Home เตรียมสอบทนายความ

เตรียมสอบทนายความ

เส้นทางการเป็นทนายความ

เส้นทางการเป็นทนายความ : อ่านเพิ่มเติม 17เทคนิคทบทวนภาพรวมทั้งหมดในการสอบ ติดตามเทคนิคการเตรียมตัวสอบทนายความได้ทาง Line@ >>> https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

วิเคราะห์ข้อสอบปากเปล่าทนายความ

#วิเคราะห์ข้อสอบปากเปล่าทนายความ ในช่วงหลังการสอบปากเปล่า ทนายความนั้นจะเน้นวิธีปฏิบัติเช่น กระบวนการถามความในชั้นศาล ผู้เขียนจึงขอนำมาสรุปสาระสำคัญและยกตัวอย่างเบื้องต้น ดังนี้ #การซักความ ทนายความไม่ว่าฝ่ายใด เมื่อนำพยานของตนเข้าสืบ จะต้องทำการถามพยานของตน โดยมีข้อสังเกตก็คือในการถามนั้นห้ามคำถามนำ กล่าวคือห้ามถามคำถามที่มีเฉลยคำตอบอยู่ในตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยานที่เบิกความนั้นเบิกความด้วยความจดจำของตัวเองไม่ใช่การถามในลักษณะที่มีการบอกใบ้คำตอบอยู่ในคำถามของทนายความ โดยควรถาม ปูพื้นให้พยานเบิกความเล่าข้อเท็จจริงไปตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น #ตัวอย่างคำถาม ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคำถามง่ายๆในคดีกู้ยืมเงิน พยานจำเลยมีความสัมพันธ์กันมาอย่างไร เกี่ยวกับคดีนี้จำเลยได้ทำการกู้ยืมเงินพยาน เมื่อไหร่ มีรายละเอียดอย่างไร ในการส่งมอบเงินที่กู้ยืมให้แก่จำเลยมีรายละเอียดอย่างไร ในการกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้นพยานได้ทำเอกสารไว้มีรายละเอียดอย่างไร (ขณะที่อ้างถึงพยานเอกสารควรให้พยานดูและอ้างส่งต่อศาล) ในการกู้ยืมเงินดังกล่าวมีกำหนดชำระเงินคืนเมื่อไหร่และเมื่อถึงกำหนดจำเลยได้ชำระเงินคืนให้แก่พยานหรือไม่ หลังจากจำเลยผิดนัดดังกล่าวแล้ว พยานได้ดำเนินการติดตามทวงถามแก่จำเลยอย่างไร ...

#เตรียมสอบทนายความภาคทฤษฎีรุ่น53

#เตรียมสอบทนายความภาคทฤษฎีรุ่น53 เปิดติวหลักสูตรเตรียมสอบใบอนุญาตทนายความเพื่อเตรียมสอบทฤษฎีรุ่น 53 (ระบบออนไลน์) สรุปทั้งหลักการเขียน มรรยาททนายความ รวมทั้งข้อสอบปรนัย สามารถดูผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้ 1,500 บาทพร้อมเอกสาร รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทาง Tel >>> 084-7068581 Line@ >>> https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m บรรยากาศและตัวอย่างการสอน คลิกเพื่อชม https://youtu.be/I-qP38ztq2g คลิกเพื่อชม https://youtu.be/YIxhzVYfs1c ยินดีกับความสำเร็จ ...

