#ติวสอบทนายความภาคปฎิบัติรุ่น 52 โดยติวเตอร์ที่สอบได้คะแนนสูง

#ติวสอบทนายโดยติวเตอร์ที่สอบได้คะแนนสูง #ติวสอบทนายความภาคปฎิบัติรุ่น52 ติวเตอร์ใหม่ (81 คะแนน ภาคปฎิบัติรุ่น 34) อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชน ประสบการสอนกว่า 8 ปี ติวเตอร์ต้อป (81 คะแนน ภาคปฎิบัติรุ่น 51) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.รามคำแหง   ติวระบบออนไลน์ ดูผ่านระบบเฟสบุค สามารถดูทบทวนซ้ำได้จนสอบ #และประหยัดเวลาในการอ่าน   #เนื้อหาที่บรรยาย...

่ประเด็นน่าสนใจ ข้อสอบปรนัยใบอนุญาตทนายความ

วันนี้ขอวิชาการสักนิด กรณีวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขใหม่ มาตรา 222/1 ถึง 222/47 อาจนำมาออกสอบปรนัย ในการสอบใบอนุญาตทนายความรุ่นที่กำลังจะสอบนี้ได้ ขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดีแบบกลุ่ม การดำเนินคดีแบบกลุ่มเริ่มจากโจทก์เสนอคำฟ้องต่อศาลและแนบคำร้องขอดำเนินคดีแบบกลุ่มไปกับคำฟ้องนั้นด้วย ศาลจะอนุญาตให้มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ คำฟ้องของโจทก์ทำเป็นหนังสือ และแสดงชัดแจ้งถึงสภาพแห่งข้อหา คำขอบังคับ ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ในกรณีที่โจทก์มีคำขอบังคับให้ชำระหนี้เป็นเงิน คำขอบังคับของกลุ่มต้องระบุหลักการและวิธีการคำนวณเพื่อชำระเงินให้สมาชิกในกลุ่มด้วย โจทก์ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันของกลุ่มบุคคลที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้รู้ได้ว่าเป็นกลุ่มใด สมาชิกกลุ่มมีจำนวนมาก หากดำเนินคดีอย่างคดีแพ่งสามัญทั่วไปจะทำให้เกิดความยุ่งยากและไม่สะดวก การดำเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากกว่า โจทก์แสดงให้ศาลเห็นได้ว่าโจทก์เป็นสมาชิกกลุ่มที่มีส่วนได้เสีย และโจทก์รวมทั้งทนายความของโจทก์สามารถดำเนินคดีคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลได้อย่างเพียงพอและเป็นธรรม เมื่อศาลอนุญาตให้มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มแล้ว ศาลจะส่งคำบอกกล่าวไปให้สมาชิกกลุ่มเท่าที่ทราบและประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันรวมทั้งทางสื่อมวลชนอื่น เมื่อศาลออกประกาศไปแล้ว บุคคลที่มีลักษณะตรงกับลักษณะของกลุ่มก็จะเป็นสมาชิกกลุ่มโดยอัตโนมัติ...

ประเด็นน่าสนใจจากกรณี “ค้ำประกันรถ จยย.จนถูกยึดบ้าน”

  จากกรณีคุณรายหนึ่งป้าไปเซ็นต์ค้ำประกันรถมอไซด์ให้กับเพื่อนจนตนเองถูกยึดบ้าน ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่านำมาออกข้อสอบทนายความภาคทฤษฎีรุ่น 53 มาก เนื่องจากมีมิติที่เกี่ยวข้องในการออกข้อสอบหลายประเด็นเช่น การทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามถึงลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน คำฟ้องคดีแพ่งโดยฟ้องผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน การทำหนังสือมอบอำนาจ โดยจำเลยที่ 2 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 ไปศาล การทำสัญญาประนีประนอมยอมความ(ในศาล) การทำคำร้องขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีกรณีจำเลยทั้ง 2 ผิดนัดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ คดีอาญาไม่ว่าจะเป็นโกงเจ้าหนี้ หรือข้อหาอื่นที่สามารถผูกข้อเท็จจริงได้ ข้อมรรยาททนายความกรณีทนายความดำเนินการ บังคับคดีตามขั้นตอน ( คณะกรรมการผู้ออกข้อสอบปรับเปลี่ยนข้อเท็จจริงให้มากกว่าที่ปรากฎในข่าว) อีกทั้งข้อสอบอาจออกในส่วนของคำร้อง...

