Thursday, January 27, 2022
Home เตรียมสอบทนายความ

เตรียมสอบทนายความ

เตรียมสอบทนายความ ติวสรุปข้อสอบปรนัย

เตรียมสอบทนายความ ติวสรุปข้อสอบปรนัย สำหรับนักศึกษาที่เตรียมสอบทนายความทุกสนาม ชมได้ทางคลิปนี้ >>https://youtu.be/JcSf21cQisc สั่งซื้อหนังสือคู่มือเตรียมสอบทนายความได้ทางไลน์ @pudit-law

การเข้าสู่วิชาชีพทนายความ

#การเข้าสู่วิชาชีพทนายความ เมื่อวานได้มีโอกาสแนะแนว (Open House) ให้แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษากฎหมายในระดับชั้นปริญญาตรี เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทนายความ ซึ่งเป็น 1 ในสายงานของนักกฎหมาย ผ่านทางระบบซูมใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง โดยผมได้เล่าถึงหัวข้อสำคัญดังนี้ 1. การเข้าสู่วิชาชีพทนายความ ขั้นตอนแรก เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนที่เนติบัณฑิตรับรอง รายการขึ้นทะเบียนสามัญหรือวิสามัญแล้ว นักศึกษาสามารถยื่นความประสงค์ในการสอบซึ่งจัดโดยสํานักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความฯ ทั้งนี้ในการสอบ ทนายความนั้นมีอยู่ 2 ประเภท 1. ประเภทสอบแบบเป็นรุ่นหรือที่เรียกกันติดปากว่าตั๋วรุ่น...

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยก่อนฟ้อง (ฉบับปรับปรุง)

บทความเก่าเรื่องการคำนวนดอกเบี้ยก่อนฟ้อง เพื่อในผู้เตรียมสอบทบทวนกัน มีข้อสังเกต 1 จุด ในการคำนวนดอกเบี้ยรายวัน จากการบรรยายของ ผอ.สำนักฝึกอบรมฯ จะเอาอัตราดอกเบี้ย 1 ปี หารด้วย 365 สามารถใช้ได้ทั้งสองแบบนี้ครับ ผมนั่งเรียงเป็นขั้นตอนไว้ให้ดังนี้ครับ ดอกเบี้ยมีแนวดังนี้ ประเภทคิดดอกก่อนฟ้อง และไม่ได้ให้จำนวนดอกเบี้ยมา ประเภทคิดดอกก่อนฟ้อง แต่ให้จำนวนมา ประเภทไม่คิดดอกก่อนฟ้อง ที่เราจะพูดถึงตามข้อ 1 กัน กล่าวคือ ผมยกตัวอย่างโดยให้ข้อเท็จจริงว่าให้คำนวนอัตราดอกเบี้ยก่อนฟ้องของต้นเงินจำนวน 120,000...

การเตรียมตัวสอบทนายความ

การเตรียมตัวสอบทนายความ ในการเข้าสู่สายงานวิชาชีพทนายความนั้น ในปัจจุบันนอกจากจะต้องเรียนจบให้สาขานิติศาสตร์แล้ว ยังจะต้องสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ซึ่งสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความฯ เป็นผู้จัดสอบและจัดอบรม ซึ่งในการสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความนั้นจะมีการสอบหลักๆอยู่ 2 ประเภท แบบแรกคือประเภทที่นิยมเรียกกันติดปากว่า “ตั๋วรุ่น” คือประเภทที่จะต้องมีการสอบภาคทฤษฎี ภายหลังที่ผู้สอบสอบภาคทฤษฎีผ่านจะต้องขึ้นทะเบียนฝึกงาน กับทนายความตามหลักเกณฑ์ โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกงานประมาณ 6 เดือน แล้วจึง สามารถสอบในภาคปฏิบัติต่อไปได้ และหากผู้สอบได้ทำการสอบภาคปฏิบัติเสร็จแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนการสอบปากเปล่า หลังจากนั้นก็จะเป็นการรับใบประกาศนียบัตร ซึ่งในการสอบประเภทดังกล่าวนั้น เป็นที่นิยมของผู้สอบ ประเภทที่...