17เทคนิคทบทวนภาพรวมทั้งหมดในการสอบ

#17เทคนิคทบทวนภาพรวมทั้งหมดในการสอบ ชื่อบุคคลต้องเป็นชื่อที่มีในข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มาเท่านั้น จุดที่ลบหรือแก้ไขให้ขีดฆ่าหรือใช้น้ำยาลบคำผิดลบ และห้ามเซ็นกำกับ ห้ามเขียนเว้นบรรทัด และห้ามเขียนเว้นหน้า เว้นแต่เขียนตอบในข้อนั้นจบแล้ว ห้ามทำสัญลักษณ์ หรือตำหนิในกระดาษคำตอบเด็ดขาด ในการอ่านข้อเท็จจริงเมื่ออ่านพบข้อเท็จจริงในส่วนของวันที่ สถานที่ หรือรายละเอียดของสัญญา ควรขีดเส้นใต้ไว้เพื่อที่จะนำข้อเท็จจริงไปเขียนในหนังสือทวงถาม สัญญา หรือในคำฟ้อง ได้โดยเร็ว การทำข้อสอบควรทำตามลำดับที่โจทย์สั่งมา เพราะจะเป็นการเรียงตามลำดับกระบวนพิจารณาอยู่แล้ว ในคำฟ้องแพ่งและคำฟ้องอาญา จะเรียกคู่ความว่า โจทก์หรือจำเลยเท่านั้น กรณีโจทก์หรือจำเลยมีหลายคน จะต้องระวังว่าในคำฟ้องแพ่งหรืออาญา เรากล่าวถึงโจทก์หรือจำเลยคนไหน...

จำเลยขาดเจตนา ยาขมให้ทางปฏิบัติ

#จำเลยขาดเจตนา ยาขมให้ทางปฏิบัติ ในการต่อสู้คดีอาญา ประเด็นที่หยิบยกข้อต่อสู้โดยเห็นกันบ่อยๆนั้นก็คือจำเลยขาดเจตนาในการกระทำความผิด ซึ่งโดยตามหลักทฤษฎีนั้นมีทั้งบทความวิชาการ คำอธิบาย รวมถึงแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาวางเป็นบรรทัดฐานจำนวนมาก แต่สิ่งที่ยากกว่าหลักทฤษฎีนั้นคือทิศทางการนำสืบให้ศาลเห็นและเชื่อได้ว่าจำเลยขาดเจตนาในการกระทำความผิดจริง ซึ่งลำพังเพียงข้อกล่าวอ้างของจำเลยนั้นคงไม่มีน้ำหนักเพียงพอและมักจะถูกยกตัดอยู่ในส่วนหนึ่งของคำพิพากษาในทำนองว่าข้อต่อสู้ของจำเลยเป็นข้อกล่าวอ้างที่ยกขึ้นโดยง่าย หรือเป็นข้อกล่าวอ้างที่ยกขึ้นโดยสะดวกเกินไป เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าคำว่า "เจตนา" หรือ "ไม่มีเจตนา" นั้นจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของจำเลยเท่านั้นเอง แต่อย่างไรก็ตามกรรมก็ย่อมเป็นเครื่องชี้ถึงเจตนาของจำเลย เราจะต้องวางแนวทางในการนำสืบให้ได้ข้อเท็จจริงจากคู่ความฝ่ายตรงข้ามด้วย โดยผู้เขียนขอยกตัวอย่างในบางคดีหนึ่งที่เคยประสบความสำเร็จ โดยเป็นข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่จำเลยต่อสู้ในประเด็นขาดเจตนาไม่ทราบว่าในกล่องพัสดุเป็นยาเสพติดจำนวนมาก โดยขอนำส่วนหนึ่งมายกเป็นตัวอย่างดังนี้ ถามค้านให้เห็นพฤติการณ์ของจำเลยที่เป็นปกติไม่มีพิรุธขณะเข้ามารับของ ถามค้านให้เห็นพฤติการณ์ของจำเลยขณะถูกรวบตัวและขณะที่เปิดให้ดูสิ่งของภายในกล่องของกลางให้ได้ข้อเท็จจริงในลักษณะสื่อหรือแสดงออกว่าจำเลยไม่เคยรู้มาก่อนว่าภายในกล่องเป็นยาเสพติด ถามค้านให้เห็นถึงตำแหน่งวางกล่องของกลางภายในรถ ให้ได้ข้อเท็จจริงในทำนองว่าไม่ได้มีลักษณะซุกซ่อน ซึ่งไม่เป็นไปตามวิสัยของผู้กระทำความผิด ถามค้านให้เห็นข้อเท็จจริงในทำนองไม่พบอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นที่ตัวของจำเลย...

