Tuesday, May 11, 2021
Home เตรียมสอบทนายความ

เตรียมสอบทนายความ

ประเด็นการรับผิดของนิติบุคคลประเภทต่างๆ ที่มักถูกนำมาออกข้อสอบ

มีคนตาไวสอบถามเลคเชอร์บนกระดานขออธิบายดังนี้ครับ บนกระดานเป็นการอธิบาย เกี่ยวกับประเด็นการรับผิดของนิติบุคคลประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งฯ โดยหลักที่สำนักฝึกอบรมฯ นำมาออกข้อสอบทนายความบ่อยๆนั้นจะมีดังนี้ 1. #นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด /มหาชน (ลูกศรบนสุด) ผู้มีอำนาจของนิติบุคคลประเภทบริษัทเรียกว่ากรรมการผู้จัดการ โดยหลักแล้วในกรณีนิติบุคคลประเภทบริษัทตกเป็นจำเลยในคดีแพ่ง กรรมการผู้จัดการจะไม่ต้องรับผิดเป็นจำเลยที่ 2 เนื่องจากกรรมการผู้จัดการ มักจะกระทำไปภายใต้ขอบเขตของบริษัท จึงไม่ต้องร่วมรับผิดด้วย ดังนั้นโดยหลักการฟ้องคดีแพ่งหากบริษัทตกเป็นจำเลยแล้วจะไม่ต้องฟ้องกรรมการผู้จัดการด้วย #เว้นแต่ แต่อย่างไรก็ดีมีข้อยกเว้นที่น่าสังเกต ดังนี้ กรณีกรรมการผู้จัดการของบริษัทจะตกเป็นจำเลยที่ 2 นั้น เกิดขึ้นได้ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ เข้าไปทำสัญญาประกอบเช่นเข้าไปเป็นผู้ค้ำประกัน เข้าไปเป็นผู้จำนำ หรือเข้าไปเป็นผู้จำนอง...

#ติวสอบทนายความภาคปฎิบัติรุ่น 52 โดยติวเตอร์ที่สอบได้คะแนนสูง

#ติวสอบทนายโดยติวเตอร์ที่สอบได้คะแนนสูง #ติวสอบทนายความภาคปฎิบัติรุ่น52 ติวเตอร์ใหม่ (81 คะแนน ภาคปฎิบัติรุ่น 34) อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชน ประสบการสอนกว่า 8 ปี ติวเตอร์ต้อป (81 คะแนน ภาคปฎิบัติรุ่น 51) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.รามคำแหง   ติวระบบออนไลน์ ดูผ่านระบบเฟสบุค สามารถดูทบทวนซ้ำได้จนสอบ #และประหยัดเวลาในการอ่าน   #เนื้อหาที่บรรยาย...

่ประเด็นน่าสนใจ ข้อสอบปรนัยใบอนุญาตทนายความ

วันนี้ขอวิชาการสักนิด กรณีวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขใหม่ มาตรา 222/1 ถึง 222/47 อาจนำมาออกสอบปรนัย ในการสอบใบอนุญาตทนายความรุ่นที่กำลังจะสอบนี้ได้ ขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดีแบบกลุ่ม การดำเนินคดีแบบกลุ่มเริ่มจากโจทก์เสนอคำฟ้องต่อศาลและแนบคำร้องขอดำเนินคดีแบบกลุ่มไปกับคำฟ้องนั้นด้วย ศาลจะอนุญาตให้มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ คำฟ้องของโจทก์ทำเป็นหนังสือ และแสดงชัดแจ้งถึงสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับ ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ในกรณีที่โจทก์มีคำขอบังคับให้ชำระหนี้เป็นเงิน คำขอบังคับของกลุ่มต้องระบุหลักการและวิธีการคำนวณเพื่อชำระเงินให้สมาชิกในกลุ่มด้วย โจทก์ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันของกลุ่มบุคคลที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้รู้ได้ว่าเป็นกลุ่มใด สมาชิกกลุ่มมีจำนวนมาก หากดำเนินคดีอย่างคดีแพ่งสามัญทั่วไปจะทำให้เกิดความยุ่งยากและไม่สะดวก การดำเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากกว่า โจทก์แสดงให้ศาลเห็นได้ว่าโจทก์เป็นสมาชิกกลุ่มที่มีส่วนได้เสีย และโจทก์รวมทั้งทนายความของโจทก์สามารถดำเนินคดีคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลได้อย่างเพียงพอและเป็นธรรม เมื่อศาลอนุญาตให้มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้ว ศาลจะส่งคำบอกกล่าวไปให้สมาชิกกลุ่มเท่าที่ทราบและประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันรวมทั้งทางสื่อมวลชนอื่น เมื่อศาลออกประกาศไปแล้ว บุคคลที่มีลักษณะตรงกับลักษณะของกลุ่มก็จะเป็นสมาชิกกลุ่มโดยอัตโนมัติ...

