ถ้าไปพบในฐานะผู้ต้องหานั้นจะมีสิทธิทางกฎหมายมากกว่าและการให้การนั้นผู้ต้องหาสามารถให้การอย่างไรก็ได้ ส่วนการไปพบในฐานะพยานนั้นผู้ที่ไปพบจะต้องให้การ ตามข้อเท็จจริงที่รู้เห็นมาไปตามความจริงเท่านั้นมิฉะนั้นจะผิดและข้อหาให้การเท็จอีกเรื่องหนึ่ง 2 #สอบถามให้ทราบว่าถูกแจ้งความเรื่องใด ก่อนที่จะเข้าไปพบพนักงานสอบสวนควรจะต้องสอบถามรายละเอียด ให้ทราบว่าเป็นกรณีที่บุคคลใดเป็นคนแจ้งความและเป็นเรื่องใดเพื่อที่จะได้เตรียม ชี้แจงและเตรียม หลักฐานที่สำคัญนำไปแสดงต่อพนักงานสอบสวนอันเป็นการแสดงความบริสุทธิ์เบื้องต้นของผู้ต้องหาไม่ควรที่จะเข้าไปพบตัวเปล่า 3 #ให้การปฏิเสธพร้อมเหตุผล แม้สิทธิของผู้ต้องหา จะสามารถให้การอย่างไรก็ได้หรือไม่ให้การก็ได้ก็ตาม...

9 เคล็ดลับ เมื่อถูกฟ้องคดีเช็ค

... เคล็ดลับเมื่อถูกฟ้องคดีเช็ค ในการจ่ายหรือชำระหนี้เป็นเช็คนั้นภายหลังหากเช็คไม่สามารถขึ้นเงินได้หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าเช็คเด้งนั้น ในทางกฎหมายสามารถดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา แต่ผู้ถือเช็คนั้นมักจะนิยมดำเนินคดีอาญาเนื่องจากเป็นมาตรการที่มีโทษจำคุกทำให้โอกาสได้รับเงินตามเช็คได้เร็วกว่า โดยทั้งนี้ในบางครั้งการดำเนินคดีเช็คในทางอาญาก็มี ข้อจำกัดหลายอย่างที่จะทำให้ ผู้ถูกฟ้องคดีมีข้อต่อสู้ ยกตัวอย่างดังนี้ 1. #ขาดอายุความ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค นั้น เป็นคดีที่ยอมความได้จึงต้องดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่เช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ดังนั้นเบื้องต้นสิ่งที่จะสามารถสังเกตและยกขึ้นต่อสู้ได้คือถ้าโจทก์หรือผู้เสียหายไม่ได้ดำเนินการยื่นฟ้องคดีหรือไม่ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนแล้ว คดีเช็คในทางอาญาก็จะขาดอายุความแต่อาจจะดำเนินคดีในทางแพ่งต่อไปได้ 2. #หนี้ต้องมีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย มูลหนี้ที่จะมาฟ้องในทางอาญานั้นจะต้องเป็นมูลหนี้ที่บังคับได้ตามกฎหมายเท่านั้น ยกตัวอย่างกรณีที่สามารถต่อสู้คดีได้เช่น นำเช็คมาแลกเงินสด มูลหนี้พนันบอล...

deep listening หนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ในการโน้มน้าวคู่กรณี