ทฤษฎีเบี่ยงเบนความสนใจ

#ทฤษฎีเบี่ยงเบนความสนใจ ในการวางโครงสร้างคดีแล้วการเตรียมสืบพยานในหลายครั้งผมหยิบยกทฤษฎีนี้มาใช้ซึ่งมีทางได้ผลหรือไม่ได้ผลอยู่ที่ประสบการณ์และการรู้เท่าทันการของทนายความอีกฝ่ายหนึ่ง โดยในการฟ้อง ให้การ การนำสืบ รวมถึงน้ำหนักในการซักค้าน สำหรับคดีที่มีประเด็นข้อพิพาทหลายประเด็นนั้น หากบางครั้งเราได้ถ่ายเทน้ำหนักความน่าสนใจไปในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นพิเศษจนอาจทำให้ คู่กรณีเข้าใจว่า ประเด็นที่เรากำลังให้ความสำคัญนั้นเป็นประเด็นสำคัญในคดี ก็อาจจะเบี่ยงเบนให้คู่กรณีร่วมมาลงรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวกับเราได้ สำหรับข้อดีหรือประโยชน์ที่จะได้นั้นก็จะทำให้คู่กรณีนั้น เสียเวลาหรือให้ความสำคัญในประเด็นหลักที่แท้จริงน้อยลง เช่นให้ความสำคัญในการถามค้านหรือถามจริงในประเด็นที่แท้จริงน้อยลง ในคดีหนึ่งเป็นคดีผิดสัญญา ก่อสร้างคอนโดดังใจกลางเมือง ประเด็นหลักที่สกัดมาเป็นแก่นในคดีนั้นมีอยู่ 2 ข้อคือ ก่อสร้างผิดแบบจากที่โฆษณา เงื่อนไขระยะเวลาในการส่งมอบช้ากว่ากำหนด โดยผู้เขียนได้ให้ความสำคัญอันเป็นผลแพ้ชนะในคดีก็คือเงื่อนไขในประเด็นข้อ 2 คือ ระยะเวลาตามสัญญา โดยสัญญานั้นจะมีการเขียนรายละเอียดค่อนข้างจะซับซ้อน แต่ในที่สุดก็มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอนชัดเจนและมีข้อเท็จจริงรองรับที่น่าเชื่อถือว่าฝ่ายคู่กรณีเป็นฝ่ายยิดสัญญา ส่วนประเด็นข้อแรกเรื่องการก่อสร้างผิดแผกไปจากที่โฆษณานั้น ผู้เขียนได้ให้ความสำคัญในลำดับรองลงมาเนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงที่นำสืบค่อนข้างจะยาก...

หลักการเขียนคำร้องเพื่อเตรียมสอบทนายความ

หลักการเขียนคำร้องเพื่อเตรียมสอบทนายความ https://youtu.be/N7fUAfK1TIQ สอบถามรายละเอียด คอร์สติวสอบทนายความได้ทาง Line@  https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

หลักการเขียนสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล

หลักการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลเพื่อเตรียมสอบทนายความ https://youtu.be/c-VLCAbkxks รวมความสำเร็จของผู้ติวกับทางสถาบัน https://www.thailawnews.com/2019/04/20/lawyer-2/ ติดตามเทคนิคและความรู้ทางกฎหมายได้ทางLine@ https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

การถามค้านตอนที่ 2 (ถามค้านไม่จำเป็นต้องถามให้สงสัย)