ประเด็นน่าสนใจจากกรณี “ค้ำประกันรถ จยย.จนถูกยึดบ้าน”

  จากกรณีคุณรายหนึ่งป้าไปเซ็นต์ค้ำประกันรถมอไซด์ให้กับเพื่อนจนตนเองถูกยึดบ้าน ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่านำมาออกข้อสอบทนายความภาคทฤษฎีรุ่น 53 มาก เนื่องจากมีมิติที่เกี่ยวข้องในการออกข้อสอบหลายประเด็นเช่น การทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามถึงลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน คำฟ้องคดีแพ่งโดยฟ้องผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน การทำหนังสือมอบอำนาจ โดยจำเลยที่ 2 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 ไปศาล การทำสัญญาประนีประนอมยอมความ(ในศาล) การทำคำร้องขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีกรณีจำเลยทั้ง 2 ผิดนัดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ คดีอาญาไม่ว่าจะเป็นโกงเจ้าหนี้ หรือข้อหาอื่นที่สามารถผูกข้อเท็จจริงได้ ข้อมรรยาททนายความกรณีทนายความดำเนินการ บังคับคดีตามขั้นตอน ( คณะกรรมการผู้ออกข้อสอบปรับเปลี่ยนข้อเท็จจริงให้มากกว่าที่ปรากฎในข่าว) อีกทั้งข้อสอบอาจออกในส่วนของคำร้อง...

เส้นทางการเป็นทนายความ

เส้นทางการเป็นทนายความ : อ่านเพิ่มเติม 17เทคนิคทบทวนภาพรวมทั้งหมดในการสอบ ติดตามเทคนิคการเตรียมตัวสอบทนายความได้ทาง Line@ >>> https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

วิเคราะห์ข้อสอบปากเปล่าทนายความ

#วิเคราะห์ข้อสอบปากเปล่าทนายความ ในช่วงหลังการสอบปากเปล่า ทนายความนั้นจะเน้นวิธีปฏิบัติเช่น กระบวนการถามความในชั้นศาล ผู้เขียนจึงขอนำมาสรุปสาระสำคัญและยกตัวอย่างเบื้องต้น ดังนี้ #การซักความ ทนายความไม่ว่าฝ่ายใด เมื่อนำพยานของตนเข้าสืบ จะต้องทำการถามพยานของตน โดยมีข้อสังเกตก็คือในการถามนั้นห้ามคำถามนำ กล่าวคือห้ามถามคำถามที่มีเฉลยคำตอบอยู่ในตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยานที่เบิกความนั้นเบิกความด้วยความจดจำของตัวเองไม่ใช่การถามในลักษณะที่มีการบอกใบ้คำตอบอยู่ในคำถามของทนายความ โดยควรถาม ปูพื้นให้พยานเบิกความเล่าข้อเท็จจริงไปตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น #ตัวอย่างคำถาม ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคำถามง่ายๆในคดีกู้ยืมเงิน พยานจำเลยมีความสัมพันธ์กันมาอย่างไร เกี่ยวกับคดีนี้จำเลยได้ทำการกู้ยืมเงินพยาน เมื่อไหร่ มีรายละเอียดอย่างไร ในการส่งมอบเงินที่กู้ยืมให้แก่จำเลยมีรายละเอียดอย่างไร ในการกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้นพยานได้ทำเอกสารไว้มีรายละเอียดอย่างไร (ขณะที่อ้างถึงพยานเอกสารควรให้พยานดูและอ้างส่งต่อศาล) ในการกู้ยืมเงินดังกล่าวมีกำหนดชำระเงินคืนเมื่อไหร่และเมื่อถึงกำหนดจำเลยได้ชำระเงินคืนให้แก่พยานหรือไม่ หลังจากจำเลยผิดนัดดังกล่าวแล้ว พยานได้ดำเนินการติดตามทวงถามแก่จำเลยอย่างไร ...

