เส้นทางการเป็นทนายความ

เส้นทางการเป็นทนายความ : อ่านเพิ่มเติม 17เทคนิคทบทวนภาพรวมทั้งหมดในการสอบ ติดตามเทคนิคการเตรียมตัวสอบทนายความได้ทาง Line@ >>> https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

วิเคราะห์ข้อสอบปากเปล่าทนายความ

#วิเคราะห์ข้อสอบปากเปล่าทนายความ ในช่วงหลังการสอบปากเปล่า ทนายความนั้นจะเน้นวิธีปฏิบัติเช่น กระบวนการถามความในชั้นศาล ผู้เขียนจึงขอนำมาสรุปสาระสำคัญและยกตัวอย่างเบื้องต้น ดังนี้ #การซักความ ทนายความไม่ว่าฝ่ายใด เมื่อนำพยานของตนเข้าสืบ จะต้องทำการถามพยานของตน โดยมีข้อสังเกตก็คือในการถามนั้นห้ามคำถามนำ กล่าวคือห้ามถามคำถามที่มีเฉลยคำตอบอยู่ในตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยานที่เบิกความนั้นเบิกความด้วยความจดจำของตัวเองไม่ใช่การถามในลักษณะที่มีการบอกใบ้คำตอบอยู่ในคำถามของทนายความ โดยควรถาม ปูพื้นให้พยานเบิกความเล่าข้อเท็จจริงไปตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น #ตัวอย่างคำถาม ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคำถามง่ายๆในคดีกู้ยืมเงิน พยานจำเลยมีความสัมพันธ์กันมาอย่างไร เกี่ยวกับคดีนี้จำเลยได้ทำการกู้ยืมเงินพยาน เมื่อไหร่ มีรายละเอียดอย่างไร ในการส่งมอบเงินที่กู้ยืมให้แก่จำเลยมีรายละเอียดอย่างไร ในการกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้นพยานได้ทำเอกสารไว้มีรายละเอียดอย่างไร (ขณะที่อ้างถึงพยานเอกสารควรให้พยานดูและอ้างส่งต่อศาล) ในการกู้ยืมเงินดังกล่าวมีกำหนดชำระเงินคืนเมื่อไหร่และเมื่อถึงกำหนดจำเลยได้ชำระเงินคืนให้แก่พยานหรือไม่ หลังจากจำเลยผิดนัดดังกล่าวแล้ว พยานได้ดำเนินการติดตามทวงถามแก่จำเลยอย่างไร ...

#เตรียมสอบทนายความภาคทฤษฎีรุ่น53

#เตรียมสอบทนายความภาคทฤษฎีรุ่น53 เปิดติวหลักสูตรเตรียมสอบใบอนุญาตทนายความเพื่อเตรียมสอบทฤษฎีรุ่น 53 (ระบบออนไลน์) สรุปทั้งหลักการเขียน มรรยาททนายความ รวมทั้งข้อสอบปรนัย สามารถดูผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้ 1,500 บาทพร้อมเอกสาร รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทาง Tel >>> 084-7068581 Line@ >>> https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m บรรยากาศและตัวอย่างการสอน คลิกเพื่อชม https://youtu.be/I-qP38ztq2g คลิกเพื่อชม https://youtu.be/YIxhzVYfs1c ยินดีกับความสำเร็จ ...

คดีเช่าซื้อ ฟ้องเรียกค่าส่วนต่างฯ ที่ศาลพิพากษาให้ชำระเพียงหลักพัน!!

เคสนี้ผู้เช่าซื้อถูกหลอกว่าถ้าไม่ผ่อนให้เอารถมาคืนถือว่าจบกัน ปรากฎว่าคืนแล้วยังถูกฟ้องเป็นคดีนี้ คดีเช่าซื้อ ฟ้องเรียกค่าส่วนต่างจากการประมูลผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันเอาแนวตามคำพิพากษานี้ไปใช้ได้เลยครับ ธนาคารฟ้องค่าส่วนต่างและค่าขาดประโยชน์มาจำนวน 4 แสนเศษ แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ชำระเพียงหลักพัน !! โดยศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคำพิพากษาศาลชั้นต้น ในหน้าที่ 6 ใจความสำคัญว่า กรณีผู้เช่าซื้อได้ส่งมอบคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อและโจทก์(ธนาคาร)รับไว้โดยไม่โต้แย้ง ถือว่าสมัครใจเลิกสัญญา มิใช่เพราะเหตุคู่สัญญาเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือตามกฎหมาย (มิใช่เหตุผู้เช่าซื้อผิดสัญญา) โจทก์(ธนาคาร) จึงจะฟ้องเรียกค่าขาดราคาไม่ได้เพราะสัญญาเช่าซื้อระงับไปแล้ว ตาม ปพพ.573 ส่วนค่าขาดประโยชน์ก่อนคืนรถมีเพียง 1 เดือน ศาลลดให้เหลือ 7,800 บาท...

การประกันตัวผู้ต้องหา

#การประกันตัวผู้ต้องหา เช้านี้ภารกิจยื่นประกันตัวจำเลยราบรื่น เลยขอเอาข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นประกันตัวในชั้นศาลมาฝาก รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลในแต่ละศาลได้เลย ระวังอย่าโดนนายหน้าหรือบุคคลที่แอบอ้างว่ารู้จักกับศาลสามารถวิ่งเต้นคดีได้หลอกลวงนะครับ #เอกสารที่ต้องใช้ 1.บัตรประจำตัวประชาชน 2.หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกันได้แก่ 2.1 เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น) 2.2 โฉนดที่ดิน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ได้ประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่า ที่ดินราคาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน 2.3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก) ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน 2.4 พันธบัตรรัฐบาล 2.5 สลากออมสิน หรือสมุดฝากเงินธนาคารประเภทประจำ 2.6 ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร 2.7 ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว 2.8...