การถามค้าน (cross examination) ตอนที่ 2 (ถามค้านไม่จำเป็นต้องถามให้สงสัย!) การถามค้านพยานไม่ว่าจะเป็นในคดีแพ่งหรือในคดีอาญา วัตถุประสงค์หลักคือต้องการถามเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของพยานฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้ข้อเท็จจริงข้อกล่าวอ้างที่พยานฝ่ายตรงข้ามเบิกความต่อศาลนั้น ลดความน่าเชื่อถือลง หรือขัดกับความเป็นจริง ขัดกับเหตุผลสากล ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ ขัดกับพยานเอกสาร ขัดกับที่พยานปากอื่นได้เบิกความเอาไว้ รวมถึงขัดกับที่ตนเคยเบิกความไว้ที่ศาลอื่นเป็นต้น แต่บางครั้งพยานที่มาเบิกความนั้นเบิกความไปตามที่รู้เห็นจริง ไม่ได้เป็นพยานเท็จการซักค้านเพื่อให้ลดทอนความน่าเชื่อถือนั้นเป็นไปได้โดยยาก แต่ผู้ซักค้านก็สามารถแสวงหาประโยชน์อันเกิดจากการซักค้านพยานปากดังกล่าวได้โดยใช้หลักการ ถามค้านเพื่อสนับสนุนข้ออ้างและข้อเท็จจริงของฝ่ายตน ยกตัวอย่างเช่น การถามให้พยานปากดังกล่าวรับในข้อเท็จจริงที่พยานฝ่ายของผู้ถามค้านกำลังจะนำสืบ ผลจะทำให้ข้อเท็จจริงที่พยานฝ่ายของต้นกำลังจะนำสืบนั้นรับฟังเป็นยุติ หรือเจือสม เนื่องจากการรับฟังพยานหลักฐาน ศาลจะต้องพิจารณาในส่วนของข้อเท็จจริง ลำพังการนำพยานไปเบิกความเล่าข้อเท็จจริงแต่ฝ่ายเดียวนั้น...

การถามค้าน cross-examination ตอนที่ 1

การถามค้าน cross-examination ตอนที่ 1 (ไปต่อหรือพอแค่นี้) ขอนำบางช่วงบางตอนที่เกิดจากการทำงานเพื่อเป็นเกร็ดความรู้ที่ไม่หนักสมองมาแบ่งเอาไปตอนเท่าที่จะนึกได้และมีเวลาเล่าครับ เริ่มแรกนี้นึกถึงเวลาการถามค้านพยานทุกปากผู้ถามจะยังคงความตื่นเต้นเช่นเดิมเนื่องจาก ในคำตอบที่เราจะได้รับนั้นต้องลุ้นตลอดว่าพยายามจะตอบไปด้านซ้าย หรือพยายามจะตอบไปด้านขวา ซึ่งคำตอบดังกล่าวอาจหมายถึงผลแห่งคดีเลยก็เป็นได้ถ้าเป็นประเด็นคำถามสำคัญ และในบางครั้งผู้ถามเองก็มักจะติดลมในลักษณะเข้าทำนองที่ว่าได้คืบจะเอาศอกได้ศอกจะเอาวา หมายถึงคำตอบที่ได้นั้นควรจะเพียงพอแล้วแต่กลับชะล่าใจถามในคำถามต่อไปที่ลึกขึ้นซึ่งคำตอบดังกล่าวอาจเป็นลักษณะการตอกปิดฝาโลงให้ฝ่ายที่ถามค้านชนะคดีไปเลยก็ได้ หรืออาจจะเป็นคำถามที่ได้คำตอบลักษณะที่ว่า ทำให้สิ่งที่เหนื่อยมาทั้งคดีหรือกำลังไปได้ดีนั้นสูญเปล่าไปเลย จึงต้องตั้งชื่อใน Concept ทุกครั้งเพื่อเตือนสติตัวเองในการถามค้านว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ ขอยกตัวอย่างปัญหาข้อเท็จจริงในคดีหนึ่ง เป็นคดีทำร้ายร่างกาย บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแต่กลับมีเหตุปัจจัยภายนอก ทำให้ไม่มีภาพวงจรปิดมาเป็นพยานหลักฐานในคดี และคดีนั้นจะต้องรับฟังประจักษ์พยานที่เป็นกลางคนเดียวคือพนักงานของร้านสะดวกซื้อ มีปัญหาข้อเท็จจริงที่จะต้องวินิจฉัยว่า 1.ใครทำร้ายใครก่อน 2. พนักงานร้านสะดวกซื้อเห็นผู้เสียหายถูกทำร้ายจนเงินตกกระจายเต็มพื้นหรือไม่ 3.พนักงานร้านสะดวกซื้อได้ช่วยลงก้มเก็บเงินที่ตกกระจายนั้นหรือไม่ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ผูกมัดผู้เสียหายไว้เนื่องจากผู้เสียหายได้ให้การใน 2...

Recent Posts