#เตรียมสอบทนายความภาคทฤษฎีรุ่น53

#เตรียมสอบทนายความภาคทฤษฎีรุ่น53 เปิดติวหลักสูตรเตรียมสอบใบอนุญาตทนายความเพื่อเตรียมสอบทฤษฎีรุ่น 53 (ระบบออนไลน์) สรุปทั้งหลักการเขียน มรรยาททนายความ รวมทั้งข้อสอบปรนัย สามารถดูผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้ 1,500 บาทพร้อมเอกสาร รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทาง Tel >>> 084-7068581 Line@ >>> https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m บรรยากาศและตัวอย่างการสอน คลิกเพื่อชม https://youtu.be/I-qP38ztq2g คลิกเพื่อชม https://youtu.be/YIxhzVYfs1c ยินดีกับความสำเร็จ ...

17เทคนิคทบทวนภาพรวมทั้งหมดในการสอบ

#17เทคนิคทบทวนภาพรวมทั้งหมดในการสอบ ชื่อบุคคลต้องเป็นชื่อที่มีในข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มาเท่านั้น จุดที่ลบหรือแก้ไขให้ขีดฆ่าหรือใช้น้ำยาลบคำผิดลบ และห้ามเซ็นกำกับ ห้ามเขียนเว้นบรรทัด และห้ามเขียนเว้นหน้า เว้นแต่เขียนตอบในข้อนั้นจบแล้ว ห้ามทำสัญลักษณ์ หรือตำหนิในกระดาษคำตอบเด็ดขาด ในการอ่านข้อเท็จจริงเมื่ออ่านพบข้อเท็จจริงในส่วนของวันที่ สถานที่ หรือรายละเอียดของสัญญา ควรขีดเส้นใต้ไว้เพื่อที่จะนำข้อเท็จจริงไปเขียนในหนังสือทวงถาม สัญญา หรือในคำฟ้อง ได้โดยเร็ว การทำข้อสอบควรทำตามลำดับที่โจทย์สั่งมา เพราะจะเป็นการเรียงตามลำดับกระบวนพิจารณาอยู่แล้ว ในคำฟ้องแพ่งและคำฟ้องอาญา จะเรียกคู่ความว่า โจทก์หรือจำเลยเท่านั้น กรณีโจทก์หรือจำเลยมีหลายคน จะต้องระวังว่าในคำฟ้องแพ่งหรืออาญา เรากล่าวถึงโจทก์หรือจำเลยคนไหน...