การเรียกค่าเสียหายในกรณีหมิ่นประมาท

#การเรียกค่าเสียหายในกรณีหมิ่นประมาท วันนี้ขอ พูดถึงกระบวนการขั้นตอนในการเรียกค่าเสียหายกรณีหมิ่นประมาท ซึ่ง มี 3 วิธีการฟ้อง โดยแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ดังนี้ #ฟ้องเป็นคดีอาญา (โดยไม่ได้เรียกค่าเสียหายเข้าไปในคดีและไม่ได้ฟ้องคดีแพ่งต่างหาก) วิธีแรกนี้มักจะพบบ่อยเพราะไม่ยุ่งยาก กล่าวคือ ยื่นคำฟ้องในคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเท่านั้น ไม่ต้องเสียเวลาและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการฟ้องคดีแพ่งต่างหาก และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในคดีอาญา ส่วนวิธีการเรียกค่าเสียหายนั้น โจทก์หรือผู้เสียหายจะใช้วิธีนำยอดเงินที่ตนต้องการไปเจรจากับจำเลยในชั้นศาลไม่ว่าในวันนัดไกล่เกลี่ยวันนัดไต่สวนมูลฟ้องหรือการไกล่เกลี่ยไต่สวนมูลฟ้องก็ดี โดยหากตกลงกันได้ ได้ยอดค่าเสียหายที่พึงพอใจเมื่อจำเลยชำระค่าเสียหายแล้วโจทก์ก็ทำการถอนฟ้อง วิธีนี้สะดวกรวดเร็วไม่เสียค่าธรรมเนียม ถ้าหากจำเลยต่อสู้คดีโจทก์จะยังไม่มีสิทธิ์ได้ค่าเสียหายนอกจากไปยื่นฟ้องคดีแพ่งเพิ่มเติม #ฟ้องคดีอาญาควบคู่คดีแพ่ง กรณีต่อมาต่อยอดจากวิธีที่ 1...

ข้อระวังทางกฎหมายในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย

เช้าวันนี้ขอมาพูดเพื่อเตือนใจคนใช้สื่อโซชียลมีเดีย ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว ทำให้การพูดคุยสื่อสารโต้ตอบแสดงความคิดเห็นเกิดขึ้นได้โดยง่าย และใช้เวลาเพียงไม่นาน ในด้านดีคือทำให้การประสานงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น แต่ในอีกมุมนึงสำหรับผู้ที่ใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารเป็นงานอดิเรกหรือเล่นคลายเครียด บางครั้งเล่นไปเล่นมาโดยมิได้ยับยั้งชั่งใจหรือลืมตัวอาจจะก่อให้เกิดความเครียดขึ้นมาแทน หากการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นลักษณะที่กระทำให้บุคคลอื่นเกิดความเสียหาย แน่นอนอาจจะได้ความสะใจของผู้โพสต์หรือผู้ Comment แต่รับรองว่าสนุกหรือสะใจเพียงไม่นานครับเพราะมันเป็นการก้าวขาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย โดยในมุมของการทำคดีนั้น ยิ่งพูดโพสหรือคอมเมนท์ให้บุคคลอื่นเกิดความเสียหายเป็นบุคคลมีชื่อเสียงมีหน้าที่การงานหรือมีฐานะที่ดีแล้วยิ่งเป็นเป้าในการดำเนินคดี แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีสถานะทั่วไปจะรอดพ้นเพราะหากการกระทำนั้นชัดเจนก็มีสิทธิ์ที่จะถูกดำเนินคดีได้เช่นกัน ในเชิงเทคนิคนั้นการดำเนินคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานั้นเป็นการดำเนินคดีอาญาที่ถือว่าง่ายและไม่ซับซ้อนเนื่องจากไม่ว่าจะเป็น การแจ้งความร้องทุกข์ การร่างคำฟ้อง การไต่สวนมูลฟ้อง การนำสืบในชั้นพิจารณาคดี ล้วนแต่เป็นการนำสืบตามข้อความในเอกสาร นำสืบเพื่อระบุตัวจำเลย และการนำสืบเพื่อตีความข้อความในเอกสารว่าทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างไร แต่ทางกลับกันภาระและขั้นตอนของผู้โพสต์คอมเม้นที่ตกอยู่ในสถานะจำเลยนั้นจะยิ่งกดดันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวน การจัดจ้างทนายความเข้ามาประสานงานในชั้นสอบสวนหรือในชั้นศาล การเตรียมหลักทรัพย์เพื่อมาประกันตัว โดยในคดีข้อหาความผิดข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจะใช้วงเงินประกัน เป็นเงินสดประมาณ 50,000...