เทคนิคและหลักการเตรียมสอบ “วิชาการว่าความฯ”

เมื่อวานทำการออกข้อสอบปลายภาค วิชาการว่าความศาลจำลองและการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (LLB458) ร่วมกับอาจารย์เอ็ม นายอนุชา เนติบัณฑิต ต้องขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ที่ให้โอกาสผมทั้ง 2 ในการบรรยายวิชานี้ โดยได้ยกโครงข้อเท็จจริงจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้น และผมได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือทางกฎหมายให้แก่ลูกความ ระดับความยากของข้อสอบ ทีมงานให้ความเห็นว่ายากกว่าการสอบทนายความภาคทฤษฎีเล็กน้อย ทั้งนี้ ผมได้ให้ Concept ในการให้คะแนนและ ตัดคะแนนเช่นเดียวกับสำนักฝึกอบรมฯ สภาทนายความ พอได้มาเป็นผู้ออกข้อสอบและคำเฉลยเองจึงรู้ว่าการออกข้อสอบนั้นไม่ง่ายเลยครับ ข้อเท็จจริงจะต้องเป็นที่ยุติ ธงคำตอบจะต้องเคลียร์ชัดเจน 2 หน่วยกิต 4...

ประเด็นการรับผิดของนิติบุคคลประเภทต่างๆ ที่มักถูกนำมาออกข้อสอบ

มีคนตาไวสอบถามเลคเชอร์บนกระดานขออธิบายดังนี้ครับ บนกระดานเป็นการอธิบาย เกี่ยวกับประเด็นการรับผิดของนิติบุคคลประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งฯ โดยหลักที่สำนักฝึกอบรมฯ นำมาออกข้อสอบทนายความบ่อยๆนั้นจะมีดังนี้ 1. #นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด /มหาชน (ลูกศรบนสุด) ผู้มีอำนาจของนิติบุคคลประเภทบริษัทเรียกว่ากรรมการผู้จัดการ โดยหลักแล้วในกรณีนิติบุคคลประเภทบริษัทตกเป็นจำเลยในคดีแพ่ง กรรมการผู้จัดการจะไม่ต้องรับผิดเป็นจำเลยที่ 2 เนื่องจากกรรมการผู้จัดการ มักจะกระทำไปภายใต้ขอบเขตของบริษัท จึงไม่ต้องร่วมรับผิดด้วย ดังนั้นโดยหลักการฟ้องคดีแพ่งหากบริษัทตกเป็นจำเลยแล้วจะไม่ต้องฟ้องกรรมการผู้จัดการด้วย #เว้นแต่ แต่อย่างไรก็ดีมีข้อยกเว้นที่น่าสังเกต ดังนี้ กรณีกรรมการผู้จัดการของบริษัทจะตกเป็นจำเลยที่ 2 นั้น เกิดขึ้นได้ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ เข้าไปทำสัญญาประกอบเช่นเข้าไปเป็นผู้ค้ำประกัน เข้าไปเป็นผู้จำนำ หรือเข้าไปเป็นผู้จำนอง...

#ติวสอบทนายความภาคปฎิบัติรุ่น 52 โดยติวเตอร์ที่สอบได้คะแนนสูง

#ติวสอบทนายโดยติวเตอร์ที่สอบได้คะแนนสูง #ติวสอบทนายความภาคปฎิบัติรุ่น52 ติวเตอร์ใหม่ (81 คะแนน ภาคปฎิบัติรุ่น 34) อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชน ประสบการสอนกว่า 8 ปี ติวเตอร์ต้อป (81 คะแนน ภาคปฎิบัติรุ่น 51) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.รามคำแหง   ติวระบบออนไลน์ ดูผ่านระบบเฟสบุค สามารถดูทบทวนซ้ำได้จนสอบ #และประหยัดเวลาในการอ่าน   #เนื้อหาที่บรรยาย...

