พักสมอง : เทคนิคการจำคีย์ เจน-นุ่น-โบว์ เพื่อไม่ให้ผิดเนื้อ

#เทคนิคการจำคีย์ เจน-นุ่น-โบว์ เพื่อไม่ให้ผิดเนื้อ พักสมองหลังจากที่เจอพิษโควิด-19 และประกาศเคอร์ฟิว และลายคนต้องทำงานที่บ้าน (work from home) ไม่ได้ออกไปไหน จึงมีการหาวิธีคลายเครียด และแก้เบื่อต่างๆ ไปจนถึงการคัฟเวอร์เพลง ซึ่งเพลงที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้คงหนีไม่พ้นเพลง "Super วาเลนไทน์" หลังจากที่ฟังหลายรอบสรุปดังนี้ เผื่อเป็นประโยชน์กับคนที่ยังจำสลับ เจน-นุ่น-โบว์ ทั้งสามคนจะมีการเรียงลำดับดังนี้ 1. เจน 2. นุ่น 3. โบว์ ดังนั้น ถ้าจำลำดับข้างต้นได้ เพื่อนๆจะร้องไม่สลับ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อถึงคิวเจน...

ข้อสังเกตุและควรระวังในคดีเช็ค

#ข้อสังเกตุและควรระวังในคดีเช็ค https://www.youtube.com/watch?v=0L-VTBvKBag&feature=youtu.be ติดตามทาง youtube >>> https://youtu.be/0L-VTBvKBag  หรือติดตามข้อกฎหมายส่งถึงมือถือถูกวันได้ทาง LINE Official @pudit-law กดตามลิงค์ >>> https://lin.ee/8wqsERa 0847068581

การเตรียมตัวสอบทนายความ

การเตรียมตัวสอบทนายความ ในการเข้าสู่สายงานวิชาชีพทนายความนั้น ในปัจจุบันนอกจากจะต้องเรียนจบให้สาขานิติศาสตร์แล้ว ยังจะต้องสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ซึ่งสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความฯ เป็นผู้จัดสอบและจัดอบรม ซึ่งในการสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความนั้นจะมีการสอบหลักๆอยู่ 2 ประเภท แบบแรกคือประเภทที่นิยมเรียกกันติดปากว่า “ตั๋วรุ่น” คือประเภทที่จะต้องมีการสอบภาคทฤษฎี ภายหลังที่ผู้สอบสอบภาคทฤษฎีผ่านจะต้องขึ้นทะเบียนฝึกงาน กับทนายความตามหลักเกณฑ์ โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกงานประมาณ 6 เดือน แล้วจึง สามารถสอบในภาคปฏิบัติต่อไปได้ และหากผู้สอบได้ทำการสอบภาคปฏิบัติเสร็จแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนการสอบปากเปล่า หลังจากนั้นก็จะเป็นการรับใบประกาศนียบัตร ซึ่งในการสอบประเภทดังกล่าวนั้น เป็นที่นิยมของผู้สอบ ประเภทที่...

แนวคำพิพากษา “คดีเช่าซื้อ”

คดีเช่าซื้อ ในคดีฟ้องเรียกค่าส่วนต่างจากการประมูลผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันเอาแนวตามคำพิพากษานี้ไปใช้ได้เลยครับ ธนาคารฟ้องค่าส่วนต่างและค่าขาดประโยชน์มาจำนวน 4 แสนเศษ แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ชำระเพียงหลักพัน !! โดยศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคำพิพากษาศาลชั้นต้น ในหน้าที่ 6 ใจความสำคัญว่า ... กรณีผู้เช่าซื้อได้ส่งมอบคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อและโจทก์(ธนาคาร)รับไว้โดยไม่โต้แย้ง ถือว่าสมัครใจเลิกสัญญา มิใช่เพราะเหตุคู่สัญญาเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือตามกฎหมาย (มิใช่เหตุผู้เช่าซื้อผิดสัญญา) โจทก์(ธนาคาร) จึงจะฟ้องเรียกค่าขาดราคาไม่ได้เพราะสัญญาเช่าซื้อระงับไปแล้ว ตาม ปพพ.573 ส่วนค่าขาดประโยชน์ก่อนคืนรถมีเพียง 1 เดือน ศาลลดให้เหลือ 7,800 บาท ดอกเบี้ย...

#วิเคราะห์ฎีกาใหม่ “ฎีกาที่ 5674/2562”

#วิเคราะห์ฎีกาใหม่ #ฎีกาที่ 5674/2562 #หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์แต่ไม่ขีดฆ่าก็สามารถเป็นการมอบอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายได้ คำพิพากษาฎีกานี้มีประเด็นโต้แย้งขึ้นสู่ศาลสูง ในประเด็นหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์แต่ไม่ได้ขีดฆ่า ถือว่าหนังสือมอบอำนาจชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยหลักหนังสือมอบอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นจะต้องดำเนินการ ปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าเสมอ โดยมีเจตนารมณ์มิให้นำอากรแสตมป์มาใช้ซ้ำอีก แต่ในฎีกานี้มีประเด็นที่ศาลสูงได้วิเคราะห์ไว้น่าสนใจ กล่าวคือ ในคดีนี้ฝ่ายที่กล่าวอ้างว่าหนังสือมอบอำนาจ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น(ผู้ร้อง) มิได้โต้แย้งบอกเหตุผลว่าหนังสือมอบอำนาจ ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร และนอกจากนี้ในขณะสืบพยานผู้ร้อง ได้ตอบคำถามค้านจากทนายความผู้คัดค้านว่า "การมอบอำนาจของ ผู้คัดค้านถูกต้องแล้วตามเอกสารหมาย ค.1 - ค.2" จึงถือได้ว่าไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าการมอบอำนาจของผู้คัดค้านที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และศาลได้วินิจฉัยต่อไปว่า แม้หนังสือมอบอำนาจนั้นจะไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ก็ตาม ไม่มีกรณีต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ที่ห้ามมิให้รับฟังตราสารที่ไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์เป็นพยานหลักฐานแต่อย่างใด จึงถือว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่คู่ความรับกันแล้วว่า...