deep listening หนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ในการโน้มน้าวคู่กรณี ในคดีข้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คคดีหนึ่ง หลังจากทำการไต่สวนมูลฟ้องและศาลมีคำสั่งประทับฟ้องแล้ว เมื่อถึงวันนัดสอบคำให้การจำเลย ตัวจำเลยซึ่งเป็นผู้เคยทำธุรกิจร่วมกับโจทก์ มาศาลพร้อมกับถือหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องมาด้วยตนเอง แอบๆมองเดาว่าจำเลยยังไม่ได้แต่งตั้งทนายความเข้ามา โดยในคดีดังกล่าว แม้ศาลจะมีคำสั่งประทับรับฟ้องแล้ว แต่ก็มีปัญหาข้อกฎหมายติดขัดบางประการอันเป็นอุปสรรคของโจทก์ที่ซ่อนอยู่ คือ อายุความ!! ในขณะนั้นจึงคิดหาทางออกว่า ทำยังไงดีที่จะโน้มน้าวจำเลยได้สำเร็จอย่างแนบเนียน!! อยากได้ต้องให้ก่อน ในวันนัดสอบคำให้การในวันนั้น มีสิ่งที่คู่ความต้องทำหลักๆ 2-3 เรื่องคือ การยื่นคำให้การของจำเลย การสอบถามว่าจำเลยมีทนายความและประสงค์ที่จะแต่งตั้งทนายความเข้ามาต่อสู้คดีหรือไม่ รวมถึงการ ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยในระหว่างพิจารณา เห็นว่าในคดีนั้นยอดหนี้ตามเช็คไม่สูงมาก ประกอบกับการที่จำเลยมาศาลในวันนัดสอบคำให้การแสดงให้เห็นว่าจำเลยนั้นไม่มีพฤติการที่จะหลบหนี...

สาระจาก คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2210/2544

สาระนิดหน่อยวันหยุด เมื่อวานได้มีโอกาสลงที่เกิดเหตุในคดีประมาท รถสิบล้อจอดขวางข้างทางแล้วมีรถมาเฉี่ยวชน บางครั้งประชาชนทั่วไปยังมีความเข้าใจเสมอว่า การกรณีเกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต จะเป็นฝ่ายประมาทในกรณีขับรถเฉี่ยวชนเท่านั้น จริงๆแล้วไม่ใช่เสมอไปครับ แค่จอดรถโดยไม่ระวังแล้วมีคนอื่นมาชนท้ายก็ตกเป็นฝ่ายประมาทได้ (การอ่านฎีกาในฐานะทนายความจะอ่านฎีกายาวโดยอ่านรายละเอียดตั้งแต่ศาลชั้นต้นว่าพิจารณาคดีกันมาอย่างไรครับ ดังนั้นถ้ายาวสักหน่อยต้องขออภัย) สรุปคดีนี้ศาลพิพากษาลงโทษจำคุก 1 ปี #คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2210/2544 แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าจุดที่จำเลยจอดรถและเกิดเหตุชนกันอยู่ในไหล่ทางด้านซ้ายของถนนในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจรแล้วก็ตาม แต่การที่จำเลยจอดรถในเวลามืดค่ำโดยไม่ได้เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ขับขี่มองเห็นรถที่จอดอยู่ จนเป็นเหตุให้ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถคันที่จำเลยจอดทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย อันเป็นผลจากความประมาทของจำเลย ไม่ว่าจะฟังว่าผู้ตายมีส่วนประมาทอยู่ด้วยก็ตามก็ต้องถือว่าเหตุที่ผู้ตายถึงแก่ความตายเกิดเพราะความประมาทของจำเลยด้วย จึงเป็นผลโดยตรงที่เกิดจากความประมาทของจำเลยที่งดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้น หาใช่ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการขับรถของจำเลยไม่ จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานขับรถโดยประมาท ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ มาตรา 43(4),157...

แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดา

หลายวันก่อนได้มีโอกาสเห็นภาพนี้ในเพจ Facebook สามก๊กวิทยา แล้วได้นึกถึงเรื่องการทำงานคดีก็คงเช่นเดียวกับข้อความตามภาพคือ "แพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดา" เพราะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานเล็ก ทนายเก่าหรือทนายใหม่ ย่อมต้องมีคดีผ่านมือที่แพ้บ้างไม่ว่าจะมากหรือน้อย ในส่วนของผู้เขียนเช่นการก็มีคดีที่แพ้ซึ่งเป็นปกติ ดังนั้นเมื่อรูปคดีซึ่งอาจจะมีแพ้มีชนะบ้างนั้นเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ทนายความควรต้องจัดการหลักๆนั้นผู้เขียนได้ แบ่งและถือปฎิบัติเป็น 3 สิ่งสำคัญคือ 1. #จัดการด้านความรู้สึก เนื่องจากในบางคดีนั้นทนายความผู้ทำคดีอาจจะมีความรู้สึกว่ารูปคดีของตนได้เปรียบเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือปัญหาข้อกฎหมายก็ตาม แต่พอเมื่อได้ฟังผลคำพิพากษาแล้ว ผลอาจจะไกลกว่าที่ต้องการหรือที่คาดคะเนเอาไว้เยอะ ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องจัดการคือความรู้สึกเนื่องจากทนายความเป็นผู้ที่แก้ปัญหาให้กับลูกความ และหาทางออกในช่องทางต่างๆตามกระบวนการกฎหมาย ดังนั้นหากผู้แก้ปัญหาไม่สามารถจัดการความรู้สึกของตนและกลับคืนสู่สถานะปกติเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกความต่อไปได้โดยไวแล้ว อาจทำให้ผู้ที่มีปัญหาอย่างแท้จริงคือตัวความนั้น มีความสูญเสียความมั่นใจในตัวทนายความไปได้ หรืออาจเล็กสั้นๆง่ายๆตามประสาวัยรุ่นว่า "ดึงสติ" แต่ทางที่ดีที่สุดนั้นผู้ทำคดีก็ควรจะคาดคะเนและวางแผนรับผลของคำพิพากษาทั้งทางด้านบวกและด้านลบและแจ้งลูกความไว้ตั้งแต่ต้น 2....

จำเลยขาดเจตนา ยาขมให้ทางปฏิบัติ

#จำเลยขาดเจตนา ยาขมให้ทางปฏิบัติ ในการต่อสู้คดีอาญา ประเด็นที่หยิบยกข้อต่อสู้โดยเห็นกันบ่อยๆนั้นก็คือจำเลยขาดเจตนาในการกระทำความผิด ซึ่งโดยตามหลักทฤษฎีนั้นมีทั้งบทความวิชาการ คำอธิบาย รวมถึงแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาวางเป็นบรรทัดฐานจำนวนมาก แต่สิ่งที่ยากกว่าหลักทฤษฎีนั้นคือทิศทางการนำสืบให้ศาลเห็นและเชื่อได้ว่าจำเลยขาดเจตนาในการกระทำความผิดจริง ซึ่งลำพังเพียงข้อกล่าวอ้างของจำเลยนั้นคงไม่มีน้ำหนักเพียงพอและมักจะถูกยกตัดอยู่ในส่วนหนึ่งของคำพิพากษาในทำนองว่าข้อต่อสู้ของจำเลยเป็นข้อกล่าวอ้างที่ยกขึ้นโดยง่าย หรือเป็นข้อกล่าวอ้างที่ยกขึ้นโดยสะดวกเกินไป เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าคำว่า "เจตนา" หรือ "ไม่มีเจตนา" นั้นจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของจำเลยเท่านั้นเอง แต่อย่างไรก็ตามกรรมก็ย่อมเป็นเครื่องชี้ถึงเจตนาของจำเลย เราจะต้องวางแนวทางในการนำสืบให้ได้ข้อเท็จจริงจากคู่ความฝ่ายตรงข้ามด้วย โดยผู้เขียนขอยกตัวอย่างในบางคดีหนึ่งที่เคยประสบความสำเร็จ โดยเป็นข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่จำเลยต่อสู้ในประเด็นขาดเจตนาไม่ทราบว่าในกล่องพัสดุเป็นยาเสพติดจำนวนมาก โดยขอนำส่วนหนึ่งมายกเป็นตัวอย่างดังนี้ ถามค้านให้เห็นพฤติการณ์ของจำเลยที่เป็นปกติไม่มีพิรุธขณะเข้ามารับของ ถามค้านให้เห็นพฤติการณ์ของจำเลยขณะถูกรวบตัวและขณะที่เปิดให้ดูสิ่งของภายในกล่องของกลางให้ได้ข้อเท็จจริงในลักษณะสื่อหรือแสดงออกว่าจำเลยไม่เคยรู้มาก่อนว่าภายในกล่องเป็นยาเสพติด ถามค้านให้เห็นถึงตำแหน่งวางกล่องของกลางภายในรถ ให้ได้ข้อเท็จจริงในทำนองว่าไม่ได้มีลักษณะซุกซ่อน ซึ่งไม่เป็นไปตามวิสัยของผู้กระทำความผิด ถามค้านให้เห็นข้อเท็จจริงในทำนองไม่พบอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นที่ตัวของจำเลย...