่ประเด็นน่าสนใจ ข้อสอบปรนัยใบอนุญาตทนายความ

วันนี้ขอวิชาการสักนิด กรณีวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขใหม่ มาตรา 222/1 ถึง 222/47 อาจนำมาออกสอบปรนัย ในการสอบใบอนุญาตทนายความรุ่นที่กำลังจะสอบนี้ได้ ขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดีแบบกลุ่ม การดำเนินคดีแบบกลุ่มเริ่มจากโจทก์เสนอคำฟ้องต่อศาลและแนบคำร้องขอดำเนินคดีแบบกลุ่มไปกับคำฟ้องนั้นด้วย ศาลจะอนุญาตให้มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ คำฟ้องของโจทก์ทำเป็นหนังสือ และแสดงชัดแจ้งถึงสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับ ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ในกรณีที่โจทก์มีคำขอบังคับให้ชำระหนี้เป็นเงิน คำขอบังคับของกลุ่มต้องระบุหลักการและวิธีการคำนวณเพื่อชำระเงินให้สมาชิกในกลุ่มด้วย โจทก์ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันของกลุ่มบุคคลที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้รู้ได้ว่าเป็นกลุ่มใด สมาชิกกลุ่มมีจำนวนมาก หากดำเนินคดีอย่างคดีแพ่งสามัญทั่วไปจะทำให้เกิดความยุ่งยากและไม่สะดวก การดำเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากกว่า โจทก์แสดงให้ศาลเห็นได้ว่าโจทก์เป็นสมาชิกกลุ่มที่มีส่วนได้เสีย และโจทก์รวมทั้งทนายความของโจทก์สามารถดำเนินคดีคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลได้อย่างเพียงพอและเป็นธรรม เมื่อศาลอนุญาตให้มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้ว ศาลจะส่งคำบอกกล่าวไปให้สมาชิกกลุ่มเท่าที่ทราบและประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันรวมทั้งทางสื่อมวลชนอื่น เมื่อศาลออกประกาศไปแล้ว บุคคลที่มีลักษณะตรงกับลักษณะของกลุ่มก็จะเป็นสมาชิกกลุ่มโดยอัตโนมัติ...

ประเด็นน่าสนใจจากกรณี “ค้ำประกันรถ จยย.จนถูกยึดบ้าน”

  จากกรณีคุณรายหนึ่งป้าไปเซ็นต์ค้ำประกันรถมอไซด์ให้กับเพื่อนจนตนเองถูกยึดบ้าน ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่านำมาออกข้อสอบทนายความภาคทฤษฎีรุ่น 53 มาก เนื่องจากมีมิติที่เกี่ยวข้องในการออกข้อสอบหลายประเด็นเช่น การทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามถึงลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน คำฟ้องคดีแพ่งโดยฟ้องผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน การทำหนังสือมอบอำนาจ โดยจำเลยที่ 2 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 ไปศาล การทำสัญญาประนีประนอมยอมความ(ในศาล) การทำคำร้องขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีกรณีจำเลยทั้ง 2 ผิดนัดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ คดีอาญาไม่ว่าจะเป็นโกงเจ้าหนี้ หรือข้อหาอื่นที่สามารถผูกข้อเท็จจริงได้ ข้อมรรยาททนายความกรณีทนายความดำเนินการ บังคับคดีตามขั้นตอน ( คณะกรรมการผู้ออกข้อสอบปรับเปลี่ยนข้อเท็จจริงให้มากกว่าที่ปรากฎในข่าว) อีกทั้งข้อสอบอาจออกในส่วนของคำร้อง...

เส้นทางการเป็นทนายความ

เส้นทางการเป็นทนายความ : อ่านเพิ่มเติม 17เทคนิคทบทวนภาพรวมทั้งหมดในการสอบ ติดตามเทคนิคการเตรียมตัวสอบทนายความได้ทาง Line@ >>> https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

Recent Posts