จำเลยขาดเจตนา ยาขมให้ทางปฏิบัติ

#จำเลยขาดเจตนา ยาขมให้ทางปฏิบัติ ในการต่อสู้คดีอาญา ประเด็นที่หยิบยกข้อต่อสู้โดยเห็นกันบ่อยๆนั้นก็คือจำเลยขาดเจตนาในการกระทำความผิด ซึ่งโดยตามหลักทฤษฎีนั้นมีทั้งบทความวิชาการ คำอธิบาย รวมถึงแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาวางเป็นบรรทัดฐานจำนวนมาก แต่สิ่งที่ยากกว่าหลักทฤษฎีนั้นคือทิศทางการนำสืบให้ศาลเห็นและเชื่อได้ว่าจำเลยขาดเจตนาในการกระทำความผิดจริง ซึ่งลำพังเพียงข้อกล่าวอ้างของจำเลยนั้นคงไม่มีน้ำหนักเพียงพอและมักจะถูกยกตัดอยู่ในส่วนหนึ่งของคำพิพากษาในทำนองว่าข้อต่อสู้ของจำเลยเป็นข้อกล่าวอ้างที่ยกขึ้นโดยง่าย หรือเป็นข้อกล่าวอ้างที่ยกขึ้นโดยสะดวกเกินไป เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าคำว่า "เจตนา" หรือ "ไม่มีเจตนา" นั้นจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของจำเลยเท่านั้นเอง แต่อย่างไรก็ตามกรรมก็ย่อมเป็นเครื่องชี้ถึงเจตนาของจำเลย เราจะต้องวางแนวทางในการนำสืบให้ได้ข้อเท็จจริงจากคู่ความฝ่ายตรงข้ามด้วย โดยผู้เขียนขอยกตัวอย่างในบางคดีหนึ่งที่เคยประสบความสำเร็จ โดยเป็นข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่จำเลยต่อสู้ในประเด็นขาดเจตนาไม่ทราบว่าในกล่องพัสดุเป็นยาเสพติดจำนวนมาก โดยขอนำส่วนหนึ่งมายกเป็นตัวอย่างดังนี้ ถามค้านให้เห็นพฤติการณ์ของจำเลยที่เป็นปกติไม่มีพิรุธขณะเข้ามารับของ ถามค้านให้เห็นพฤติการณ์ของจำเลยขณะถูกรวบตัวและขณะที่เปิดให้ดูสิ่งของภายในกล่องของกลางให้ได้ข้อเท็จจริงในลักษณะสื่อหรือแสดงออกว่าจำเลยไม่เคยรู้มาก่อนว่าภายในกล่องเป็นยาเสพติด ถามค้านให้เห็นถึงตำแหน่งวางกล่องของกลางภายในรถ ให้ได้ข้อเท็จจริงในทำนองว่าไม่ได้มีลักษณะซุกซ่อน ซึ่งไม่เป็นไปตามวิสัยของผู้กระทำความผิด ถามค้านให้เห็นข้อเท็จจริงในทำนองไม่พบอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นที่ตัวของจำเลย...

ทฤษฎีเบี่ยงเบนความสนใจ

#ทฤษฎีเบี่ยงเบนความสนใจ ในการวางโครงสร้างคดีแล้วการเตรียมสืบพยานในหลายครั้งผมหยิบยกทฤษฎีนี้มาใช้ซึ่งมีทางได้ผลหรือไม่ได้ผลอยู่ที่ประสบการณ์และการรู้เท่าทันการของทนายความอีกฝ่ายหนึ่ง โดยในการฟ้อง ให้การ การนำสืบ รวมถึงน้ำหนักในการซักค้าน สำหรับคดีที่มีประเด็นข้อพิพาทหลายประเด็นนั้น หากบางครั้งเราได้ถ่ายเทน้ำหนักความน่าสนใจไปในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นพิเศษจนอาจทำให้ คู่กรณีเข้าใจว่า ประเด็นที่เรากำลังให้ความสำคัญนั้นเป็นประเด็นสำคัญในคดี ก็อาจจะเบี่ยงเบนให้คู่กรณีร่วมมาลงรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวกับเราได้ สำหรับข้อดีหรือประโยชน์ที่จะได้นั้นก็จะทำให้คู่กรณีนั้น เสียเวลาหรือให้ความสำคัญในประเด็นหลักที่แท้จริงน้อยลง เช่นให้ความสำคัญในการถามค้านหรือถามจริงในประเด็นที่แท้จริงน้อยลง ในคดีหนึ่งเป็นคดีผิดสัญญา ก่อสร้างคอนโดดังใจกลางเมือง ประเด็นหลักที่สกัดมาเป็นแก่นในคดีนั้นมีอยู่ 2 ข้อคือ ก่อสร้างผิดแบบจากที่โฆษณา เงื่อนไขระยะเวลาในการส่งมอบช้ากว่ากำหนด โดยผู้เขียนได้ให้ความสำคัญอันเป็นผลแพ้ชนะในคดีก็คือเงื่อนไขในประเด็นข้อ 2 คือ ระยะเวลาตามสัญญา โดยสัญญานั้นจะมีการเขียนรายละเอียดค่อนข้างจะซับซ้อน แต่ในที่สุดก็มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอนชัดเจนและมีข้อเท็จจริงรองรับที่น่าเชื่อถือว่าฝ่ายคู่กรณีเป็นฝ่ายยิดสัญญา ส่วนประเด็นข้อแรกเรื่องการก่อสร้างผิดแผกไปจากที่โฆษณานั้น ผู้เขียนได้ให้ความสำคัญในลำดับรองลงมาเนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงที่นำสืบค่อนข้างจะยาก...

Recent Posts