วิชาชีพทนายความเหมือนขึ้นทางด่วนในประสบการณ์ชีวิต

#วิชาชีพทนายความเหมือนขึ้นทางด่วนในประสบการณ์ชีวิต ทุกครั้งเวลาที่ได้เดินทางไปทำงานโดยใช้เครื่องบินจะทำให้มีสมาธิและได้มีโอกาสทบทวนเรื่องราว เมื่อเข้าปีที่ 10 ในการเดินบนเส้นทางวิชาชีพทนายความ โดยผู้เขียนเรื่องเป็นทนายความมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นคือเพิ่งเรียนจบโดยคำควบคู่มากับการรับจ๊อบเสริมคืองานติวเตอร์ โดยที่ผ่านมาตลอด 10 ปีผู้เขียนได้รับงานค่อนข้างจะเยอะมาโดยตลอด ประวัติงานฟรี งานถูก หรืองานแพง รวมถึงงานที่รุ่นพี่และครูบาอาจารย์ได้วานให้ทำ จึงทำให้เรามีสาเหตุได้เห็นปัญหาชีวิตในด้านต่างๆของคนทั่วไปทุกๆวัน เช่น การตาย -> ยื่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดก การเจ็บป่วยหรือวิกลจริต -> ยื่นคำร้องไห้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ถูกเบี้ยวหนี้ -> ฟ้องผิดสัญญาหรือฉ้อโกง ไปเบี้ยวหนี้เขา ->...

เหตุผลที่ทำให้ผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียตกเป็นจำเลยในข้อหาหมิ่นประมาท

  ปัจจัยและเหตุผล ที่ทำให้บุคคลที่ใช้เฟสบุครวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียอื่น ต้องตกเป็นจำเลยในคดีอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาท ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกรวดเร็วกว่าเดิมมาก การใช้มือถือ Smartphone Tablet รวมถึงอุปกรณ์อื่นทำให้การติดต่อสื่อสารมีค่าใช้จ่ายน้อยลง สามารถส่งหรือพิมพ์ข้อความได้เป็นจำนวนมากและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแค่ไม่กี่อึดใจ แตกต่างกับสมัยก่อนซึ่งการส่งข้อความ อาทิ sms จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและจำกัดจำนวนของข้อความ ทำให้ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารทางข้อความรวมถึง ในมีเดียรูปแบบอื่นเช่น วีดีโอ หรือ ไลฟสด ได้รับความนิยมมากขึ้นและจากความเคยชินดังกล่าว อาจจะทำให้บุคคลผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียจำนวน มีความพลั้งเผลอหรือมีอารมณ์ชั่ววูบ ทำให้ต้องตกอยู่ในสถานะจำเลยในคดีอาญาโดยไม่ได้ตั้งใจ ผู้เขียนจึงรวบรวม สาเหตุ ขั้นตอนการทำงานรวมถึงผลกระทบภายหลังจากการตกเป็นจำเลยในคดีอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาท...

ตอบคำถาม (ปัญหาของทนายความใหม่)

จากคำถามใน เว็บไซต์ pantip https://m.pantip.com/topic/38781769 ประเด็นนี้น่าสนใจเลยขอแสดงความคิดเห็นแล้วเล่าเรื่องราวสักนิดครับ ย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้วสมัยที่ยังเพิ่งเริ่มงานทนาย ปัญหาหลักจะมี 3 เรื่อง คือ 1. จะมีคดีที่ไหนทำ 2.จะแก้ปัญหาในอย่างไร 3. จะเรียกค่าดำเนินการเท่าไหร่ ซึ่งย้อนไปสมัยก่อนสื่อสารโซเชียลยังมีน้อยมาก ระบบ Application LINE ยังไม่ได้ เกิดขึ้น ส่วน face เพิ่งมีแต่ยังไม่ทีคนใช้ การจะหาข้อมูล สอบถามแนวทางการทำคดีต้องเดินเข้าสำนักงานกฎหมายเท่านั้น เลยตัดสินใจขอติดตามรุ่นพี่ 2-3 ท่าน...

Recent Posts